Oslo

Kaller inn til høring om ytringsfrihet i Oslo-skolen

I kjølvannet av Ulsrud-saken og debatten som er oppstått med den, blir det åpen høring i bystyret.

Bystyrerepresentant Eivor Evenrud (Rødt) har, som nestleder for Kultur- og oppvekstkomiteen i bystyret, anledning til å kreve høringer. Den benytter hun seg nå av.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Det er Eivor Evenrud (Rødt), nestleder i bystyrets kultur- og oppvekstkomité, som krever at komiteen arrangerer en høring.

Bystyrets reglement sier at alle komitéledere og nestledere kan kreve en høring om en hvilken som helst sak. Det er denne muligheten Evenrud benytter seg av.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG varsler at de vil støtte initiativet.

 • BAKGRUNN: Oslo-skolen har startet «en prosess» mot lærer etter opptreden i NRK-program

– Alt må på bordet

– Jeg er ikke i tvil om at ytringsfriheten i Oslo-skolen ikke praktiseres slik den burde. En høring vil få frem alle sider ved dette, og det er på høy tid, sier Eivor Evenrud.

Hun opplever at den pågående saken (se faktaboks) ved Ulsrud vgs. bare er den siste av flere eksempler. I desember 2016 vedtok bystyret, etter forslag fra Evenrud, at byrådet skal sette i gang «tiltak for å sikre at ytringsfriheten for ansatte i Oslo-skolen ivaretas.»

– Vi har kanskje trodd at det nå vil bli bedre, og så ser vi at det ikke er tilfellet likevel.

– Ville det ikke vært bedre å vente til Ulsrud-saken var konkludert og dere hadde den på avstand?

– Nei, for høringen skal ikke handle om Ulsrud-saken spesielt, men situasjonen generelt.

Les også

KRONIKK: «Krenkelse er subjektivt. Følelsen alene kan ikke styre lærere eller andres ytringsfrihet», skriver jurist Anine Kierulf

Byrådet vil lage en åpenhetsplakat

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kommenterer høringen slik:

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV)

– Dersom komiteen ønsker en høring, står de fritt til å gjennomføre det.

Hun styrer på bakgrunn av en byrådsplattform som eksplisitt slår fast viktigheten av at offentlig ansatte skal kunne uttale seg om forhold på egen arbeidsplass, og hun har flere ganger vist til at en tillitsbasert og åpen kultur ikke bare er noe som kan vedtas, men må jobbes frem.

– Jeg vil invitere bredt til et erfaringsseminar om ytringskultur i Oslo-skolen, sier Thorkildsen.

Hun ønsker å invitere alle relevante parter, blant andre de ulike elev- og lærerorganisasjonene, etaten selv og Norsk Journalistlag.

– Ut av dette seminaret skal vi få forpliktende punkter til en «Plakat for åpenhetskultur og ytringsfrihet i Oslo-skolen». Denne vil være et viktig redskap for å konkretisere byrådets arbeid for meråpenhet og tillitsreform i hele kommunen, sier Thorkildsen.

Les også

DEBATT: «Har elevene lov til å føle seg krenket etter slike nedsettende beskrivelser», spør Jostein Alberti-Espenes

Rødgrønn samling

Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder for Ap i komiteen for kultur og oppvekst, varsler at partiet støtter høringen.

– Ytringskultur og åpenhet er noe vi jobber systematisk med, og er ikke noe Oslo bystyre kan vedta å innføre over natten. Ap støtter en høring arrangert av komiteen, sier han.

Samtidig påpeker han at han tror byrådets erfaringsseminar vil gi bedre resultater, siden det skal munne ut i konkrete og forpliktende punkter.

Bystyrerepresentant Harald Nissen (MDG)

Harald Nissen (MDG), som leder kultur- og oppvekstkomiteen, varsler at også han støtter en høring.

– Vi får sette oss ned ved første mulige anledning å se hvordan vi skal gripe an dette, sier Nissen.

Han spør samtidig om ikke byrådets erfaringsseminar vil ha mye av det samme innholdet.

– Vi får se hva vi velger. Det vi trenger nå, er å få alle relevante organisasjoner og organer på dette feltet på banen på en konstruktiv måte. Vi i bystyret er opptatt av at alt nå skal på frem i offentligheten.

Les også

LES OGSÅ: Skjerpet plikt til å undersøke knebler ikke ytringsfriheten, mener Mobbeombudet i Oslo

Bakteppet for høringen

Selv om høring skal ta for seg det overordnede og prinsipielle, er den såkalte Ulsrud-saken bakteppet.

Etter at den profilerte Ulsrud-læreren og samfunnsdebattanten Simon Malkenes 5. mars deltok i NRKs Dagsnytt 18, startet skolens rektor formelle undersøkelser etter opplæringslovens paragraf 9-A5 om hvorvidt Malkenes hadde krenket elever gjennom sin opptreden.

Det vakte stor oppmerksomhet da dette ble kjent, men Oslo-skolen ønsket lenge ikke å bekrefte at saken eksisterte. Torsdag ble dette imidlertid bekreftet til Aftenposten, ved Ulsrud-rektor David Dunlop, for første gang.

Simon Malkenes, lektor ved Ulsrud vgs.

Fredag sier han til Klassekampen at han håper på en snarlig konklusjon. Saken har nå vært undersøkt i mer enn én måned.

– Jeg jobber så fort det lar seg gjøre med en undersøkelse i forbindelse med en §9A-5-sak. Jeg ser frem til en avslutning på den i løpet av denne uken, uttaler rektor til avisen.

Utdanningsetatens direktør Astrid Søgnen ønsker fortsatt ikke å opplyse om hvorvidt saken eksisterer.

– Det kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte, vi kommenterer ikke enkeltsaker, sier Søgnen.

Torsdag skrev Søgnen et leserinnlegg i Aftenposten, der hun ikke sier hvorvidt den konkrete saken eksisterer, men der hun slår fast at «elever skal slippe å føle seg uthengt og stigmatisert av sin egen lærer».

Les også

LES OGSÅ: – Personer som Simon Malkenes er viktig for oss som folkevalgte, mener rødgrønne politikere

Les mer om

 1. Oslo
 2. Skole
 3. Bystyret
 4. Oslopolitikken
 5. Ytringsfrihet
 6. Lærere
 7. Videregående skole