Oslo-byrådet vil lage park-snø for millioner til vinteren

Vil bruke X-Games-penger til å lage vinter i Oslos parker.

Ikke-budsjetterte penger fra X-Games skal gi bybarn muligheten å til å nyte vinteren i nærmiljøet selv om vinteren naturell uteblir.

X-Games i Oslo ble en engangsaffære. Det ble med arrangementet i 2016, og ingen oppfølging i 2017. Dermed har kommunen fått tilbake 7,6 millioner ikke-anvendte tilskuddsmidler fra TV2. Det er penger som det ikke var budsjettert med.

Nå, i det reviderte budsjettet, har byrådet bestemt seg for hvordan millionene skal brukes.

Moro for alle

– Det forrige byrådet bevilget 42 millioner til X-Games, ett kommersielt arrangement for proffe utøvere. Vi vil bruke det som er igjen av pengene til noe som kan skape aktivitet og glede for alle, særlig for barn og unge i indre by, sier Rina Mariann Hansen (Ap) som er byråd for blant annet idrett og frivillighet.

For å være litt mer konkret, så vil hun bruke pengene på lage snø.

– Midt på sommeren har vi vedtatt at til vinteren vil vi bruke pengene til å lage snø i byen. Når vinteren ikke er som den var, tror vi det er et bedre alternativ å lage snø der folk bor enn å kjøre barn dit vi lager snø.

– Vi skal i hvert fall lage snø i Tøyenparken/Ola Narr, og vi har ambisjoner om å la det snø i minst en annen park sentralt i byen. Det skal bli mulig å gå på ski, ake og leke i snøen midt i byen, selv om vi ikke har «villsnø». Hvor mye og hvor mange steder vi kan lage byvinter avhenger blant annet av temperaturen til vinteren.

– Og de som ikke er glade i snø?

– Denne snøen har vi kontroll på, ingen behøver å måke den vekk fra fortau eller parkerte biler. Snøen skal glede mange og ikke plage noen, sier byråd Hansen.

Jubilerer på Ola Narr

Skiforeningen synes ideen er glimrende:

– Ja, fantastisk. Hvis kommunen lager snø, skal vi skaffe aktiviteter, lover generalsekretær Erik Eide.

– Vi har veldig god erfaring med snø og ski i sentrum fra Slottsplassen i fjor vinter. Det ble en stor suksess.

Eide har allerede begynt å drømme om skiskole på Ola Narr.

– Det ville vært en flott markering av vår aller første skiskole. Den ble avholdt i 1948. På nettopp Ola Narr.

Må ha kuldegrader og kald kum

– Uansett er det fantastisk hvis vi klarer å få lagt snø i parkene, og legge til rette for både ski og kjelke og annen snøaktivitet der folk bor, sier Eide.

– Hva skal til for å lage snø?

– Med mobile snøkanoner som vi kan koble rett på vann-nettet, trenger vi bare to, tre dager med fire-fem kuldegrader. Får vi det, lager vi vinter i for eksempel Tøyenparken. Underlaget er så fint at det ikke er mye snø vi trenger. På Slottsplassen erfarte vi at temperaturen kan variere med flere grader fra vannkum til vannkum (der snøkanonene kan kobles til), det er viktig å finne en kald kum, da blir det enklere å lage snø, sier Eide.

Et stunt, eller en ny tradisjon?

Ikke-budsjetterte X-Games-inntekter får kommunen bare én gang. Betyr det at byvinter-satsingen blir et stunt?

– Det kan hende at vi setter av penger og lager byvinter flere ganger. Det vet jeg ikke. Nå skal vi prøve i vinter, og så skal vi i ettertid evaluere og se hvor vellykket det blir. Konkluderer vi med at det var verdt pengene, kan det godt hende at vi prøver flere ganger, sier Hansen, som gleder seg byvinter med kortreist snø i parken.