Oslo

Drar til Brussel for å lære å lage bilfri by

TØI-forskere saumfarte 15 byer med bilfritt sentrum, men fant ingen områder hvor bilen var totalt fraværende. De mener Oslo har mest å lære av Brussel, København og München.

Brussel lanserte bilfrie søndager høsten 2013. Her sees Kong Philippe og Dronning Mathilde på Grand Place under en bilfri søndag.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

I mai skal miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg til Brussel for å se nærmere på hvordan de lager bilfritt sentrum.

Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har studert 15 byer som har ulik erfaring med bilfrie sentrumsområder på oppdrag fra Levende Oslo.

 • I ingen av de 15 byene var bilfritt sentrum ensbetydende med totalt fravær av biler.
 • Det er forskjellige unntak, blant annet for vareleveranse og tjenestebiler.
 • Det er også grader av hvor bilfritt det var innenfor sentrumsområdene.
  — Noen byer hadde gater som var tilrettelagt for trikk, buss og taxi innenfor det bilfrie området. Andre hadde rene gågater hvor motorkjøretøyer fikk tillatelse i svært få tilfeller. Noen bilfrie områder hadde også enkeltgater for biltrafikk og parkeringsanlegg under området, forteller TØI-forsker Anders Tønnesen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Grønne planer:

Les også

Slik kan et "bilfritt" rådhus se ut

— Noen hadde veldig streng regulering hvor bare vedlikeholdsbiler kunne kjøre inn. Enkelte steder var det tillatt å ferdes med private biler hvis man hadde fått tillatelse på for beboere. Det var også ordninger hvor man kunne søke om en dags-tillatelse til å kjøre inn mot et gebyr og en begrunnelse, sier Tønnesen.

München er ikke bare oktoberfest - den kan også være til inspirasjon for et bilfritt Oslo sentrum, mener forskerne.

Ifølge Tønnesen var det også byer som hadde gater hvor det var tillatt med biltrafikk innenfor det bilfrie området.— Freiburg hadde for eksempel en gate med biltrafikk gjennom det bilfrie området. Så der var det bilfritt på begge sider av gaten med biltrafikk. Andre steder hadde trikker og busser i det bilfrie området, sier Tønnesen.

Viktig med et alternativ til bilene

Han påpeker at det er viktig å ha et alternativ når man tar ut biler. - I Strasbourg satte de for eksempel inn trikkelinjer samtidig som de tok ut bilene, sier han.

Forskerne ble bedt om å anbefale tre byer. Valget falt på Brussel, København og München.

København har jobbet aktivt med en sykkelstrategi i mange år, og er også interessant for Oslos planer.

— Brussel er relevant fordi de har begynt å utvide sitt gågateareal nå. Så uansett hva Brussel ender opp med så vil de kunne komme med gode innspill til politikerne og planleggere i Oslo, sier han.- München og København er interessante fordi de har jobbet med å skape bilfrie områder over lang tid. I København har de tilrettelagt litt etter litt. De har skapt attraktive byrom ett sted før de utvider det bilfrie området videre. I København er det heller ikke "Gale-Mathias"-trafikk rett på utsiden av det bilfrie området; man kan ferdes på sykkel og til fots sammen med biltrafikken rett utenfor det bilfrie området, sier Tønnesen.

Byutvikling:

Les også

Slik skal Oslo få plass til 1 million innbyggere

Høyre: Vi må lære av rapporten

Oslo Høyre, som tidligere har sagt klart ifra at de ikke ønsker et helt bilfritt sentrum, synes rapporten er interessant.

Eirik Lae Solberg, Oslo Høyre

— Rapporten viser at ingen av de 15 byene har lagt seg på den samme firkantede linjen som byrådet har gjort. Rapporten viser er jo det vi også har pekt på; at vi må legge bedre til rette for gående og syklende samtidig som vi må ha gater for biltrafikk, særlig av hensyn til butikkene. Skal vi kombinere bedre tilrettelegging for gående og syklende med en levende by, så må vi sikre at de som av ulike grunner er avhengige av å bruke bil har tilgang til byen, sier Eirik Lae Solberg. I rapporten pekes det også at det noen steder er etablert parkeringsanlegg under det bilfrie området.

— Parkeringsanlegg under det bilfrie området er fornuftig. Det sikrer tilgjengelighet og det tar hensyn til at byen trenger en levende varehandel. Så jeg håper byrådet lar seg inspirere av denne rapporten; det kan legge grunnlaget for en bred politisk enighet for et sentrum som er bra for gående og syklende samtidig som det ikke her helt stengt for privatbiler, sier han.

— Rapporten er interessant fordi den erkjenner at det må være muligheter for kjøring innenfor et bilfritt område, sier han.

idésanking i Brussel

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) jobber med å finne ut av hvordan hun kan skape et bilfritt sentrum i Oslo. Snart skal hun på studietur til Brussel for å se hvordan de gjør det der. Her sammen med partikollega Carl Johansen ved Nationaltheatret.

Ifølge byråd for miljø— og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg er det for tidlig å si hvordan løsningen i Oslo blir. - Ingen av de 15 byene har områder som her helt frie for biler. Hva tenker du om det?

— Vårt mål med å redusere tilgangen for privatbiler i sentrum har vært å ta byen tilbake til menneskene og å få en mer levende og spennende by. En positiv bieffekt er at det bidrar til å redusere privatbilismen, med tilhørende klimagassutslipp. Så hovedintensjonen er ikke å fjerne enhver bil, men å legge til rette for mer kultur, flere lekeplasser og grøntområder, blant annet. Vi skal på studietur til Brussel sammen med Levende Oslo-nettverket i slutten av mai. Vi håper vi å se mange gode løsninger som også har overføringsverdi for oss i Oslo, sier Nguyen Berg.

Oppatt av hvordan Oslo utvikler seg? Ta en titt på sakenenedenfor:

Les også

 1. Slik ser Ruter-sjefen for seg at det blir i fremtiden

 2. Ruter: Elbuss på Oslo-veiene i 2020

 3. Planlegger 16 etasjer i Nydalen

Les mer om

 1. Samferdsel
 2. Politikk
 3. Sykkelpatruljen
 4. Byutvikling