Én av tre Oslo-barnehager må ansette flere for å innfri nytt bemanningskrav

Snart innføres nye, nasjonale bemanningskrav for barnehagen. Da skal det være maksimalt tre barn under tre år og seks barn over tre år pr. voksen.

– Barnehagene skal oppfylle normen, noe vi har prioritert i mange år. Vi er stolt over at vi ligger såpass godt an, så vil vi følge opp de fåtall barnehagene som ikke ligger på normen og finne ut hva som er årsaken, sier byrådssekretær Anna Tresse (SV).

Når normen blir innført 1. august, har barnehagene ett år på seg til å innfri kravet.

Tall fra Utdanningsdirektoratet, innrapportert 15. desember 2017, viser at voksentettheten i Oslos barnehager ligger på 6 barn pr. voksen i snitt, altså nøyaktig det normen krever.

Videre viser statistikken at:

  • De kommunale barnehagene har et snitt på 5,9, mens de private ligger på 6,2. Dette gjelder både Oslo og landet som helhet.
  • 198 av 605 Oslo-barnehager tilfredsstilte pr. 15.12.2017 ikke de nye kravene som kommer.
  • 80 prosent av disse (159) er private. De resterende 39 barnehagene er kommunale (se tabell nederst i saken).

– Kan være snakk om noe tilfeldigheter

Fra det rødgrønne byrådet blir det påpekt at Høyre-byrådet sa opp den gamle bemanningsavtalen, men at SV fikk avtalen inn igjen som en del av Tøyen-avtalen fra 2013.

Det betyr at den nye normen allerede gjelder Oslos kommunale barnehager. Likevel ligger 39 av 377 kommunale barnehager over normen, ifølge statistikken.

– Dette er tall som ble rapportert inn 15. desember i fjor, og det kan være snakk om noe tilfeldigheter knyttet til ansettelser og ledige stillinger og noen har også en særegen driftsform, for eksempel korttidsbarnehager, forklarer byrådssekretær Anna Tresse (SV).

Etter at Aftenposten tok kontakt torsdag, ble det tatt en ringerunde til bydelene fra Rådhuset. Det vil også gå ut et brev til bydelene for å minne om at normen skal gjelde.

– Barnehagene skal oppfylle normen, noe vi har prioritert i mange år. Vi er stolt over at vi ligger såpass godt an, så vil vi følge opp de fåtall barnehagene som ikke ligger på normen og finne ut hva som er årsaken.

Byråden vil også ta saken opp med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til høsten.

De private vil innfri i 2019, sier PBL

PBL har tidligere advart mot konsekvensene av innføringen av en bemanningsnorm og hevdet at én av fire små barnehager kan komme til å måtte stenge dørene som følge av normen.

– Vil de private barnehagene i Oslo innfri normen?

– I 2019, ja, da må de jo det, sier PBL-direktør Arild M. Olsen.

– Hvorfor ser det ut til at voksentetthet nedprioriteres i de private barnehagene?

– Jeg oppfatter ikke at det nedprioriteres. Mange setter inn vikarer og har klare rutiner for det. Hvis Oslo kommune har 6,0 i bemanningsnorm, 10 prosent sykefravær og bare delvis setter inn vikar, så er det reelle tallet mellom 6,3 og 6,6 barn pr. ansatt.

En annen viktig forskjell, mener Olsen, er at flere av de kommunale barnehagene opererer med styrere som leder flere barnehager, i motsetning til de private. I tillegg hevder han at kommunen holder ca. 200 millioner kroner borte fra tilskuddsberegningen gjennom manglende vedlikehold.

– Derfor er tallene vanskelige å sammenligne, men jeg er glad Stortinget har bedt departementet følge opp dette. Det er ingen uvilje mot å få det på plass.

Lavest i Ullern bydel

Det er kun Ullern bydels kommunale barnehager som i snitt ligger over normen med 6,1. I motsatt ende, med høyest voksentetthet i snitt, ligger Nordre Aker (5,6) og Alna (5,7).

Når det gjelder de private, er voksentettheten i snitt lavest i Grorud bydel (6,7), mens de private barnehagene i Nordstrand og Vestre Aker har 5,9 i snitt.

Sjekk din barnehage eller bydel

Tallene er rapportert inn av barnehagene selv og viser antall barn pr. årsverk til grunnbemanning pr. 15. desember 2017. Grunnbemanning er de ansatte som jobber direkte med barna. Bemanningen kan være endret etter dette, og det kan forekomme feil i rapporteringen.

En av de kommunale barnehagene som i statistikken ser ut til å ha lavest voksentetthet, Langleiken barnehage i Gamle Oslo, opplyser for eksempel til Aftenposten at deres tall (7,0) skyldes en rapporteringsfeil. Også det unormalt høye tallet for Schwensensgate barnehage er feil, får Aftenposten opplyst.

Barn vektes ut fra alder og oppholdstid. Det betyr at barn under tre år teller dobbelt i utregningen. Det gjør at tallene er sammenlignbare. Tallene er det beste utgangspunktet som finnes for å belyse hvordan barnehagene ligger an for å oppfylle normen, ifølge Utdanningsdirektoratet.