Oslo

Intern rapport: Landets største sykehus hadde store mangler i planene for en pandemi

Ansatte er overbelastet. Og det kan ikke garanteres «hundre prosent sikkert» at pasienter ikke er blitt påvirket, sier direktør.

Oslo universitetssykehus er landets største sykehus. Her fra Ullevål.
  • Gina Grieg Riisnæs
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

«Ikke egnede planer for pandemi». «Instruks for krisestab mangler». «Ledergruppen har ikke øvd på å opptre som kriseledelse».

Dette er bare noen av funnene i en intern evalueringsrapport av pandemihåndteringen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Les hele saken med abonnement