Oslo

Sextiltalt imam hevder sin uskyld

En 49 år gammel imam, som står tiltalt for en rekke grove sexovergrep mot sin egen sønn og nevø, erklærte seg ikke skyldig da straffesaken mot ham startet i Oslo tingrett mandag.

Overgrepene mannen er tiltalt for skal ha foregått over ni år, og de begynte ifølge tiltalen like etter at han kom til Norge sammen med familien i 1992. Imamen kommer opprinnelig fra Iran.Misbruket av nevøen skal ha pågått i seks år, fra han var 11 år gammel. Sønnen skal ha blitt misbrukt over en fireårsperiode fra han var 13 år gammel.— Det er bare løgn, jeg er ikke skyldig, sa imamen via sin tolk etter at aktor, statsadvokat Per Egil Volledal, hadde lest opp den alvorlige tiltalen for ham.Ifølge tiltalen skal mannen, som er firebarnsfar, også ha truet med å drepe sin egen sønn "dersom han bringer skam over ham". Dette skal ha skjedd i desember i fjor, om lag på samme tid som saken ble anmeldt.Imamen er i tillegg tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som religiøs lærer til å skaffe seg utuktig omgang med nevøen.

- Hevnmotiv

Den 49 år gamle imamen, som var med på at starte et muslimsk trossamfunn i Oslo i 1997, forklarte i retten at hevn på grunn av streng oppdragelse var motivet for utuktsanmeldelsene fra sønnen.- Denne sønnen har alltid vært et problem for meg, forklarte han.Sønnen var ifølge imamen i ferd med å skli inn i et kriminelt miljø. Han hadde rømt hjemmefra og faren hadde reagert med å kontrollere sønnens bevegelser svært nøye etter dette.Nevøens anmeldelse ble forklart med at imamen skjøv ham bort fra seg på grunn av dårlig oppførsel fra nevøens side.

Lukkede dører

Aktor og bistandsadvokatene til både sønnen og nevøen, forlangte at saken skulle gå for lukkede dører på grunn av sakens sensitive karakter. Forsvarer Lars Leversen motsatte seg dette, og dommer Hans Bloch-Hoel bestemte seg etter rådslaging bak lukkede dører for å ikke ta kravet til følge.Dommeren utelukket likevel ikke at forklaringene til de to fornærmede i saken ville gå for lukkede dører. Flere vitner varslet også, via bistandsadvokatene, at de ville kreve at tiltalte ikke skulle være i retten under deres forklaringer.Både sønnen og nevøen har reist krav om erstatning og oppreisning på mer enn 500.000 kroner hver fra imamen.Oslo tingrett har satt av tre dager til saken.

(NTB)