Tour de fryktløs på Mosseveien i Oslo

Mosseveien er jobbsyklistenes fartsetappe

Det er trangt om plassen på Mosseveien om morgenen. Syklister kaster seg ut i veibanen på det smale stykket fra avkjøringen til Ulvøya og bort til avkjøringen til Malmøya.Foreslått bildetekst: Fra Ulv ya og innover mot byen velger syklister å sykle på veien i stedetfor på sykkelveien i morgenrushet. Det er bare rundt ti centimeter klaring mellom fjellveggen og bilisten. Noen velger også å sykle mellom filene.Bildebeskrivelse: Fra Ulv ya og innover mot byen velger syklister å sykle på veien i stedetfor på sykkelveien i morgenrushet. Det er bare rundt ti centimeter klaring mellom fjellveggen og bilisten. Noen velger også å sykle mellom filene.

— Det er livsfarlig, det de holder på med. - De risikerer livet, sier bussjåfør Nikodijevic. - De raskeste syklistene kjemper om plassen - på E 18 mellom trailere, busser og biler - i morgenrushet.

— Det tar for lang tid på sykkelveien. Der får man ikke til god nok fart. Jeg har vurdert det slik at helsegevinsten ved å sykle på Mosseveien er større enn faremomentene, oppsummerer Oddvin Lund (54).

Dobrica Nikodijevic mener syklister som sykler på Mosseveien tar store sjanser. –¿Det er livsfarlig, det de holder på med, sier den rutinerte bussjåføren.

Lund er ikke den eneste. Da Aftens team sto på gangbroen mellom Ulvøya og Malmøya en morgentime, tråkket syklister innover på Mosseveien. I perioder gled trafikken langsomt innover. I andre perioder gikk det unna. Ikke alle greide å holde samme fart som bilene.

Enkelte steder er det så smalt at busser og trailere må krysse den doble gule stripen og kjøre over i motsatt kjørefelt for å passere syklister som ikke holder hastigheten. På det smaleste er det bare centimeter mellom syklist og murvegg – og syklist og motorkjøretøy.

Sykler bare i køfart

–¿Det tar for lang tid på sykkelveien. Jeg har vurdert det slik at helsegevinsten ved å sykle på Mosseveien er større enn faremomentene, sier Oddvin Lund (54).

Syklist Oddvin Lund understreker at han vurderer trafikkbildet før han velger å hive seg ut mellom bilene på Mosseveien. Kjører bilene i samme tempo som han sykler, tar han sjansen.

— Er du ikke engstelig for å bli kjørt ned?

— Nei, eller jo, jeg er litt engstelig. Men jeg sykler bare når det er køfart og jeg kan holde samme fart som trafikken, sier Lund.

Lund er helårssyklist og sykler fra Bjørndal til Oslo sentrum daglig. Han sykler enten over Nordstrand eller langs Mosseveien.

Fikk speilet i skulderen

Per Tore Trygg var blant dem som syklet langs Mosseveien i morgenrushet, men ikke på selve veien. –¿Jeg har fått speilet til en buss inn i skulderen et par ganger. Og jeg holdt på å gå rett inn i fjellveggen, sier Trygg. Etter to farlige episoder velger han fortauet og sykkelveien, selv om de er dårlig tilrettelagt for syklister.

Per Tore Trygg (39) sykler fra Holmlia til Oslo sentrum daglig. Han brukte Mosseveien fast et par sesonger, men etter et par alvorlige episoder har han gitt seg.

– Er du ikke tydelig, kan det gå galt. Jeg har fått speilet til en buss inn i skulderen et par ganger. Og jeg holdt på å gå rett inn i fjellveggen. Så nå har jeg begynt å sykle på fortauet i stedet, sier Trygg.

Han forstår at syklister velger Mosseveien fremfor gang— og sykkelveien på strekningen fra Ulvøya til Malmøya.

– Det er egentlig ikke plass til både gående og syklister på gang- og sykkelveien. Noen skal kosesykle, andre har racerfart. Og så kommer mor som er ute og lufter hunden i tillegg. Da tar det tid å komme seg til jobb, sier Trygg.

- Livsfarlig

Dobrica Nikodijevic i busselskapet Unibuss liker dårlig å ha syklister tett innpå bussen på denne strekningen.

— Disse syklistene tar store sjanser. Kommer syklisten i dødvinkelen til bussen, kan han bli truffet. Det er livsfarlig, det de holder på med. De risikerer livet, sier Nikodijevic, som har vært yrkessjåfør i Oslo siden 1980-tallet.

Det er trangt om plassen på Mosseveien om morgenen. Syklister kaster seg ut i veibanen på det smale stykket fra avkjøringen til Ulvøya og bort til avkjøringen til Malmøya.

- Problemet er veiens utforming

Syklister og bilister må dele broderlig på veibanen, mener Norges Automobil-Forbund.

— Syklistene har like store rettigheter og plikter i veibanen som bilistene. Veitrafikklovens paragraf 3 gjelder både for syklister og bilister. Det største problemet er imidlertid veiens utforming, som Statens vegvesen har ansvaret for. Oslo kommune må ta ansvar ved å presse på slik at vi får et sammenhengende sykkelveinett i Oslo. Enkelte strekninger er farlige. Og det er denne strekningen et eksempel på, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i Norges Automobil-Forbund.

Vegtrafikklovens paragraf 3 sier: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

For trangt

Det er ikke plass til ny sykkeltrasé fra Ulvøya til Bekkelaget.

— Fra Ulvøya til Bekkelaget er det ikke så lett å få til en bedre sykkelvei. Det er ikke plass, hverken på sjøsiden eller mot jernbanen, sier senioringeniør Jon Øyvind Johannesen i Statens vegvesen.

En trøst kan være at vegvesenet jobber med tiltak for syklister og fotgjengere på strekningen fra Fiskevollbukta til Ulvøya.

— Her skal fortauet på sjøsiden utvides til tre meter, og det skal settes opp et fysisk skille mellom E18 og gang- og sykkelveien, sier han.

— Ifølge veitrafikkloven har syklister like mye rett til å bruke veibanen som bilister. Er det mulig å gjøre tiltak på Mosseveien slik at syklister som våger, kan sykle tryggere?

— Slik som E18 ligger i dag, med murvegg mot jernbanen på den ene siden og støyskjerm og bebyggelse mot sjøen, er det på kort sikt ikke mulig å få til en bedre løsning for syklister. Det er rett og slett for trangt på dette strekket, men syklistene kan jo bruke det parallelle sykkelsystemet, selv om dette ikke har en så bra standard som vi kunne ønske, sier Johannesen.