Oslo-vinteren har ført til «klagestorm»

Bymiljøetaten i Oslo kommune har fått 5588 henvendelser om vinterdriften i byen på tre uker.

Her må gående ut på den trafikkerte Mosseveien for å komme seg frem.

Vinteren 2017/2018 har uten tvil vært krevende, både for de gående og for dem som skal rydde unna snøen for disse.

Rundt om i hele byen meldes det om snøskavler som ligger igjen på fortauskanten. Dette gjør det vanskelig, til tider umulig for gående og komme seg frem uten å måtte benytte både sykkel- og bilveier.

– Store variasjoner i temperatur og så et massivt snøfall har skapt utfordringer for borgerne og brukerne av byen, med til tider vanskelig fremkommelighet. Vi skjønner godt at dette oppleves som krevende, sier Gerd Robsahm Kjørven, etatsdirektør for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Dette viser også antall henvendelser til Bymiljøetaten. Fra 1. til 25. januar har etaten mottatt 5588 henvendelser om vinterdrift totalt, 1466 av disse er kommet bare i løpet av de tre siste dagene. Dette omfatter henvendelser om brøyting, strøing, bortkjøring av snø og spørsmål om hvorfor fortau ikke saltes. 992 er relatert til fortau.

– Vi står på natt og dag for å gjøre fremkommeligheten best mulig i Oslo, og selv om enkelte områder fortsatt er krevende, spesielt for de myke trafikantene, blir forholdene bedre og bedre etter som vi forhåpentligvis har lagt det mest utfordrende været bak oss for denne gang, sier Kjørven.

Mange opplever det nesten som umulig å komme seg frem på fortau.

– Tas på alvor

– Aftenposten har mottatt svært mange tips og bilder om fortau som ikke er ryddet rundt om i hele byen. Hvorfor tar det så mye lengre tid å få ryddet fortau enn veiene?

– Brøyting av fortau skal startes opp like raskt som kjørebaner, i noen tilfeller også raskere enn kjørebaner. En utfordring er at generelt så kjører en brøytebil raskere i kjørebane enn på fortau fordi fortauene er smalere, har mer hindringer, en må forholde seg til fotgjengere og opp og ned av fortau, slik at en maskin i vei brøyter betydelig lenger strekning på en time enn en maskin på fortau, slik at en trenger flere fortausmaskiner for å rekke samme lengde på samme tid.

– Tar dere fortauene alvorlig nok, og prioriterer dere riktig?

– Vi tar absolutt fortau på alvor, men vi har helt sikkert forbedringspotensialer. Utfordringen er jo at snøen ofte må legges på kantstein eller i bakkant fortau, fordi vi ikke har andre steder å legge snøen i første runde. Dette medfører at fortauene får mye snø og at de således blir smale mange steder.

Kommunens brøytemannskap arbeider etter prinsippet om at det skal ryddes når det kommer tre centimeter snø, og at arbeidet skal være avsluttet i løpet av fire timer. Når det laver ned 40 centimeter på engang, innrømmer Bymiljøetaten at de får problemer.

Det er ikke alltid enkelt å være fotgjenger når snøen laver ned i Oslo.

Prioriterer fortau

Mange av tipsene Aftenposten har mottatt har beskyldt Oslo kommune om at de prioriterer de få som våger å vintersykle fremfor de mange som må ta seg frem til fots.

– Fortauer er prioritert foran vei i mange tilfeller. Det siste døgnet har vi jobbet med å brøyte vekk løs snø og is på fortau og vi har strødd. Mildværet og smeltevann medfører at grusen flere steder vaskes vekk og synker ned i isen. Etter hvert som isen smelter kommer denne frem igjen, sier Kjørven.

Hun lover at etaten vil kjøre full runde med strøing i løpet av natten.

– Vi vil også bruke salt der dette vurderes å være beste løsning for å forbedre situasjonen på fortauene.

Snø som det siste døgnet ble til hålke etter mye nedbør, har også ført til travle tider for legevakten. Hit er det kommet inn svært mange pasienter de siste dagene.

– Det er hektisk, bekrefter medievakt Knut Albert Solem ved Oslo universitetssykehus, som drifter skadelegevakten i Oslo.

Så travelt har det vært, at de som jobber på legevakten ikke har hatt tid til å telle antallet brudd- og fallskader. De har vært for opptatt med å behandle og gipse folk som har falt på glattisen.

– Noe forsinkelser må påregnes

Renovasjonsetaten har også merket at den store snømengden og de glatte veiene har forsinket henting av søppel i Oslo. De hadde litt etterslep etter julefeiringen i starten av januar, men hentet det raskt inn. Så kom snøen.

– Vi har merket oss noen flere klager etter at snøen kom. Både fra kunder, men også på driftssiden med biler som ikke kommer seg opp og frem i bakker med mye snø, sier Jørgen Bakke Fredriksen, presse- og mediekontakt i Renovasjonsetaten.

Selv om det er noen veier som nå er glatte, regner de med å hente inn etterslepet kjapt.

– Vi jobber nå med å hente oss inn igjen, men noe forsinkelser må påregnes. Jeg har likevel inntrykk av at folk har større forståelse denne gangen og at forsinkelsene skyldes værforholdene, avslutter Fredriksen.