Oslo

Fikk inn 4000 klager på eiendomsskatten på ett døgn

Det siste døgnet før klagefristen på eiendomsskatt gikk ut har kommunen fått nesten 4000 klager, men det er ikke sikkert at din klage blir behandlet.

Nesten 70 prosent av klagene på eiendomsskatt i Oslo kom det siste døgnet før klagefristen gikk ut torsdag.
  • Wasim Riaz
    Journalist

Onsdag ettermiddag og kveld var den digitale klageløsningen til Oslo kommune ute av drift. Likevel har klager på eiendomsskatt strømmet inn det siste døgnet før klagefristen gikk ut torsdag.

Torsdag formiddag var det kommet inn cirka 1750 klager. Fredag morgen hadde tallet vokst til over 5500 klager.

Her kan du sjekke hva naboen betaler i eiendomsskatt.

Klager på lovligheten

– De fleste klagene gjelder lovligheten og gyldigheten for eiendomsskatt. Det har også kommet inn klager på andre forhold, som taksten som kommunen har satt på noen eiendommer, og at klagerne mener de har krav på flere bunnfradag, sier Irene Tanke, prosjektleder for innføring av eiendomsskatt i Oslo kommune til Osloby.

Selv om den digitale klageløsningen lå nede i flere timer onsdag, blir ikke klagefristen utsatt.

– Feilen ble rettet onsdag kveld. Vi ser ikke på det som grunn til å utsette fristen, sier Tanke som nå jobber med å sortere klager før behandlingen starter.

LES OGSÅ: P-avgift og eiendomsskatt skal betale for ny Oslo-politikk

Behandler ikke alle klager

250–300 klager som har kommet inn er fra folk som mener at kommunen har lagt til grunn feil ligningsverdi for beregning av skatten. Prosjektleder Tanke understreker at kommunen har hentet disse tallene fra Skatteetaten.

– Når det gjelder boligverdien, så er den hentet fra Skatteetaten som i sin tid fikk opplysninger om boligen fra eierne. Hvis de ønsker å klage på disse tallene, så må de klage til Skatteetaten. Hvis etaten endrer boligverdien, så vil vi beregne ny eiendomsskatt på bakgrunn av det, sier Tanke.

LES OGSÅ: 48 like rekkehus som har fått ulik eiendomsskatt

Den digitale klageløsningen har henvist eiere som har eiendom med boligverdi fra Skatteetaten videre. De 250–300 som har klaget på
boligverdien til kommunen, har fått brev om at de må rette sin klage til
Skatteetaten.

– Vi har prioritert å besvare klager som gjelder boligverdien, slik at folk skulle få mulighet til å klage til riktig instans, sier Tanke.

– Skatteetaten har samme klagefrist som Oslo kommune. Betyr ikke det at mange som har klaget på feil ligningsverdi til dere ikke får klaget før fristen går ut?

– På eiendomsskatteseddelen som ble sendt ut i juni fremkommer det om eiendommen har boligverdi fra Skatteetaten, og at klager på denne skal rettes til Skatteetaten, med samme frist som klage til Oslo kommune, svarer Tanke.

Skatteetaten kunne fredag ikke svare på hva som skjer med klager som kommer etter at klagefristen har utløpt.

Oppfordret til å klage

Advokat Bettina Banoun, partner i Wiersholm og tidligere leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, gikk torsdag ut i Dagens Næringsliv og oppfordret alle som ikke ønsker skatt til å klage. Begrunnelsen er at byrådet har utformet skatten slik at det, i motsetning til alle andre byer, bare er en femtedel av boligeierne som må betale.

LES OGSÅ: Villaeiere på vestkanten skal betale mye av eiendomsskatten

Advokat Bettina Banoun har flere klienter som har klaget på eiendomsskatt.

Hun viser også til at kommunen har med liten skrift i varslingsbrevet om eiendomsskatt vist til at vilkåret for å reise søksmål er Forvaltningsloven paragraf 27 b.

– Kommunen har forsøkt å forhindre at borgerne kan gå til sak mot
kommunen hvis de ikke har klaget innen fristen. Dette er helt uvanlig i
skattesaker og det er omstridt om kommune har anledning til å sette et slikt vilkår. Jeg har mange klienter som har klaget. Flere har gitt signaler
om at de vil være med på et eventuelt gruppesøksmål hvis de ikke får medhold, sier Banoun til Osloby.

LES OGSÅ: Her betaler du mest eiendomsskatt

Hun er glad for at mange har klaget, og regner med at kommunen og Skatteetaten også vil behandle klager som kommer etter at fristen har gått ut.

– Jeg blir veldig overrasket hvis ikke klager som kommer inn de første dagene etter at fristen går ut blir behandlet.

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap).

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) sier til Dagens Næringsliv at det som er fastsatt, er at klagemuligheten må være uttømt før søksmål kan reises.

– Dette er ganske vanlig og gjøres i en rekke typer saker. Det er ikke fastsatt noen særskilt søksmålsfrist for det tilfellet at klagemuligheten er benyttet. Det er anledning til å klage på det vedtaket som er fattet om eiendomsskatt for din eiendom. Dersom du ikke er enig i resultatet av klagebehandlingen, kan man reise søksmål.

Les også

  1. Slik kan du sjekke hva naboen betaler i eiendomsskatt

  2. Hytteeierne jubler kanskje for tidlig over endringer i eiendomsskatten

  3. Budkrig påvirker ikke eiendomsskatten

Les mer om

  1. Robert Steen
  2. Skatter og avgifter
  3. Oslo