Regjeringskvartalet har rundet trekvart milliard

Arbeidet med regjeringskvartalet etter 22. juli-terroren har til nå rundet 700 millioner kroner.

I fjor høst startet rivingen av den åtte etasjer høye S-blokken, hvor betongen ble klippet i stykker med spesialutstyr montert i kran.
  • Arve Henriksen

Torsdag kveld inviterer Statsbygg til et åpent møte i Oslo Konserthus hvor de seks konsulentteamene vil presentere sine ulike byplanforslag til nytt regjeringskvartal.

— Dette er første gang at publikum får muligheten til å få stilt spørsmål til de ulike teamene, sier Pål Weiby, kommunikasjonsleder for prosjekt nytt regjeringskvartal i Statsbygg.

Det nye regjeringskvartalet ventes å stå ferdig tidligst rundt år 2025. Hvor mye staten da har brukt på hele prosessen siden terrorangrepet i 2011 er det ingen som kan anslå nå.

— Det er ikke gitt en ramme for hele byggeprosessen. Nå er vi i en planprosess, og her gis det rammer pr. budsjettår. Det er til nå blitt bevilget 59,0 millioner kroner på Statsbyggs kapittel i statsbudsjettet, men det inkluderer også andre forberedende arbeider enn reguleringsplanen, som rom- og funksjonsprogram og erverv, sier Weiby.

- En spesiell prosess

Tall Aftenposten har fått tilgang til viser at det til nå er brukt over 700 millioner kroner på regjeringskvartalet siden terroren rammet Oslo. Bare oppryddingen, sanering, sikring og forsterking av regjeringskvartalet kostet 540 millioner kroner.

— Det går ikke an å si oppryddingsarbeidet ble dyrere enn forventet, ettersom det ikke var en planlagt hendelse. Du kan si at både kostnadene og utfordringene kom løpende. Det var en helt spesiell prosess. Normalt utarbeides det nøye planer for blant annet kildesortering. Her måtte dette tas underveis. Likevel klarte vi å komme opp i 90 prosent kildesortering, til tross for at dette var en ekstraordinært arbeid, sier Weiby.

I desember i fjor startet rivingen av S-blokken, et arbeid som kostet 45 millioner kroner. Etter hvert skal også R4 og Y-blokken jevnes med jorden.

— Det er ikke besluttet når R4 og Y-blokk skal rives, og kostnadene for dette er pr. nå ikke kjent, sier Weiby.

Leiekostnader

I fjor startet også arbe i det med å utforme et rom- og funksjonsprogram for det nye regjeringskvartalet. Dette arbeidet skal blant annet kartlegge behovene departementene har og vurdere om den foreslåtte arealnormen er hensiktsmessig.

Ifølge årsrapporten til Statsbygg har planarbeidet, inkludert blant annet parallelloppdraget og rom- og funksjonsprogram, en budsjettramme på mellom 100 og 150 millioner kroner.

- Vi har også en del kostnader knyttet til erstatningslokaler for departementet som tidligere holdt hus i regjeringskvartalet, sier Weiby.

I juni skal en evalueringskomité presentere sin rapport over hvilke av forslagene som de seks arkitektteamene har kommet med i forbindelse med nytt regjeringskvartal, som det skal jobbes videre med.

Denne prosessen med parallelloppdraget har til nå kostet 12 millioner kroner, dette inkluderer honorar til teamene, seminarer, utstilling og evalueringsarbeidet. Ni millioner gikk med til å honorere de seks konsulentteamene. Arkitektstudentene ble ikke honorert.

Les mer: