Oslo

Ungdomskriminaliteten øker i Oslo

Etter syv år med nedgang, økte ungdomskriminaliteten i Oslo med over 20 prosent i 2016. – Hverken uventet eller veldig bekymringsfullt, sier lederen for Salto-sekretariatet i Oslo kommune.

i 2016 var økningen i anmeldelser særlig stor blant jenter. For begge kjønn var økningen størst i aldersgruppen under 15 år.
  • Erlend Tro Klette
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

Tallene Aftenposten har fått tilgang til viser hvor mange unge under 18 år som var mistenkt, siktet eller domfelt i straffbare forhold i 2016.

I fjor ble det registrert 2186 straffbare forhold i denne aldersgruppen, som er 21,9 prosent mer enn i 2015.

Dette kommer frem i politiets tall for 2016, og er hentet fra Salto-rapporten som skal legges frem i mai.

I slutten av februar kom tallene som viste et dramatisk fall i antall unge i arbeid.

Flere jenter blir anmeldt

1201 unge under 18 år ble i 2016 anmeldt for lovbrudd – 180 flere enn året før. Det er en økning på nesten 18 prosent.

Økningen var særlig stor blant jenter. For begge kjønn var økningen størst i aldersgruppen under 15 år.

I 2016 ble 429 unge under 15 år anmeldt for lovbrudd, mot 320 i 2015.

Med dette er antallet straffbare forhold blant de unge på tilnærmet samme nivå som i 2013.

Politistasjonssjef John Roger Lund på Stovner bekrefter at det var en økning i kriminalitet blant barn og unge i 2016.

– Det er ikke noen tvil om at vi har fått flere ungdomssaker, sier han.

Lund mener også at en god del av økningen skyldes politiets målrettet arbeide opp mot barn og unge.

– Jo mer aktiv politiet er i ungdomsmiljøene, jo større økning vil vi få i antall saker. Dette gjelder spesielt hvis vi går etter ungdom som selger, oppbevarer eller bruker narkotika.

Har ventet på økning i flere år

Ove Kristofersen, leder i Salto-sekretariatet i Oslo kommune, er ikke bekymret for økningen.

– Det er hverken uventet eller veldig bekymringsfullt. Vi har ventet på en økning i flere år. Tallene på kriminalitet bør ikke bli for lave, for det kunne tydet på at folk ikke tør å anmelde, sier Kristofersen til Aftenposten.

Han mener at det først vil være grunn til bekymring dersom økningen fortsetter i årene fremover.

– Vi får ikke panikk til tross for en økning. Vi ligger fortsatt lavere enn vi gjorde for fire-fem år siden.

Kristofersen sier at oppgangen i antall anmeldelser av jenter under 18 også var ventet. Han er derimot mer bekymret for økningen av straffbare forhold der ungdom under 15 år er involvert.

– Det er klart bekymringsfullt hvis vi ikke klarer å redusere de tallene. Hvis vi får opp årskull som produserer mer kriminalitet over flere år, bør vi agere.

Les mer om

  1. Ungdom
  2. Krim
  3. Politiet
  4. Oslo