3000 kroner i bot for passasjer på elsparkesykkel

Det var mager fangst onsdag morgen da samferdselsminister Knut Arild Hareide, politi og Statens vegvesen kontrollerte om elsparkesyklistene overholder de nye reglene.

Politi og veivesen kontrollerer om syklistene i Oslo sentrum overholder gamle og nye trafikkregler.

10 varmegrader og regn bidro til at færre enn vanlig syklet til jobb. Men fra klokken 08.00 onsdag morgen kontrollerte politi og Statens vegvesen syklister og elsparkesyklister i Ullevålsveien inn til Oslo sentrum.

Fokus var særlig rettet mot overholdelse av de nye reglene for elsparkesyklister som gjelder fra 18. mai.

– Så langt virker det som om regelverket er en stor suksess. Det ser veldig bra ut, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) som fulgte kontrollen.

– Men jeg tror jeg har fått litt hjelp av Vårherre i dag med et vær som gjør at ikke alle tar ut på elsparkesykkel, legger han til.

Nye regler

Den viktigste nye regelen er at du kan kun være én person på en elsparkesykkel.

– Og når du passerer en person på fortau, så må du ta hensyn til de gående, sier Hareide.

Han sier at «fortauet er eid av de gående, men at vi som sykler får lov å låne det når det er tilgjengelige».

– Det skal da være sakte fart når du kjører forbi og er i nærheten av personer som går. Og så er det mulighet for å ilegge parkeringsgebyr på 900 kroner. Vi ønsker ikke at syklene skal ligge slengt rundt omkring, sier Hareide.

I løpet av den første timen ble ingen tatt for å kjøre sparkesykkel med passasjer. Det koster nå kroner 3.000 i bot. 10 syklister ble tatt for å kjøre på rødt lys, og fikk en bot på 1.300 kroner hver.

En elsparkesykkel viste for høy fart (32 km/t) og ble beslaglagt. Føreren ble anmeldt.

El-sykkelen til Jusustyna Walus ble kontrollert og hadde riktig fartssperre.

Definert som sykkel

De nye reglene betyr at:

 • Elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy som hoverboard og Segway er i loven definert som sykkel. Det betyr at du skal følge trafikkreglene for syklister.
 • Det stiller også en del tekniske krav til størrelse, vekt, motorsperre og utstyr som for eksempel bremser, lys, og refleks.
 • Det er ikke påbudt, men anbefalt å bruke hjelm.
 • Du kan kjøre på fortau og på gang- og sykkelvei så lenge du ikke er til hinder eller fare for dem som går. Øvre fartsgrense på 6 km/t ved passering av gående på gangvei eller fortau.
 • Er det for mange mennesker har du ikke lov til å sykle eller kjøre på fortauet. Da skal du gå av og trille elsykkelen på fortauet eller kjøre ut i veibanen.
 • Det er ikke fartsgrenser for bruk av små elektriske kjøretøy, men krav om sperre for hastighet over 20 km/t.
 • Det er ingen aldersgrense for bruk, men flere av utleiefirmaene har innført enten 16 eller 18-årsgrense for leie
 • Det er ikke tillatt med passasjer. Både politi og Statens vegvesen får muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3 000 kroner.
 • Du skal ikke kjøre i ruspåvirket tilstand.
 • Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge elsparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre.
 • Du må også parkere slik at det ikke er til hinder for mennesker med ulike behov, som for eksempel rullestolbrukere og de med nedsatt syn.
 • Hvis du parkerer slik at den er til hinder eller ulempe eller på områder hvor det er vist med skilt at det ikke er lov å parkere, kan du få et gebyr på 900 kroner.
Statsråd Knut Arild Hareide følger med når Ari Viste Grube (t.v.) og Tor Kamp fra Statens vegvesen sjekker om fartssperren er lovlig.

Jobber med promillegrense

Årsaken til at det hverken er innført påbud om hjelm eller forbud mot kjøring i påvirket tilstand, er at dagens lovverk ikke åpner for det.

– Det finnes ikke lovhjemmel i dag for å innføre påbud om hjelm. Da må det være motorvogn. Det samme gjelder promillegrense.

– Men jeg har fått regjeringen med meg på å jobbe videre med en lovendring med en egen promillegrense for elsparkesykkel, sier Hareide.

Statsråden er opptatt av at det er veldig mange skader med elsparkesykler, og på kvelder med pent vær.

– Det blir heldigvis flere kontroller. Og det blir på andre tidspunkt enn en tidlig onsdag morgen. Både på fredag og lørdag kveld vet vi at situasjonen blir en annen med bedre vær og flere ulykker, sier han.

– Det blir kontroller på fredag og lørdags kvelder også?

– Det må de være forberedt på, sier Hareide.