Oslo

Dropper konkurranseutsetting av fire barnehager

Men byrådet går nå inn i forhandlinger om drift av Bjørnåsen, Ospa og Frydenlund.

Barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) fikk ikke inn bud på to av barnehagene, har avlyst konkurranse om to andre og står nå igjen med tre kommunale barnehager som kan bli konkurranseutsatt.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Foreldre og ansatte har protestert høylytt etter at det ble kjent hvilke syv kommunale barnehager byrådet i Oslo ønsker å konkurranseutsette.

Etter at anbudsfristen gikk ut har kommunen nå gått igjennom tilbudene. I dag ble det klart at det kun er aktuelt å forhandle videre om drift av tre av barnehagene.

-Etter gjennomgang av de innkommende tilbudene på konkurranseutsetting av barnehager i Oslo går vi nå videre med forhandlinger om tre av barnehagene: Bjørnåsen, Ospa og Frydenlund, sier byråd for kunnskap og utdanning Anniken Hauglie (H).

Grindbakken fortsetter som i dag

Konkurransen om Rønningen og Grindbakken er avvist etter en gjennomgang av de innkomne tilbud, kommer det frem av en pressemelding fra byrådet.

Av disse to kan Rønningen bli plukket ut som en av de ti barnehagene som skal selges i fase to i dette forsøksprosjektet. Grindbakken vil ikke være aktuell for salg fordi barnehagen holder til i et skolebygg og derfor ikke kan skilles ut som en egen eierenhet.

Les også

Har fått inn bud på omstridte barnehager

Ingen private driftere la inn bud på barnehagene Smedbakken og Asperud. Disse blir nå vurdert for salg.

Ti barnehager skal selges

Etter planen vil navn på ny drifter bli kjent når avtale signeres, trolig i løpet av april.

-Jeg er klar over at både ansatte og foresatte er utålmodige etter å få en endelig avklaring. Byrådet følger opp bystyrets vedtak om konkurranseutsetting, men for meg er det avgjørende at barnehagene skal ha seriøse og kompetente driftere som skal bidra til et godt barnehagetilbud med høy kvalitet, sier Hauglie.

Les også

Private vil ikke by på omstridte barnehager

Krav fra Frp

Det var i budsjettforhandlingene høsten 2012 at Frp fikk gjennomslag for at man skal konkurranseutsette syv og selge ti kommunale barnehager i Oslo.

Barnehagene som ble lagt ut på anbud, er: Frydenlund, Smedbakken og Ospa (Alna), Bjørnåsen og Asperud (Søndre Nordstrand) og Rønningen og Grindbakken (Vestre Aker).

Les også

- Skal barna våre være forsøksdyr for å se om man kan spare noen penger?

Dette skal være et forsøksprosjekt, og erfaringene skal brukes som grunnlag for å ta stilling til mer omfattende salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager. Byrådet er bedt om fortrinnsvis å konkurranseutsette barnehagene som er dyrest i drift. Bemanningsnormen skal ikke gjelde.

Byrådet behandler en egen sak om salg av ti kommunale barnehager, etter planen vil det bli fattet vedtak i saken i løpet av april.