Oslo

Fire helsehus i Oslo rigger seg for å kunne ta imot flere hundre pasienter fra sykehusene

Nå legges planene for hvordan de aller viktigste hjulene skal holdes igang i hovedstaden. Ved behov skal Oslo avlaste sykehusene.

Ved legevakten på Aker har Oslo kommune organisert korona-testing for dem som blir bedt om å teste seg. Hvis mange må legges inn med smitte, står kommunen snart parat til å avlaste sykehusene. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

 • Christian Sørgjerd
 • Jan Sarzuelo Dydland
  Journalist

Sykehjemsetaten i Oslo har ansvaret for 39 sykehjem, hvor rundt halvparten er kommunalt drevet. De har i underkant av 4000 beboere.

Men i tillegg driver kommunen fire såkalte helsehus med korttids- og rehabiliteringsplasser, som normalt kan ta 450 pasienter samtidig.

Nå forbereder de seg på å i stedet bruke helsehusene til avlaste sykehusene - hvis koronasituasjonen blir alvorlig nok.

Kan ta imot koronasmittede

– Det kan være hensiktsmessig å samle dem som skrives ut fra sykehus med koronasmitte, som har et omsorgsbehov og ikke kan være i isolat hjemme, på samme sted, sier Helge Jagmann.

Han er direktør i Sykehjemsetaten og forteller at beredskapsplanene er hentet frem. Etaten planlegger nå for en utvikling i tråd med Folkehelseinstituttets scenarier for smitteutvikling, altså at smittetoppen ligger flere måneder frem i tid.

Et realistisk scenario at er at andre grupper enn korona-smittede vil bli skrevet raskere enn vanlig ut fra sykehus.

– Kommunen kan måtte ta over ansvaret for dem. Vi planlegger for fremtiden nå, sier Jagmann.

– Det er noe med volumet her. Det nytter ikke å frigjøre en håndfull plasser, vi snakker om potensielt store grupper, sier han også.

Men for å få til dette, kan det bli en kjedeforflytning av ulike grupper. Eldre som egentlig skulle vært på helsehus, må kanskje i stedet raskere hjem eller til frigjorte ordinære sykehjemsplasser, og dem som venter på slik plass, kan bli måtte bli boende hjemme lenger.

Les også

Forsvaret tilbyr feltsykehus og transport og anlegg for karantene

Ønsker ikke å flytte beboere til sykehus

Onsdag fikk kommunen den første lille testen på om korona-rutinene ved sykehjem er gode nok.

En ansatt ved Lillohjemmet fkk påvist smitte. Syv beboere denne hadde vært i kontakt med, er derfor isolert på rommene sine. 12 andre ansatte sitter i hjemmekarantene.

Dette er i tråd med instruksen.

– Beboere vil som hovedregel ikke bli flyttet, men vil bli isolert på rommene sine, sier Jagmann.

Hoveddelen av sykehjemsbeboerne er i den siste fasen av livet. De er ofte syke og som hovedregel i 80- og 90-årene. Gjennomsnittlig botid når man flytter inn på sykehjem i Oslo, er bare i overkant av 2 år. Tallene er ganske like i landet forøvrig.

I en akutt situasjon, med begrenset kapasitet ved sykehusene, risikerer den eldste og sykeste gruppen å bli prioritert ned, slik Aftenposten skrev fredag.

Samtidig er det nettopp i denne gruppen at dødeligheten til korona-viruset er klart høyest, viser erfaringen fra andre land.

For å unngå å få smitte inn, ble besøksreglene ved Oslos sykehjem strammet ytterligere inn fredag. Bare de nærmeste er velkommen, og de vil bli møtt av en egen besøksvert ved ankomst.

Samtidig planlegges det for høyt sykefravær. Nå legges planen for hvordan ansatte, ved behov, kan bli flyttet mellom sykehjem.

Les også

Legene forbereder seg på å velge hvilke alvorlig syke pasienter de kan behandle

Renovasjonen deler ansatte i to grupper

Også i de andre viktigste delene av kommunen tas det kraftige forholdsregler.

Jørgen Bakke Fredriksen er pressekontakt i Renovasjonsetaten. I likhet med de fleste andre kontorasatte i kommunen, har han hjemmekontor nå.

– Det er ekstremt viktig at de som jobber i innsamlingen av avfall, ikke blir smittet, forteller Fredriksen.

Etaten har foreløpig delt opp de ansatte i to separate grupper, med hvert sitt oppmøtsted og parkering. Det er også beredskapsplaner for å omdirigere trafikk mellom de to mottaksanleggene ved behov.

– Enn så lenge går innsamlingen som normalt, sier Fredriksen.

– Hva gjør dere hvis mange blir syke?

– Da må man justere rutene. For eksempel har mange borettslag har i dag tre ukentlige hentinger, kanskje må det justeres ned, svarer han.

Les også

Koronaviruset kan føre til isolasjon og frykt. Slik takler du det, ifølge psykologene.

Vann- og avløp ber ansatte unngå kollektiv

I Vann- og avløpsetaten har de tatt samme type grep. De har ansvaret for at vannet kommer inn og kloakken ut. Halvparten av de ansatte er flyttet til et annet sted enn normalt, forklarer avdelingsjef Sigurd Grande.

Kantiner er stengt, og de ansatte oppfordres til å gå, sykle eller kjøre bil til jobb, med mindre de må bruke kollektivtransport. Etaten må unngå sykdom for enhver pris.

– I verste fall må alle i Oslo koke vannet. Hvis operatørene blir syke og må holde seg hjemme, svekkes driften, sier Grande.

Les mer om

 1. Koronaviruset

Koronaviruset

 1. NORGE

  Direkteblogg om korona

 2. NORGE

  Slik så hånden ut etter en runde med håndsprit i nærheten av t-lys

 3. OSLO

  Engasjerte deltakere markerte misnøye med koronatiltak i Oslo

 4. OSLO

  Enda flere bruker Oslo-marka under koronanedstengingen

 5. NORGE

  Her behandles de mest syke Covid-19-pasientene i Oslo

 6. KOMMENTAR

  Ikke la helsepersonellet i stikken når vaksinene kommer