Innbyggerne anbefales å koke drikkevannet i deler av Oslo

Vann- og avløpsetaten anbefaler innbyggerne å koke drikkevannet i områdene Etterstad og Teisen i Oslo fra og med torsdag.

Vann- og avløpsetaten anbefaler innbyggerne å koke drikkevannet i bydelene Etterstad og Teisen i Oslo fra og med torsdag. Her fra Etterstadsletta.

Anbefalingen gis på bakgrunn av funn av parasitten Giardia som etaten har påvist i ett av sine faste prøvepunkter. Giardia kan føre til mageinfeksjon.

Ved slike funn varsler de om kokeanbefaling rutinemessig ut fra føre-var prinsippet. Det er ikke gjort funn av parasitten andre steder i byen, skriver kommunen i en pressemelding torsdag kveld.

For cirka fire uker siden ble det sendt ut en kokeanbefaling i samme område. Den gangen var kokeanbefalingen forårsaket av funn av Clostridium perfringens.

Torsdagens funn sett i sammenheng med tidligere funn, tyder på en lokal forurensing. Ingen andre prøvepunkt i byen indikerer forurensing.

Etaten råder innbyggerne til å gi drikkevannet et oppkok og ellers følge rådene Folkehelseinstituttet gir på sin nettside.

Etaten oppdaterer fortløpende informasjon om opprettholdelse eller opphevelse av kokeanbefaling til publikum på sin nettside.

I Engelsviken i Østfold er det også problemer med drikkevannet. Her innføres det kokepåbud fordi det kan ha kommet forurensning i vannledningen under reparasjon av en vannlekkasje. Påbudet gjelder vann som skal drikkes og brukes til matlaging i deler av Engelsviken, opplyser Fredrikstad kommune torsdag kveld.