Oslo Ap vil utrede både Ullevål og Gaustad som alternativer for fremtidig sykehus

Lørdag vedtok Oslo Ap enstemmig å utrede Ullevål som et reelt alternativ til Gaustad. Ap-ledelsen har tidligere avvist videre Ullevål-utredning.

Byrådsleder Raymond Johansen har vært imot å utrede Ullevål som alternativ til Gaustad. Men på Oslo Aps møte ble det enstemmig vedtatt.

– Vi er glad for at det ble en enstemmig avklaring. Det dreier seg om investeringer på 50 milliarder kroner. Da er det viktig at alle alternativer er utredet og kvalitetssikret godt nok, og det har ikke skjedd så langt, sier Gro Balas, partiveteran og tidligere helsebyråd i Oslo.

Følgende forslag ble fremmet på Oslo Aps program- og nominasjonsmøte om å utrede Ullevål som et alternativ

«Det er nødvendig at beslutningen om det fremtidige sykehuset skal ligge på Ullevål eller Gaustad er godt begrunnet og tilstrekkelig utredet», lyder tilleggsforslaget. Det fikk full tilslutning på møtet lørdag, der Oslo Ap vedtok program for høstens kommunevalg.

På forhånd var det dissens i programkomiteen. Raymond Johansen har som leder av programkomiteen avvist krav om utredning av videre sykehusdrift ved Ullevål, som tre medlemmer likevel gikk inn for.

«Dette kommer ingen unna! (..) Nå er det bare å stå på videre», skriver Balas på Facebook program- og nominasjonsmøtet.

Ap-ledelsen har tidligere avvist videre Ullevål-utredning. Byrådsleder Raymond Johansen har i VG kalt den løsningen «å gamble med helsen», mens Jonas Gahr Støre har omtalt det som en dramatisk løsning basert på «utsettelsespolitikk».

Les også

Sykehusstriden skaper splid i Oslo Aps programkomité

– Strålende fornøyd

– Jeg er strålende fornøyd med vedtaket, sier tidligere leder av Fagforbundet i Oslo, Mari Sanden. Hun var en de av tre som gikk inn for dissens i Oslo Aps programkomité.

– Ordet «utrede» innebærer en fullstendig vurdering, som er noe langt mer enn bare å «belyse» dette alternativet, som styret i Helse Sør-Øst gikk inn for i januar, påpeker hun.

– Først ved en skikkelig utredning kan man avgjøre hvilket alternativ som er best.

Les også

Helse Sør-Øst vurderer å kutte høyden på nye Gaustad sykehus. Diskuterer ny løsning med Riksantikvaren.

Oslo Arbeiderparti krever også at staten sikrer at Aker lokalsykehus blir realisert raskt, og at kapasiteten på byens sykehus er god nok for en hel by i vekst. De ønsker at nye lokalsykehusfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad, at alternativet som velges må sikre god pasientbehandling på kort og lang sikt, og kunne dokumentere økonomisk forsvarlighet knyttet til både drift og investeringer.

Planene om å bygge et nytt sykehus på Gaustad i Oslo blir møtt med kritikk. Prosjektet fører også til at det brenner et blått lys for Ullevål sykehus.

Helsebyråden: - Vi er på overtid

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (A) sier i en kommentar at vedtaket fra programkomiteen ble enda mer eksplisitt på møtet, og nevner nå både Gaustad og Ullevål som alternativer.

– Helseministeren har satt Oslo i en vanskelig situasjon, spesielt når det den siste tiden er sådd tvil om beslutningsgrunnlaget også fra ledelsen i Helse Sør-Øst. Vi må vite at de som skal beslutte gjør det på rett grunnlag. Det har vi sagt hele tiden, sier Tellevik Dahl.

– Vi forventer at helseminister Bent Høie har god nok dokumentasjon om faglig forsvarlighet, og et godt pasienttilbud når han legger frem saken. Stortinget må få et beslutningsgrunnlag utredet innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

– Men ledelsen i Ap sentralt og i Oslo har uttalt at de ikke ville gå inn for en ny utredning av Ullevål som alternativ?

– Vi er opptatt av gode demokratiske prosesser i Ap. Ledelsen, representantskapet og redaksjonskomiteen har jobbet godt for noe som samler partiet i Oslo. Det er viktig overfor dem som skal beslutte at stemmen vår blir tydelig. Vi står sammen om at vi trenger nye sykehus, sier hun.

– Programmøtet setter som en forutsetning at utredningen skjer så raskt som mulig. Vi trenger vedtak om byggestart på Aker sykehus nå, understreker Tellevik Dahl.

– Vi er allerede på overtid.

Åpen høring på Stortinget

Tirsdag 5. mars blir det åpen høring i Stortinget om sykehusplanene.

Representantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Kjersti Toppe (Sp) fremmet i høst forslag om «trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter». De foreslår at Stortinget skal be regjeringen gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtens muligheter for å samle virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes. De foreslår også at eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført. Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen.

Planene om nye sykehus i Oslo ble påbegynt allerede i 2013. Styret i Helse Sør-Øst vedtok i juni 2016 å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt, stort regionsykehus på Gaustad, samt lokalsykehus på Aker. Planene ble godkjent av helseminister Bent Høie (H).