Oslo

Sikring av gaten var forsinket

Arbeidet med å sikre Grubbegata mot bilbomber var to måneder forsinket. Bilsperringene skulle egentlig stått klare samme måned som bomben smalt.

Fredag 22. juli ble åtte mennesker drept av en bilbombe parkert i Grubbegata. Gaten skulle etter planen vært sikret mot bilbomber i løpet av juli, etter mange år med saksbehandling i kommunen og Statsbygg.
  • Mathias Vedeler

Les:

Les også

Alt om tragedien

Bare to måneder før Grubbegata skulle vært stengt for all biltrafikk, parkerte Anders Behring Breivik en bilbombe rett foran inngangsdøren til Statsministerens kontor, skrev Aftenposten etter terrorangrepene. Nå viser det seg at arbeidet med å sikre gaten var to måneder forsinket, og at sikringen derfor egentlig skulle vært ferdig i løpet av juli – samme måned som bomben smalt.

– Anleggstekniske overraskelser er årsaken til forsinkelsen, opplyser kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg, som har ansvaret for arbeidet. Ifølge Statsbygg er de tekniske problemene berørt av sikkerhetsloven, noe som gjør at andre opplysninger om forsinkelsen holdes hemmelig for offentligheten.

– Dette hindrer oss i å uttale oss, sier Njaa Rygh.

Kritiserer kommunen

Det er mange år siden forslaget om å bombesikre Grubbegata først kom på banen. Ideen ble fremmet etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001, og i 2005 foreslo Statsbygg hvordan sikringen burde gjøres. Siden den gang har saken gått mange runder i Oslo kommune. Endelig klarsignal for sikringen forelå ikke før sommeren 2010, etter blant annet flere endringer og en klage til Fylkesmannen fra OBOS, som ikke ønsket å stenge gaten der de har kontorer.

I et purrebrev til kommunen våren 2010 ber Statsbygg «på det sterkeste om at det blir fortgang i saken», og de påpeker at sikkerheten i Grubbegata er kommet på etterskudd i forhold til andre sikringstiltak.

– Vi har sagt overfor Oslo kommune at saksbehandlingen har tatt særdeles lang tid, og at vi har opplevd dette som unødvendig. Det må være diskusjon om slike endringer, men dette har tatt for lang tid, og saken er etter vår mening blitt utsatt to år for mye, sier Njaa Rygh.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er ikke enig i kritikken fra Statsbygg.

– Saksbehandling i reguleringssaker tar generelt sett tid. Det er et veldig komplisert lov— og regelverk som skal forvaltes. Når mange skal høres og mange hensyn avveies – og i tillegg kommunens vedtak om stenging blir klaget inn til Fylkesmannen – tar saksbehandlingen i slike saker lang tid, sier han.

Hastebrev

Kort tid etter at bomben smalt 22. juli sendte byrådet et hastebrev til Plan- og bygningsetaten der de krevde en redegjørelse for deres tidsbruk. Folke Fredriksen forteller at han ville undersøke om saken var blitt unødvendig forsinket.

– Redegjørelsen viser at det hele tiden har vært både kontakt og arbeid i saken, så på bakgrunn av den er det ikke mulig å si at saken har tatt for lang tid, sier han.