Se, så fint det er blitt

Slottsplassen er blitt så fin med nytt grusdekke og vannløp i granitt.

Under det nye toppdekket er det lagt et rørsystem for å drenere vann.

Oppussingen av Slottsplassen og Slottsbakken nærmer seg slutten. Det nye toppdekket er så godt som ferdig lagt og det meste er klart til neste års feiring.

Den gamle grusen og massen under, er fjernet i 45 centimeters dybde. Den ærverdige plassen er bygget som det rene lappeteppet med flere lag pukk, asfalt i flere farger som ikke synes på overflaten. I bunnen er det lagt et nytt lag med pukk, så et bærelag med en annen sortering pukk. Over pukken er det lagt et lag sort asfalt, og over den et nytt lag rød asfalt. Det hele er stabilisert og dekket med rødaktig grus. Både Slottsplassen og Slottsbakken har fått denne behandlingen.

Les også

Snart kommer supergrusen til Slottsparken

— Arbeidet er i rute. Vi har hatt en meget stram fremdriftstidsplan, og den kommer vi til å holde. Vi har vært prisgitt tørre, varme dager og har så absolutt hatt værgudene på vår side denne høsten, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. - Vi regner med at Slottsplassen er helt ferdig nå i høst, altså i god tid før grunnlovsjubileumsmarkeringen og 17. mai neste år, sier Statsbygg-sjefen.

Ettersom det nye dekket er tett på grunn av asfaltlagene som ligger under grusen, kan ikke regnvannet trekke ned i bakken. Derfor har Slottsplassen også fått et helt nytt dreneringsanlegg, med vannrenner, underjordisk rørsystem og et eget magasin. Lite av dette er synlig for publikum, det lille som synes er de spesielle betongrennene, som er dekket til med granitt og rister i støpejern.

— Nå er det bare finpussen som står igjen før plassen kan åpnes for publikum igjen, forteller prosjektleder Haavar Vive.

— Vi måtte sette i stand fortaue i Fredriks gate, ordne trappen ved Maud-statuen og grøntområdene på søndre og nordre side av Slottsplassen. Vi skal også montere opp gatelys- og parklysarmaturer, sier Vive.