Oslo

T-banefører dømt etter ulykke

T-baneføreren bommet på stoppmerket og stanset toget før alle vogner hadde kommet til perrongen. Det førte til at en rullestolbruker dunket hodet i tunnelveggen.

Her faller passasjeren i den elektriske rullestolen ut av bakre dør på T-banevognen. Togsettet stanset slik at siste vogn manglet perrong.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

I tillegg til mannen i rullestol ble en kvinnelig passasjer skadet. Hun fikk opptil 750 volt gjennom kroppen da hun forsøkte å løfte mannens rullestol. Hendelsen fant sted i oktober 2016.

Torsdag kom dommen fra Oslo tingrett, der T-baneføreren er dømt til fengsel i 14 dager. Hele dommen er gjort betinget. Han var tiltalt for to brudd på straffeloven, men ble frikjent for ett av punktene. Han slipper også å betale oppreisning til passasjerene som ble skadet.

  • De utforsker Oslos T-banetunneler med livet som innsats

Rygget ut

Ifølge dommen hadde T-banens linje 5 mot Vestli kommet inn på Romsås stasjon. Toget hadde seks vogner, og fører skal da stoppe toget ved stasjonens markerte 6-vognsmerke.

Imidlertid stoppet føreren toget litt forbi stasjonens 3-vognsmerke, hvoretter siste dør på bakerste vogn var utenfor perrongen og inne i tunnelen.

Bilder tatt av rullestolen utenfor T-banevognen og etter at den ble hentet opp fra sporet.

Rullestolbrukeren, som også er svaksynt, var passasjer i bakerste vogn. Da dørene åpnet, rygget han stolen ut av bakerste dør. Han falt ut av stolen, dunket hodet i tunnelveggen og ble liggende på bakken mellom toget og tunnelveggen.

Føreren, en mann i 30-årene, gikk ned i sporet og hjalp rullestolbrukeren opp på plattformen og inn i T-banetoget. Personen fikk kun lettere skader.

En kvinnelig passasjer tok tak i rullestolen for å hjelpe til. Rullestolen kom sannsynligvis inntil, eller var allerede inntil T-banetogets strømavtager, slik at stolen var strømførende. Passasjeren, som samtidig holdt seg i et håndtak i T-banevogna, fikk strømgjennomgang via hånden.

Ifølge dommen har de strømførende skinnene en spenning på 750 Volt likestrøm, men det er usikkert hvor mye strøm som gikk gjennom kvinnen. Hun ble sykmeldt rett etter ulykken og lever i dag av arbeidsavklaringspenger fra Nav.

Ikke forsvarlig

Etter å ha hørt på vitneforklaringer har retten konkludert med at «tiltalte har ikke fulgt vanlig praksis ved stopp av toget, og hans handling er mer enn et bagatellmessig avvik fra forventet forsvarlig handlemåte, driftsreglementet og opplæringen».

Når det gjelder tiltalepunktet som gikk ut på at han hadde forårsaket en jernbaneulykke som lett kunne medføre tap av menneskeliv, har retten frikjent føreren for dette. Retten er ikke overbevist om at en slik feilstopp kan anses som en fare for allmennheten og lett kan medføre tap av menneskeliv.

De to skadede personene ønsket en oppreisning på tilsammen 350.000 kroner fra føreren. Ifølge retten har ikke bevisførselen vist at uaktsomheten tiltalte nå dømmes for, er grov. Derfor slipper han å betale oppreisning.

Les mer om

  1. Togulykker
  2. Kollektivtransport