Opposisjonen: – Fornebubanen er forsinket. Igjen.

Nok en gang var Fornebubanen tema i bystyret. Det er fremdeles enighet om at den er viktig, men ikke hvem sin skyld det er at den er forsinket.

Fornebubanen har vært diskutert i noen tiår i Oslo bystyre. Onsdag ble det understreket at den er viktig og at man er opptatt av rask fremdrift.

Det har i flere bystyremøter blitt påpekt at Fornebubanen er forsinket. Onsdagens bystyremøte var intet unntak.

Etter endelig å ha besluttet at en egen etat skal være byggherre for prosjektet, venter man nå på at reguleringsplanen for Fornebubanen i Oslo skal bli klar.

Det trakk gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) frem i sitt spørsmål: reguleringsplanen ligger an til å bli forsinket – nok en gang.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er i Marokko på klimakonferanse. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte først.

– Jeg synes det er urimelig at det nye byrådet skal få skylden for forsinkelser som har vart i år etter år, uten at det har vært fremdrift, svarte han, og viste til at de borgerlige styrte byen i 18 år.

Opptatt av god fremdrift og så raskt som mulig

Solberg fulgte opp med å spørre når reguleringsplanen egentlig skal legges frem for bystyret.

Det ble stille, og byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) måtte bort til rådgiverbenken for å forhøre seg.

– Fornebubanen er viktig. Vi er enige med opposisjonen om det. Fra byrådets side jobber vi hardt for fremdrift i saken. Plan- og bygningsetaten har allerede startet saksbehandling, og anslår at saken vil bli lagt ut til offentlig ettersyn ved påsketider. Vi vil selvfølgelig følge videre opp på dette for å sørge for god fremdrift fremover, svarte Marcussen.

Her skal endestasjonen til Fornebubanen ligge, en gang i fremtiden. Arkivfoto/dronefoto.

Odd Einar Dørum (V) fulgte opp med å spørre byrådet om når spaden skal i jorden og når Fornebubanen skal stå ferdig.

Byrådsleder Johansen svarte ikke på spørsmålet.

– Det skal ikke være noen tvil om at byrådet ønsker dette gjort så raskt som mulig.

– Skal være ferdig til 2024

Tommy Skjervold (Frp) spurte om Fornebubaneetaten er oppbemannet, og når den vil være i drift.

– Når kan bystyret forvente å få vite noe konkret om fremdriften? Det tror jeg bystyret har et stort behov for, spurte Skjervold.

Det ble litt pinlig stillhet mens byrådet fant ut hvem som skulle svare på det.

– Avtalen rundt Fornebubanen ligger tydelig i Oslopakke 3, som bystyret er vel kjent med. Den skal være ferdig til 2024 og reguleringsarbeidet skal begynne tidlig på nyåret, svarte byrådsleder Johansen.

Venter på bymiljøavtale med staten

Det siste spørsmålet kom fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) og handlet om Bærum kommune. De ble tross alt ferdig med reguleringsplanen for syv måneder siden.

– Vil byrådet for fremdriftens skyld ta kontakt med Bærum, og gi beskjed om at de kan starte byggingen nå, så vil Oslo kommune komme etter?

Byrådsleder Johansen tok ordet igjen.

– Jeg tror ikke jeg skal anmode Bærum om at de skal begynne. Reguleringsplanen for hele strekningen bør være klar. Ifølge min informasjon gjenstår også forhandlingene om Bymiljøavtalen, og der er det staten som spiller en betydelig rolle, svarte Johansen, og la til:

– Vi ønsker å sette trykk på at bymiljøavtalene faktisk blir ferdigforhandlet.