Oslo

Trikken skal tilbake til Rosenkrantz' gate

Foreløpig er det ikke et spor å se. Men det vil endre seg. I løpet av høsten kommer trikkeskinner igjen til å innta Rosenkantz’ gate.

I løpet av høsten kommer trikkesporene på plass i brosteinene i Rosenkrantz' gate. I november skal trikken begynne å kjøre her.
  • Stein Erik Kirkebøen

I løpet av høsten skal det opparbeides en ny, midlertidig trikketrasé midt i sentrum.

I en periode vil arbeidene med kollektivgaten i Prinsens gateog med Stortingets store byggearbeider under Wessels plassog i Prinsens gate 26 (tidligere Halvorsens Conditori) gjøre det umulig å komme forbi med trikk. For å slippe å kjøre buss for trikk gjennom sentrum i denne perioden, vil Bymiljøetaten i samarbeid med Stortinget anlegge en midlertidig trikketrasé.

— Vi begynner med anleggsarbeidene i Rosenkrantz’ gate, hvor vi må legge skinner, etter ferien, midt i august, og skal være ferdige tre måneder senere, sier Jan Vidar Huseby i Bymiljøetatene som er prosjektleder for den nye trikkelinjen.

17 millioner

— Når det går så fort, er det fordi vi skal anlegge en midlertidig trasé, og ikke behøver å grave oss mer enn en halvmeter ned. Det er noe helt annet som skjer i Prinsens gate hvor det etableres et varig anlegg, sier Husby, som har et budsjett på 17 millioner for å legge og (bokstavelig talt) fjerne alle spor.

Gammel trikkegate

PÅ 1970-tallet gikk trikken på Karl Johan, og svingte inn i Rosenkrantz' gate.

— Selv om det ikke går trikk der nå, så har Rosenkrantz’ gate solide tradisjoner som trikkegate. Tidlig på 1900-tallet skal trikken ha gått der, og det gjorde den så sent som på 80-tallet, sier Husby.Under anleggsarbeidet blir det restriksjoner på biltrafikken i gaten, hvordan det blir når skinnene er på plass er ikke helt avklart.

— Sannsynligvis blir det holdt åpent for biltrafikk, men det er ikke endelig avklart, sier Husby.

Sporene fjernes i 2017

Traseen skal være klar utpå senhøsten, og den skal benyttes frem til våren 2017. Da skal arbeidene både på Wessels plass og i Prinsens gate være ferdige og trikken skal tilbake dit.

I mellomtiden vil vestgående trikker (linje 12, 13 og 19) fra Stortorget ikke ta til venstre inn Kongens gate, men kjøre rett opp Grensen, krysse Akersgaten og kjøre ned Kristian IVs gate før de svinger bort Rosenkrantz' gate, krysser Karl Johan, tar til høyre i Stortingsgaten og er tilbake på sporet.

I Rosenkrantz gate skal alle spor etter trikken være fjernet i løpet av april 2017, og gaten settes tilbake i sin opprinnelige stand.

Buss

Buss 74 (Vika - Mortensrud) vil i samme periode få lagt om sin rute for å opprettholde et kollektivtilbud til Kvadraturen. Vestover vil den få holdeplasser i Kongens gate syd for Karl Johan og i krysset med Rådhusgaten. Østover vil den kjøre Kirkegaten, med holdeplasser ved Rådhusgaten og Stortorget.

Les også

  1. Politikere protesterer mot trikkesatsing i Prinsens gate

  2. Store endringer for bussene som kjører gjennom Kvadraturen

  3. Akersgata blir stengt med bommer

PÅ 1970-tallet gikk trikken på Karl Johan, og svingte inn i Rosenkrantz' gate.