Oslo kommune bygger ulovlig i Marka

Den 60 kvadratmeter store bygningen som reiser seg i Maridalen, er aldri søkt om eller godkjent. Bymiljøetaten legger seg flat og beklager.

Det var en observant leser som gjorde Aftenposten oppmerksom på kommunens ulovlige byggeprosjekt. – Her må vi rett og slett legge oss flate, sier Trond Enkerud, seksjonssjef i Bymiljøetaten.
  • Christian Sørgjerd

Ved gamle Skjerven sag i Maridalen har Bymiljøetaten i Oslo kommune en driftsbase. Etaten har blant annet ansvar for å drifte kommunens skoger og veier i Marka.

Frem til 1950-tallet drev kommunen sagbruk på Skjerven. I dag lagres i stedet strøsingel, annet materiale og ulike kjøretøyer her.

Bymiljøetaten har over tid hatt planer om å rehabilitere et gammelt lager for strøsand. Fordi det var i svært dårlig stand, valgte de i stedet å rive det.

Tidligere i år startet de arbeidet med å bygge en ny lagerbygning på rundt 60 kvadratmeter. Foreløpig er et betongfundament og vegger støpt. Det er bare ett problem: De har aldri søkt om byggetillatelse.

Marka-reglene er strenge

Det er svært strenge regler for å bygge innenfor Marka-grensen, hvor den aktuelle eiendommen ligger.

Før en byggesøknad kan behandles på vanlig måte, må den først behandles etter Markaloven. Den slår fast at byggevirksomhet som hovedregel er forbudt.

– Hvis dispensasjon skal gis, må det være en klar «overvekt av fordeler». De tydelige formuleringene i loven har bidratt til at det de siste årene knapt er innlevert noen søknader i det hele tatt. Det finnes et antall eldre hytter i Marka, men disse får i utgangspunktet bare vedlikeholdes, sier avdelingsdirektør Hanne Høybach i Plan- og bygningsetaten (PBE).

Hvis PBE ønsker å innvilge dispensasjon, må Fylkesmannen også si ja. Først da kan byggesøknaden behandles.

Les også

LES OGSÅ: Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Snøhettas nye hytte kan bli den nye Marka-kjendisen.

Slik skjedde ulovligheten

Det var en observant leser som gjorde Aftenposten oppmerksom på kommunens ulovlige byggeprosjekt. Da Aftenposten kontakter Bymiljøetaten med spørsmål om det, beklager de sterkt og beskriver det som en glipp.

– Her må vi rett og slett legge oss flate. I utgangspunktet var planen å rehabilitere et gammelt lager for strøsand. En slik rehabilitering ville ikke vært søknadspliktig, sier Trond Enkerud, seksjonssjef for det aktuelle området i etaten.

Han opplyser at de nå har stanset alt arbeid og vil søke om byggetillatelse.

– Ved nærmere undersøkelser oppdaget vi at lageret var i så dårlig forfatning at det måtte rives og et nybygg settes opp. Det skulle selvfølgelig ha vært omsøkt, sier han også.

På eiendommen er det også dumpet løsmasser, altså stein og pukk i ulike størrelser.

– Det er tilkjørt noe drenerende masse som underlag for lageret. Den stedegne massen vil bli finplanert rundt lageret når det er ferdig, sier Enkerud.