Brugata er den nye Plata

Færre narkomane ruser seg på gaten i sentrum. Byrådet tror det åpne rusmiljøet i Oslo kan bli borte i løpet av de neste årene.

Det siste året har det vært rundt holdeplassen ved Gunerius i Storgata de etnisk norske, godt voksne narkomane holder til, viser registreringer Utekontakten har gjort. Wenche (t.v.), Jan og Anne har vært en del av miljøet lenge.

Bussholdeplassen ved Gunerius er blitt det nye tilholdsstedet for de gamle rusmisbrukerne fra Plata.

I Brugata står godt voksne, etnisk norske narkomane. Det er her de holder til nå. Det sier de selv, og det bekreftes av tellinger gjort av Uteseksjonen i sommer.

— Vi får ikke lov til å stå mer enn tre sammen. Da kommer de med en gang, sier Wenche, som har vært en del av miljøet i over 30 år.

Les også:

Les også

Fattighuset blir enda fattigere. Og her er også seks andre kutt som rammer de svakeste

Hver sommer siden 2004 har Uteseksjonen gjennomført daglige tellinger av personer som oppholder seg i de åpne rusmiljøene i sentrum. Sommerens telling viser at antallet personer i det åpne rusmiljøet er halvert sammenlignet med sommeren 2010.

Siden slutten av juli 2011 har politiet hatt en fast enhet som har bortvist narkomane fra sentrum, samtidig som hjelpetilbudene til narkomane er styrket.

Ser småtasser

Anne, Wenche og Jan som står i Brugata er ikke helt sikre på hvorfor det er blitt færre rusmisbrukere som holder til på gaten.

— Mange er døde, sier Wenche, som nettopp har mistet sin beste venninne.

De tre har lagt merke til at det er blitt flere yngre i miljøet i det siste.

— Du ser at det kommer småtasser gående, sier Jan.

Mener Oslo kan bli uten åpent rusmiljø

Uteseksjonen telte imidlertid litt flere rusmisbrukere på gaten denne sommeren enn i 2013. Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) synes likevel prosjektet er en udiskutabel suksess.

— Det viktige er at totaltallet går nedover. Det er gode nyheter. Vi gjør jo dette for at byen skal være trygg for alle, og fordi det er viktig å begrense nyrekruttering, sier Søreide.

Les også:

Les også

Sommerjobb: Å stoppe rekrutteringen til rusmiljøet

Arbeidet med å begrense det åpne rusmiljøet skulle opprinnelig gå frem til 2015, men på grunn av de gode tallene har byrådet bestemt at arbeidet skal gjøres permanent. Det betyr at Velferdsetaten får penger til samarbeidet med politiet, ideelle organisasjoner og brukerorganisasjoner får penger ut denne budsjettperioden, frem til og med 2018.

— Vi har også sørget for at bydelene gir et bedre tilbud. Dette er et langsiktig arbeid. Vi ser at andre storbyer som har hatt lignende tiltak jobber i åtte-ti år å få løst helt opp i det åpne rusmiljøet.

- Men tror dere at rusmiljøet i Oslo kan bli helt borte?

— Ja, jeg tror at det åpne rusmiljøet i Oslo sentrum kan bli borte, men det vil ta tid. Rusavhengige som ruser seg hjemme vil nok Oslo ha i uoverskuelig fremtid, men målet må være å redusere nyrekrutteringen mest mulig, og å bidra til at flere kommer over i behandling og et bedre liv.

Politiet til stede hver dag

Karsten Fossum, fungerende stasjonssjef ved Grønland politistasjon avviser at de bortviser narkomane bare fordi de ser narkomane ut.

— Vi bruker bortvisning en del, men det er når det er mistanke om rus, kjøp og salg, sier Fossum.

Politiet har også merket at miljøet har flyttet seg fra Skippergata til østsiden av sentrum. De er til stede i Brugata og Urtegata hver dag.

— Brugata er stedet hvor vi erfarer at det har tatt seg opp litt, så vi følger dette miljøet, sier Fossum.

Ikke sikkert det er blitt færre rusmisbrukere

Pål Grav, fungerende leder i Uteseksjonen, understreker at de ikke vet om tallene viser er en faktisk nedgang i antall narkomane, eller om bare oppholder seg andre steder.

— Det er likevel svært positivt at tallet går ned, særlig med tanke på rekruttering, sier Grav.

— Med mindre folk i gatene blir det ikke like enkelt å skli inn i et miljø, handle dop og forsvinne i mengden, sier Grav. Han synes samarbeidet mellom ulike hjelpeinstanser fungerer godt.

— Men jeg er opptatt av de unge voksne i denne målgruppen skal få bedre og mer skreddersydde tilbud enn det de får i dag.

afp000782204-GboqvxLAPT.jpg