Oslo

- Det er viktig å selge øl, men aldri til mindreårige

Hos Panu Mathi Tharmakulasingam er det ingen bønn. Mindreårige får ikke kjøpt øl. Og ikke sigarettpapir. - Det kan bare brukes til én ting, og mindreårige skal ikke røyke, sier den bestemte butikksjefen hos Rimi på Stovner.

Politi Roy Cato Einarsen, butikksjef Panu Mathi Tharmakulasingam og byråd Hallstein Bjercke er på samme lag. De er skjønt enige om at mindreårige ikke skal få kjøpt øl.
  • Stein Erik Kirkebøen

Sammen med politiet hadde Næringsetaten storkontroll på fredag, et ledd i «Aksjon Våryr» som skal hindre at barn under 18 år får kjøpt alkohol. Fire lag med kontrollører besøkte tilsammen 16 butikker — det ble 15 siden en var stengt - i Groruddalen for å sjekke om de fulgte reglene for alkoholsalg, og ikke solgte til mindreårige.

— Vi fant ingen tilfeller av brudd på kriminelle eller forvaltnngsmessige lover og regler, forteller Roy Cato Einarsen som jobber forebyggende hos politiet på Stovner.

- Skuffet?

— Nei, jeg kan jo ikke være det når alt er som det skal være. Det er sikkert noen tilfeller av mindreårige som har fått kjøpt alkohol i dag også, men resultatet i kveld er i tråd med trenden som sier at forholdene blir bedre og bedre, sier Einarsen.

Han ser ingen grunn til å slappe av, og forsikrer at det blir flere kontroller utover, både på Stovner og andre steder i byen. Ingen som selger øl til mindreårige skal kunne føle seg trygge.

Ikke provokasjoner

Kontrollene forgikk rett og slett ved at kontrollører observerte hva som skjedde inne i, og rett utenfor, butikkene. Hvis de så noen som så mindreårige ut og som fikk kjøpt øl, så skulle de gripe inn. Det samme skulle de gjøre ved «langing», at mindreårige utenfor butikken fikk eldre til å kjøpe øl til seg, og hvis de kom over falske legitimasjoner.

— Vi må holde oss til observasjon, vi kan ikke provosere ved bevisst å sende inn mindreårige for å teste butikkpersonalet, sier Einarsen.

— På den annen side er vi knallharde hvis vi tar noen. Mens skjenkesteder som blir tatt i overskjeniking, får tre sjanser, ryker bevilingen ved første tilfelle for skjenke- eller utsalgssteder som selger til mindreårige. Det mener vi er svært alvorlig. I tillegg til at de kan bli ilagt store bøter, mister de bevillingen for en uke eller mer, sier næringsbyråd Hallstein Bjercke (V).

Og det svier.

Stup i omsetning

— Ja virkelig, sier Rimi-sjef Tharmakulasingam. - For noen år siden skjedde det som ikke skal skje hos oss, en ansatt glemte å spørre en mindreårig om legitimasjon og vi ble tatt . Vi mistet bevillingen, og uten øl stupte omsetningen. Det hadde kanskje vært mer lønnsomt å stenge butikken i de ukene.

Men siden har det ikke skjedd noe lignende i butikken hennes. - Vi blir veldig ofte kontrollert, jeg har nesten inntrykk av at det skjer hver måned, men vi er aldri blitt tatt for å gjøre noe ulovlig. Jeg er streng på det, mindreårige skal ikke kjøpe øl og tobakk. Ølsalget er viktig for omsetningen vår, men vi skal ikke selge til mindreårige sier hun, som har nektet å selge sigarettpapir til ungdommer som ikke kan dokumentere at de er 18 år.

— Det er jo uskyldig, men det kan jo bare brukes til røyking. Det skal ikke mindreårige drive med.

Du kan lese mer om skjenkekontroll her.

Og her

Her kan du lese om hvordan bråket er redusert

Stadig bedring

Men det er ikke bare Tharmakulasingame som er streng. - Nei, vi ser stadig bedre resultater av godt, holdningsskampende arbeid på mange områder. Kampanjene har åpenbart hatt effekt, sier Einarsen, som viser til undersøkesler som forteller at ungdom begynner senere og drikke alkohol og at de drikker stadig mindre. Kontrollene i butikkene, Næringsetaten i Oslo har rundt tusen i året, avslører stadig færre slag til mindreårige.

— I tillegg til det holdningsskapende arbeidet tror jeg det at vi er blitt stadig flinkere til å samarbeide over etatsgrensene, politiet, næringsetaten, barnevernet, skolen og andre, gjør at vi blir bedre. Alle kan utfylle hverandre med opplysninger, og så kan vi sette inn støtet der problemene er størst. Mens vi tidligere kun fokuserte på antall kontroller, er vi nå mye mer bevisste på hvor vi kontrollerer, sier byråd Bjercke, som ser gode resultater av det skjerpede fokuset.

— Mens vi har redusert antall kontroller med tusen, totalt så har vi drøyt 4000 skjenke- og slagskontroller i årert, så tar vi flere. Vi går dit hvor vi har grunn til å tro at det begås brudd på bestemmelsene.

De tror også at butikkene er blitt flinkere, mens 14 fikk inndratt bevvilling for skjenking eller slag av alkohol til mindreårige i 2011 var det bare syv i 2012. Det er lønnsomt å skolere ansatte slik at de slipper unna kostbar stengning.

Forebyggende

De er blitt så flinke at det er svært få som blir tatt, selv om etatene bruker store ressurser på å kontrollere alkoholsalget. Da er det kanskje ikke noe stort progblem, og kanskje ikke en fornuftig bruk av ressursene, både politiet og næringsetaten har vel nok annet å drive med?

— Vi vet ikke hvordan situasjonen hadde vært hvis vi ikke hadde kontroller. Jeg tror signaleffektene er viktig. Butikkene vet at det kan komme kontroller, og de vet at de kan få straffer som virkelig svir hvis de blir tatt i å bryte reglene, sier Bjercke.

Og Tharmakulasingam er enig. Det er nemlig mange som prøver å lure henne og hennes folk.

— Særlig på torsdag og fredag kveld er det mange mindreårige som forsøker å kjøpe øl. Da må vi være på vakt, sier hun.