Syklist-krav: Vil ha en femmer pr. kilometer for å sykle mellom jobb-møter

Kilometergodtgjørelse for sykling i arbeidet ble fjernet i 2016. Nå krever syklistene å få godtgjørelsen tilbake-

Jan Traaseth reiser mellom på Risløkka og jobbmøter i Oslo på elsykkel. Han mener det er på høy tid å gjeninnføre kilometergodtgjørelse for å bruke sykkel og elsykkel på reiser i arbeidet.
  • Astrid Løken

– Jeg vil ha gjeninnført sykkelgodtgjørelsen. Og jeg mener den bør være på et høyere nivå enn den var frem til 2016, sier Jan Traaseth, elsyklist og siviløkonom.

Han mener 5,10 kroner pr. kilometer er et passe nivå og at godtgjørelsen bør være skattefri.

Fikk 2 kroner kilometeren tidligere

For inntil to år var satsen i statens reiseregulativ for å bruke sykkel på tjenestereise to kroner for hver kilometer.

Traaseth sykler ofte fra kontoret på Risløkka til kunder rundt omkring i Oslo.

– Hvorfor?

– Fordi det er veldig sunt å sykle. Og ikke minst, med elsykkel sparer man tid når man lar seg transportere. For eksempel på å finne parkeringsplass og å parkere. Man bruker heller ikke penger på parkering, sier han.

Jan Traaseth sykler omtrent 500 kilometer i jobbsammenheng i løpet av et år.

Kjøp og drift av elsykkel koster

Han fortsetter:

– En elsykkel koster fort 30.000–40.000 kroner i innkjøp. Det er også noe dyrere driftskostnader på den enn på en vanlig sykkel. Derfor mener jeg det er lett å forsvare en sats på 5,10 pr. kilometer, som er den samme som for bil på dårlig vei, påpeker han.

Traaseth mener at muligheten for å få en rettferdig godtgjørelse for å transportere seg selv med sykkel i stedet for taxi eller egen bil, vil skape ekstra motivasjon til å bruke sykkel eller elsykkel.

– Man kommer raskere frem på elsykkel. Terskelen for å sykle til og i jobben på en elsykkel er lavere enn å sykle med en vanlig sykkel, ikke minst fordi man slipper å bli svett, og man kan polstre seg bedre mot været, sier han.

Antall syklende skal opp 20 prosent

Også Syklistenes Landsforening jobber for å få godtgjørelsen tilbake.

– Det er et nasjonalt mål at flere skal sykle, sier Morgan Andersson, leder i Syklistenes Landsforening (SLF).

Han viser til det politiske målet om at all vekst i persontrafikk i de store byene skal tas unna med kollektivtrafikk, og at folk sykler eller går. Andelen reiser med sykkel skal opp fra dagens andel på fire-fem prosent, til åtte prosent innen 2029, og i de store byene skal sykkelandelen opp på 20 prosent.

– For å få folk til å sykle i stedet for å bruke bil bør satsen for sykkel være høyere enn andre motoriserte transportmidler, sier Andersson, som også støtter Traaseths idé om 5,10 pr. kilometer.

Kommunaldepartementet fastsetter reisegodtgjørelsene etter forhandlinger med de ansattes organisasjoner. SLF har etterlyst begrunnelse for hvorfor dette ble fjernet for sykkel.

500 jobbkilometer i året

Traaseth har fire års fartstid på elsykkel i jobbsammenheng. Han sykler omtrent 3000 kilometer i året. Rundt 500 av dem er i jobbsammenheng.

– Man blir hverken fattig eller rik av et tilskudd på 5,10 kroner, men det er en rettferdig godtgjørelse og et viktig symbol, sier Traaseth, som selv jobber i bilbransjen.

Departementet: Ikke utgifter med sykkel

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver følgende i en e-post til Aftenposten:

«Tariffavtalen mellom arbeidstagerorganisasjonene og staten skal dekke faktiske utgifter i forbindelse med reise – inkludert kostnader ved bruk av eget kjøretøy. Hva som inngår i avtalen er en del av forhandlingene mellom partene. Partene er enige om at det ikke er utgifter ved bruk av egen sykkel.»

Lederen i Syklistenes Landsforening synes det er en underlig konklusjon:

– Paradoksalt nok får man godtgjørelse for å bruke elmoped og moped, men ikke hvis man bruker elsykkel. Så med en gang du begynner å tråkke selv blir det dyrere for deg, påpeker Andersson.

Arendal kommune betaler for sykkel og passasjer

Arendal kommune gir sykkelgodtgjørelser tilsvarende å kjøre egen bil. Satsen er 4,20, med mulighet for å gå 1,50 dersom man har en passasjer bakpå.

– Klima og miljø står veldig sterkt i kommunens arbeid for å få folk sunnere. Så å starte med egne ansatte er et godt signal for å få private bedrifter til å gjøre det samme, sier miljøvernrådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune.

Ifølge Hammer er det kun tre som hittil har benyttet seg av ordningen.

Oslo kommune sponser også sykling i jobben

Oslo sponser også ansatte som sykler i jobben, men har ikke ekstra tilskudd hvis man har passasjer bakpå. «Bruk av egen sykkel godtgjøres etter samme sats som egen bil» lyder bestemmelsen, som er vedtatt av bystyret.

Satsen er samme som for bil; 4,10 kroner pr. km inntil 10.000 km.

Ifølge Nina Gopinder Pannu, kommunikasjonsansvarlig i byrådsavdeling for finans benyttet 36 seg av ordningen i 2017. Ifølge Pannu er det ikke ekstra tilskudd for å ha en passasjer på bagasjebrettet.