Mener delt by er bekymringsfullt

Østkantbarn har færre muligheter enn barn som vokser opp på vestkanten, ifølge storbyforsker.

- Det er bekymringsfullt at vi er i ferd med å få en region som er delt mellom oss og dem, med lite dialog og fellesskap mellom ulike grupper, sier forsker Terje Wessel. Bildet viser en bygård i Gamle Oslo bydel.

Bengt Andersen ved Høgskolen i Oslo har tatt doktorgrad på den delte hovedstaden. Han ser ingen tegn til at flyttemønstrene vil endre seg. Så hva er farene ved at Oslo forblir en etnisk delt by?

– Vi har ikke ghettoer i Norge. De fleste eier boligene sine, og dermed unngår vi i stor grad forslummede områder. Likevel har ikke barn som vokser opp på Romsås de samme livssjansene som barn fra Vinderen. Folk på østkanten har kortere levealder, dårligere økonomi og langt flere levekårsproblemer enn folk i vest, sier Andersen, og legger til:

– Selv om mange ungdommer med minoritetsbakgrunn i dag tar høyere utdanning, har de ikke de samme kontaktene. Vi vet lite om hvor disse ungdommene ender til slutt.

— Bekymringsfullt

Terje Wessel er ikke like pessimistisk.

— Dette må det forskes mer på, men hittil ser det ikke ut til at det har så stor betydning for mulighetene dine hvor du bor. Det er for eksempel ikke voldsomt stor forskjell på skolene i øst og vest. At den geografiske integreringen går sakte, betyr ikke at folk med minoritetsbakgrunn ikke integreres gjennom utdanning og arbeid, mener han.

— Men det er bekymringsfullt at vi er i ferd med å få en region som er delt mellom oss og dem, med lite dialog og fellesskap mellom ulike grupper.

Les også

Innvandrere flytter ikke vestover

Frykter sosial uro

Les også

«Jeg er blitt del av den hvite saueflokken på vestkanten»

Marianne Borgen, SVs gruppeleder i Oslo, vokste selv opp i Groruddalen på 1950-tallet. Hun mener boligbyggingen den gang, og manglende boligpolitikk de siste årene, har ført til en fortsatt delt by.– Det som bekymrer meg mest er de store levekårsforskjellene i byen, med en levealdersforskjell på opptil 12 år mellom øst og vekt. Det handler om ulikhet i inntekt, utdanning og helse. Å utjevne store levekårsforskjeller er derfor viktig. Vi ser fra andre storbyer i Europa at det blir sosial uro dersom forskjellene blir for store, sier Borgen, som er spesielt bekymret for barnefattigdommen i enkelte østlige bydeler.

Vil ha mer aktiv boligpolitikk

Hun ser likevel ikke bare negative sider ved bosetningen.

Les også

Foreldre flytter etnisk norske elever vekk fra Tøyen skole

– At familier ikke flytter fra Groruddalen eller østkanten, selv om de har økonomiske muligheter for det, betyr bare at folk trives og at mulighetene er mer varierte enn mange tror.– Men det hadde vært ønskelig med en bedre blanding av barn med etnisk norsk bakgrunn og barn med minoritetsbakgrunn i skoler og barnehager over hele byen. Da må vi få en mer aktiv boligpolitikk, som også skaper rimelige boliger i de vestlige områdene, sier Borgen.