Oslo

Tok med to hunder til Norge, fikk dom og saftig bot

Samboerparet kom fra Danmark til Norge med to hunder av rasen Pomeranian. I tollen oppga de feil pris på hundene for å betale mindre i tollen. Det endte med rettssak og dom.

De søte hundene som ble hentet fra Danmark til Norge i vår ble til slutt ganske dyre for sine nye eiere.

  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz

Før sommerferien ble samboerparet i 20-årene eiere av to hunder av rasen Pomeranian. Hundene ble hentet til Norge fra Danmark. Ved grenseovergangen ved Ullensaker kjørte de i rød sone, og oppga til Tollvesenet at de hadde med seg to hunder til Norge.

For å betale mindre i toll og avgifter til norske myndigheter, oppga de mindre verdi på hundene enn det beløpet de faktisk hadde betalt for dem. Selgeren hadde til og med laget falske kvitteringer for hundene.

Dette ble avdekket av Tollvesenet. Blant annet på bakgrunn av ekte kvitteringer paret hadde på seg. Til slutt la paret kortene på bordet, og fortalte hvor mye de firbeinte vennene egentlig hadde kostet dem.

Ville spare 7800 kroner

Beregninger fra Tollvesenet viser at de to prøvde å spare 7800 kroner i toll og avgifter ved å oppgi feil pris på hundene. Det kommer ikke frem i dommen hvor mye de hadde betalt for de firbeinte, men på finn.no ligger prisen på en Pomeranian-hvalp på opp mot 25.000 kroner.

Dermed ble de to tiltalt, og måtte nylig møte i Oslo tingrett for å forklare seg. I rettssalen innrømmet de to forsøket på å unndra skatter og avgifter. Retten sammenlignet forholdet med trygdebedrageri.

"Motivet er også i dette tilfelle å oppnå en uberettiget vinning på bekostning av fellesskapet", heter det blant annet i dommen fra Oslo tingrett.

Selv om de innrømmet forholdet, mener retten at det er straffeskjerpende fordi "vi står overfor et felt hvor det offentlige for en stor del må basere seg på tillit. Moms— og avgiftsunndragelser er et felt hvor det offentlige for en stor del må basere seg på de opplysninger som mottas fra den enkelte", står det i dommen.

20.000 i bot

Begge to har nå fått en betinget dom på 21 dager, med en prøvetid på to år. Dette til tross for at aktor ville ha en ubetinget dom.

De må også betale en bot på 10.000 kroner hver til staten. Begge to vedtok dommen på stedet.