Vil rive gårder og bygge ny handlegate

Her i Youngs gate i vil Entra Eiendom jevne de gamle bygårdene med jorden og bygge nytt. Problemet er at bygningene er verneverdige.

Entra Eiendomhar gatebildet fra gamle dager i Youngs gate i hodet når de legger planer for hvordan bygningene bør se ut.— Før i tiden var det mange små og fine forretninger i denne gaten. Vi vil prøve å finne tilbake til dette, sier Erik Løfsnes, administrerende direktør i Entra Eiendom.I fjor vår kjøpte selskapet Youngs gate 7 og 9 og har senere kjøpt resten av kvartalet mellom Youngs gate, Calmeyers gate, Torggata og Henrik Ibsens gate, der Politidirektoratet holder til.

Nå ligger de første planene for Youngs gate til behandling i kommunen. Byantikvaren har begynt å se på saken, og er skeptisk til planene om å rive bygårdene. Bygårdene ligger tett opp til Youngstorget og skal være en del av dette bymiljøet.- Derfor er bygningene verneverdige, og vi ser helst at de bevares slik de står, sier assisterende byantikvar Dag Bjørnland.-Det var en stor debatt rundt dette da Tukthus-kvartalet i samme område skulle restaureres. Vi sa den gang det samme som nå, at vi helst ser at bygningene bevares slik de er.

Entra Eiendom mener bygningene er i en så dårlig forfatning at det ikke er forsvarlig å restaurere dem.-Vi er redd de kan falle ned slik de står. Det er ikke økonomisk forsvarlig å gjøre noe med de gamle bygningene, mener Løfsnes.Byantikvaren har ennå ikke vurdert tilstanden til bygårdene. Det er derfor ikke utelukket at det gis tillatelse til riving.Eiendomsfirmaet har også planer for den delen av kvartalet der Politidirektoratet holder til.-Denne bygningen er med rette blitt kritisert for å være lukket og lite publikumsvennlig. Derfor ønsker vi å flytte kontorene direktoratet har i første etasje over til Youngs gate og åpne opp for kaféer og butikker, her også, forklarer Løfsnes.