Vil flytte brannstasjonen til tomt nær barnehage og skole på Marienlyst

Nærmere tusen barn ferdes til daglig i området der det er planlagt midlertidig brannstasjon.

Briskeby brannstasjon trenger nye lokaler i forbindelse med rehabilitering. Derfor er det søkt om å etablere en midlertidig brannstasjon på Marienlyst. Den midlertidige brannstasjonen vil bestå av cirka 20 brakker og en vognhall, samt parkeringsplasser utendørs.

I forbindelse med rehabilitering av Briskeby brannstasjon er det søkt om en midlertidig brannstasjon på grustomten i Suhms gate 19 på Marienlyst. Tomten er eid av Oslo kommune og er definert som idrettspark og friområde.

Søknaden ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten i slutten av juni. Hvis alt går etter planen, vil den midlertidige brannstasjonen være klar mot slutten av året. Ifølge dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, vil den være operativ i
inntil to år.

Suhms gate barnehage med 64 barn blir brannstasjonens nærmeste nabo. Det vil være cirka 12 meter mellom bygninger tilhørende brannstasjonen og barnehagen. Marienlyst skole med over 900 elever ligger et steinkast unna.

Les også

Her kommer Oslos nye brannstasjon. Spørsmålet er bare hvem som skal få være der.

FAU: Bekymringsfullt

– Marienlyst er en ganske stor skole. Vi trenger alle uteområdene i nærheten. Vi har allerede opplevd mye fortetting rundt skolen. Tidligere i år ble det vedtatt et stort studenthus på andre siden av skolen. Hvis det nå blir ytterligere fortetting på nedsiden av skolen, er det bekymringsfullt, sier Erling Haakstad, leder av FAU ved Marienlyst skole.

Erling Haakstad er leder av FAU ved Marienlyst skole.

Med tanke på den planlagte brannstasjonen er han også bekymret for tryggheten på skoleveien.

– Vi er bekymret for brannutrykningene på skoleveien. Hvis det ikke er noe alternativ til denne tomten, må det tas ekstra hensyn med tanke på barnas sikkerhet og trygghet. De bør for eksempel ha et system som gjør at elevene skjermes og varsles under utrykninger. Det er ikke optimalt å bygge en brannstasjon i et område med flere hundre barn som virrer rundt, sier Haakstad.

Siden søknaden ble sendt inn i skolens sommerferie, har FAU ikke fått diskutert saken grundig.

Les også

Bekymret for brannsikringen av norske kirker

Ønsker å bli involvert i prosessen

Marienlyst-rektor Knut Erik Brændvang støtter FAUs syn på saken.

– Vi er lite glad i enda mer fortetting og trafikk i nærområdet. Vi har allerede Kirkeveien som en av nærmeste naboer. Jeg synes det er uheldig å legge en brannstasjon i et tettbygd strøk. For skolen er det lite optimalt. Jeg går likevel ut ifra at de som har bestemt dette, har gjort noen vurderinger, sier Brændvang.

På denne grustomten i Suhms gate 19 på Marienlyst er det planlagt en midlertidig brannstasjon bestående av brakker. I bakgrunnen kan man se Suhms gate barnehage.

– Trafikkbildet på Marienlyst er allerede uoversiktlig. Hvis planene skal realiseres, ønsker vi å bli involvert i prosessen for å komme med trafikksikkerhetsråd. Det kan for eksempel være fleksible fartsgrenser når elevene er på skoleveien, eller ekstra lysregulering i området, sier Brændvang.

Han legger til at skolen ikke har fått nabovarsel om byggesaken. Det var noen i FAU som hadde fanget opp saken.

Les også

Oslo Venstre om NRK-tomten: – Utbyggingen blir for massiv

Responstid var avgjørende

Marianne Utnes Kjøsnes, informasjonsrådgiver i Oslo brann- og redningsetat (OBRE), sier det er viktig for dem at tomten er i samme distrikt som dagens Briskeby brannstasjon.

– Dette med tanke på responstiden. Tomten må også være arealmessig egnet, slik at den kan huse mannskap, biler og utstyr på en god måte. Det ble vurdert flere løsninger før denne tomten ble valgt, sier Kjøsnes.

Hvis alt går etter planen, vil den midlertidige brannstasjonen få innkjørsel ved krysset Suhms gate og Gardeveien.

Hun sier at det er viktig for OBRE at deres tilstedeværelse utgjør minst mulig belastning på nærmiljøet.

– Vi bruker sirener bare når det er nødvendig i trafikken. For å unngå unødig støy og forstyrrelse, bruker vi som hovedregel ikke sirener når vi kjører ut av stasjonen på nattetid.

– Hva sier dere til FAUs og skolens bekymringer?

– Kastellet brannstasjon ligger rett ved Kastellet skole. Dette har fungert godt i alle år. Så det gjelder å ha et godt samspill med nærmiljøet, sier Kjøsnes.

Les også

Styrelederen i Omsorgsbygg i Oslo går av

Fant ikke annen tomt på Frogner

Det er det kommunale foretaket Omsorgsbygg som har ansvaret for bygningsmassen til brannstasjonene i Oslo. Derfor står Omsorgsbygg bak søknaden.

Kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg skriver i en e-post til Aftenposten at de har samarbeidet tett med OBRE om plasseringen. Og selv om det står i et dokument at brannstasjonen skal være på Marienlyst i inntil to år, skriver Svenneby at det er snakk om 14 måneder. Etter det blir den demontert og fjernet.

– Det er vanskelig å finne en egnet tomt til dette formålet på Frogner. Dette var det eneste alternativet vi satt igjen med, skriver Svenneby.

– Hva sier dere til bekymringene fra skolen?

– Vi er alltid opptatt av nærmiljøet til våre bygg og tar slike bekymringer med oss i det videre arbeidet. OBRE har god erfaring med utrykninger i andre tettbebygde deler av byen, også i nærhet til skoler. De rykker ut så varsomt de kan.

– Skolen sier at de ikke har fått noe informasjon om søknaden. Hvorfor er ikke skolen nabovarslet?

– Vi varsler etter lister vi får fra Plan- og bygningsetaten. Det kan godt hende vi burde varslet skolen i tillegg, svarer Svenneby, som er åpen for mer samarbeid med skolen der det er naturlig.