Dette er de nye tiltakene i Oslo: Forlenger den sosiale nedstengingen i to uker

Den sosiale nedstengingen forlenges i Oslo. Skjenkestoppen fortsetter i minst to uker, mens det gjøres noen lettelser for barn fra torsdag.

Byrådet i Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker frem til 4. februar. Det kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.

Smittetendensen har de siste dagene vært synkende i hovedstaden. Det gjør at byrådet nå gjør noen lettelser for barn i barneskolealder fra torsdag:

  • Åpner for fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn i barneskolealder fra og med torsdag.
  • Åpner et begrenset tilbud på fritidsklubbene. De kan holde åpent for maks 20 personer samtidig.

Johansen sa at de vil vurdere å gå ned til gult nivå i ungdomsskolene dersom smittekurven går nedover. Da vil de også vurdere å åpne for fritidsaktiviteter for ungdomsskoleelever. Videregående skoler fortsetter på rødt nivå.

Byrådet vil vurdere smittesituasjonen og eventuelle lettelser alt neste uke, altså før 4. februar.

– Jeg er glad for å kunne si at vi fortsatt har god kontroll i Oslo. Vi ser at tiltakene våre virker. Likevel har smittetallene vært høye på starten av året, og vi er derfor nødt til å videreføre den sosiale nedstengingen, sa Johansen.

Byrådslederen understreket at smittetallene bestemmer hvor mye byen kan åpnes igjen.

– Smittetallene er sjefen i byen og bestemmer handlingene våre, sa Johansen på pressekonferansen.

Fastholder skjenkestopp

Oslo kommune kommer ikke til å gi serveringssteder lettelser i restriksjonene knyttet til skjenking av alkohol.

– Vi viderefører skjenkestoppen i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han holdt pressekonferanse om håndteringen av koronasituasjonen onsdag.

Han poengterte at mulighetene for lemping i skjenkebestemmelsen gjelder der hvor smittetrykket er lavest. Oslo er blant kommunene med høyest trykk.

– For Oslo ligger følgende linje fast: når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi åpne opp for skjenking må smittetallene ytterligere ned. Det har jeg stor tro på at vi kan få til de kommende ukene, sa han.

På spørsmål om hvorfor Oslo fortsatt har skjenkestopp, viste Johansen til at alkoholservering fører til mer trafikk og bevegelser. Byrårådslederen anerkjente at situasjonen for serveringsstedene er svært vanskelig. Fra og med mandag er det mulig å søke om kompensasjon på bakgrunn av omsetningstap.

Kan oslofolk gå på besøk igjen?

I Oslo har det vært sosial nedstengning siden 10. november. I desember kom det forbud mot å ha samlinger på mer enn ti personer også i private hjem.

3. januar ble dette skjerpet inn da regjeringen ba folk om å la være å ta imot besøk. Dette ble opphevet sist mandag. Regjeringen åpner nå for å ha inntil fem gjester i tillegg til de som bor i husstanden.

Men fortsatt gjelder forbudet i Oslo mot å være flere enn ti personer i private hjem. Det betyr at en familie på fem, kan ha maksimalt fem personer på besøk.

Vil banke på dører for å øke testingen i utsatte bydeler

Det er stor forskjell på smittetrykket i ulike bydeler i Oslo. Bydeler i øst har langt mer smittespredning i enn de vestlige. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant de smittede.

Helsebyråd Robert Steen sier at dette skyldes sosioøkonomisk ulikhet.

Han sier at de nå vil intensivere arbeidet for å få frem til de som er mest utsatt og få flere til å teste seg.

– Vi vil oppsøke områdene med mest smitte. Vi skal ha egne testteam som kan banke på dørene og vil øke samarbeidet med lokale organisasjoner og forbilder.