Oslo

Ny rapport slår alarm om luften i Bjørvika: – Langt mer forurensning i området enn forutsatt

«Svært høyt over grenseverdien». Slik beskrives luftkvaliteten i deler av Bjørvika i ny rapport. I området skal det blant annet skal bygges boliger og skole.

Ny rapport slår fast at en av hovedårsakene til luftforurensningen i området, er kulvertåpningen i Operatunnelen, der trafikken går under nesten åpen himmel. Foto: Hans O. Torgersen

  • Maria T. Pettrém
    Maria T. Pettrém

Luftrapporten Aftenposten har fått innsyn i er basert på målinger gjennomført mellom 2016 og 2017 i Lohavn, et område i Bjørvika som ligger mellom Sørenga og Middelalderparken. Der er det planlagt både næringsbygg, boliger og ny skole som etter planen skal stå klar til skolestart i 2023.

I luftrapporten kommer det frem at nesten hele området viser svært høye verdier av luftforurensning.

Les hele saken med abonnement