Oslo

Slår alarm om byggingen av nye Jordal Amfi: Nabohus siger og slår sprekker

En rekke bygninger rundt anleggsområdet ved Jordal Amfi har fått skader som settes i sammenheng med kommunens byggeprosjekt.

Dette dronebildet viser byggeplassen 7. september. Det er meldt inn skader på bygninger i Hølandsgata og Elverumsgata, som går diagonalt gjennom bildet, og tverrgatene Aurskoggata og Ullensakergata. Det samme gjelder Kampen Hageby, som ligger øverst til høyre – og Jordal Terrasse, som ligger like utenfor bildets øvre høyre hjørne.
 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Nye Jordal Amfi skulle stått klart til seriestart i ishockey nå i høst, men utfordringer med grunnforholdene har ført til at hele prosjektet nå ligger an til å bli nærmere to år forsinket. Entreprenør NCC anslår nå at hallen vil stå ferdig sommeren 2020.

Samtidig ligger regningen til Oslo kommunes innbyggere an til å vokse fra 553 til 694 millioner kroner.

Sprekker i gulv, vegger og tak

Nå har det dukket opp ytterligere problemer. Aftenposten har fått innsyn i dokumenter sendt til det kommunale foretaket Kultur- og idrettsbygg, som er byggherre for Jordal Amfi. Disse viser at en rekke naboer til byggeområdet opplever at gulv, vegger og tak har slått sprekker, og at bygninger har seget og fått skjevheter.

– Det dreier seg om terrassedører og vinduer som er trege fordi de har seget ned, sprekker i plater på vegger og gliper mellom listverk i tak og langs gulv, sier Kjersti Sletteng, som er styreleder i sameiet Kampen Hageby. Hun opplyser at dette gjelder fire hus i sameiet.

I tillegg er det også meldt inn skader på eiendommer i Jordal Terrasse, Aurskoggata, Hølandsgata, Elverumsgata og Ullensakergata.

Alle disse adressene ligger tett på byggeområdet, og de nærmeste bygningene ligger kun 10–20 meter fra byggegropen.

Flere av skadene ble meldt inn allerede i 2017. Dette bildet er fra september i fjor, og viser hvor tett opp mot byggegropen Kampen Hageby ligger.

Mener sprengningsarbeid kan være årsaken

Det har vært gjennomført mye sprengningsarbeid for å komme tilstrekkelig ned i bakken der den nye idrettshallen skal bygges. Byggesaksdokumenter viser at det har vært problemer med at fjellet faller av fra den sørvestlige delen av byggeplassen.

Dette bildet viser en av sprekkene som har dukket opp i tak og vegger i hus i Kampen Hageby.

– De fleste mener skadene har oppstått i forbindelse med sprengningsarbeid, sier Sletteng.

Grunnforholdene er blitt pekt på som en sentral risiko i arbeidet, ifølge Kultur- og idrettsbygg. Det er blitt avdekket store mengder alunskifer, en bergart som har vist seg å være en hodepine for flere store byggeprosjekter i Oslo-området.

 • Har du tips om denne denne saken? Ta kontakt med Aftenpostens journalister.

– Det som er problemet med alunskifer, er at den utvider seg når den utsettes for oksygen, og siden vann. Det kan få dramatiske konsekvenser i form av setninger, sier seniorforsker Trond Bøhlerengen i Sintef Byggforsk.

I tillegg inneholder alunskifer giftige tungmetaller som gjør at den må behandles som en forurensningskilde.

Det har vært omfattende sprengningsarbeider på byggeplassen. Dette bildet ble tatt i august 2017. En av eiendommene som har meldt fra om skader, ligger i gaten øverst til venstre i bildet.

Kommunen peker på entreprenøren

En annen nabo peker også på sprengningsarbeidet som en mulig forklaring på skadene som har oppstått.

«Under sprengningsarbeidene som ble gjennomført tidlig i byggeprosessen for Jordal-anlegget, opplevde vi svært store rystelser (...) Blant annet førte rystelsene til at flere gjenstander falt ned fra hyller i min stue (3. etasje), og glasskjermen til en lampe i taket falt ned og knuste», skriver en av naboene, som eier en bygård i Hølandsgata.

Han melder om skader i kjeller og våtrom, som vil bli «nokså omfattende og kostbare» å utbedre.

Les også

Januar 2018: Jordal Amfi holder budsjett. Mai 2018: Sprekker med 141 millioner.

Ber naboene ta kontakt med forsikringsselskapet

– Alle som har tatt kontakt, har fått samme tilbakemelding, og det er at de må ta dette videre med sine respektive forsikringsselskap. De vil da vurdere skaden og ta saken videre, noe som er normal prosedyre, sier Haakon Berg Jensen, som er kommunikasjonssjef for Eiendom i Kultur- og idrettsbygg.

– Dette er en forsikringssak mellom bygningseierne og NCC, sier NCCs prosjektleder Karsten Haugen, som henviser til Kultur- og idrettsbygg for ytterligere spørsmål.

Slik skal nye Jordal Amfi bli – når det en gang blir ferdig.


Kultur- og idrettsbygg ønsker foreløpig ikke å peke på hvem som har ansvaret for det som har skjedd.

– Det er for tidlig å konkludere rundt hvem som har skylden. Nå ønsker vi å håndtere dette på best mulig måte, sier Berg Jensen.

– Er dette noe som er utbredt ved andre prosjekter dere har hatt ansvaret for?

– Dette prosjektet skiller seg nok en del ut fra andre prosjekter ved at det er utført sprengningsarbeider og fjernet mye masse. Men det er nok litt vanskelig å mene noe om hvor utbredt dette er.

Forsker: Kan bli kostbart om fundamentene er skadet

Det er foreløpig ikke klart hvor mye det vil koste å utbedre skadene. Det er Gjensidige Forsikring som har hatt kontakt med Oslo kommune på vegne av beboerne i Kampen Hageby.

- Det viktigste for oss akkurat nå er å ivareta interessene for beboerne i Kampen Hageby. De skal få sine rettmessige erstatninger og skadene reparert uavhengig av ansvarsplasseringen og dialogen vi har med kommunen og NCC. Skader knyttet til sprenging og rystelser er dekket på forsikringen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Han opplyser at de vil følge opp saken videre for å se om ansvaret for skadene kan plasseres.

Trond Bøhlerengen er seniorforsker i Sintef Byggforsk. Han oppfordrer huseiere som oppdager skader, til å følge nøye med på hvordan disse utvikler seg videre.

– Er man heldig, så er det snakk om overfladiske skader som lett kan repareres. Men dersom det dreier seg om skader som for eksempel krever inngrep i fundamentet, så snakker vi fort om kostnader i hundretusenkronersklassen og oppover, avhengig av bygningenes størrelse, sier Bøhlerengen i Sintef Byggforsk.

Han understreker at det er viktig å følge med på situasjonen videre.

– Det viktigste når man oppdager slike skader, er å plombere sprekkene, slik at man kan følge med på om det utvikler seg videre. Det vil være mer dramatisk enn om det har «satt seg».

Les også

 1. Da Jordal Amfi fikk himmelen selv til tak

 2. Her rives Jordal Amfi

 3. Jordal Amfi blir landets mest klimavennlige ishall

Les mer om

 1. Oslo kommune
 2. Byplanlegging
 3. NCC
 4. Byutvikling