Oslo

Tøyenløftet: Slik får du aldri se Tøyen torg

For tre år siden lovet Oslo-politikerne å pusse opp hjertet av Tøyen. Tre forsinkelser senere ligger betonghellene like grå og nedslitte.

Rødt dekke, utekino og nytt vannspeil. Planene for Tøyen torg blir mer nøkterne enn skissene viser, kunne daværende byråd Guri Melby (V) melde allerede for to år siden.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Sett bildet før? Lykkelige mennesker koser seg på Tøyen torg med på et rødt dekke med lys i bakken. En Star Wars-film går på en storskjerm i bakgrunnen mens vannet spruter opp av fontenene midt på torget.

Bildene viser planene som ble presentert i 2012. Ett år senere kom Tøyenløftet: Nå skulle kommunen bli enige med de lokale gårdeierne om å pusse opp torget sammen, og det skulle gjøres etter planene de har utarbeidet med oppstart senest i 2014.

I 2016 er det de samme grå betonghellene som utgjør gulvet på torget. Luke Skywalker, Han Solo eller prinsesse Leia er ingen steder å se.

  • Restaurantguiden: Dette er de beste spisestedene på Tøyen og Kampen

Venstre nedjusterte ambisjonene for Tøyen torg i 2014

11. juli 2014 kunne daværende miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) melde at siden potten var på 30 millioner kroner, ville torget «ha et mer nøkternt uttrykk enn det illustrasjonene viser.»

Hun viste blant annet til at tegningene ikke var laget med noen form for kostnadsanslag eller prosjektering. Det var på dette tidspunktet bestemt at kommunen ville bidra med 15 millioner kroner, og at det i hovedsak ville gå til nytt dekke.

Kort tid før dette hadde Aftenposten en sak der det ble meldt at det røde dekket skulle komme til sommeren 2015. For noen uker siden kunne bloggen Østkantliv melde at det røde dekket ikke blir noe av.

– Opplevde at dette var avklart

Tidligere samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby (V) sier det var bystyret som bestemte rammen for prosjektet. Melby var ansvarlig byråd i 2014.

– Midlene som var satt av var ikke tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet som da var foreslått, sier Guri Melby (V) i dag.

– Hvorfor satte dere ikke av mer penger?

– Man kan enten velge å nedskalere prosjektet eller oppjustere summen. Når bystyret ikke har satt av mer penger, kunne ikke prosjektet bli slik.

– Dere satt jo i byråd i 2014?

– Dette var rammen satt av bystyret. Jeg opplevde at dette var fullt avklart mellom avtalepartnerne. Vi hadde jevnlige møter, og alle synes dette var en akseptabel løsning, sier Melby.

Flere midlertidige installasjoner er kommet på torget. Hva som blir med videre skal nå evalueres.

Ble ikke enige med gårdeierne

Det var gårdeierne som lanserte planene om rødt dekke på torget i 2012. Etter at Tøyenavtalen kom, var kommunen og gårdeierne lenge i diskusjoner om å inngå en avtale om å pusse opp torget sammen.

De to partene skulle bidra med 15 millioner kroner hver. Men avtalen strandet etter det Aftenposten forstår på flere ulike forhold, blant annet momskompensasjon og hvem som skulle ha ansvaret for driften.

Det er imidlertid ikke dårlig stemning mellom kommunen og de private eierne i dag, ifølge Entra.

– Fra vår side er det ingen dramatikk i det. Vi forventer at kommunen gjennomfører sin del av prosjektet så vi får et komplett Tøyentorg, sier kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i Entra, som eier deler av bygningsmassen på torget.

Gårdeierne startet i 2015 med å pusse opp fasadene, installere ny belysning og sette opp nye skilt. Ifølge Bratlie gjenstår kun en liten del for at de skal bli ferdige, som de ikke får gjort før kommunen er ferdig med sin del.

Lover at torget er ferdig september 2017

Tidligere har kommunen sagt at prosjektet skal bli ferdig i august 2015 og høsten 2016. Nå lover de dekket på torget skal være skiftet september 2017.

Et nytt firma er leid inn for å se på hvordan torget skal bli. De skal også se på innspillene som har kommet inn siden de midlertidige installasjonene kom på torget, og på inngangspartiene til senteret.

Samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) var ikke tilgjengelig for intervju fredag.

– Forsinkelsen henger sammen med manglende avklaringer mellom gårdeierne og kommunen, og innføring av nye momsregler. Dette er nå ryddet opp i. Samtidig har det gitt kommunen tid til en ordentlig medvirkningsprosess, slik at løsningen blir skikkelig «Tøyensk», skriver byråden i en SMS til Aftenposten.

Det blir altså ikke Star Wars på Tøyen torg, men siden Tøyenavtalen i 2013 har det skjedd mye på torget. Flere nye restauranter og utesteder har åpnet. Her er noen av dem:

Les mer om

  1. Tøyenløftet
  2. Oslopolitikken