Oslo

Lokk over Majorstuen stasjon har vært diskutert i over 30 år

Å først bygge Fornebubanen, deretter ny stasjon på Majorstuen, vil koste ca. 400 millioner kroner mer enn å bygge begge deler samtidig, er Ruters anslag.

Aftenposten 8. juni 1985: Planene og forslagene for Majorstuen stasjon har vært mange opp gjennom årene.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist
Aftenposten 4. juni 1980
Aftenposten 10. februar 1984
Aftenposten 10. oktober 1985
Aftenposten 21. januar 1986
Aftenposten 28. januar 1986
Aftenposten 25. oktober 1989

— Jeg tror det når jeg får se det!

Det er byhistoriker Leif Gjerlands kommentar til Ruters planer om å legge et lokk over Majorstuen stasjon, med boliger, butikker og kontorer på toppen.

For tankene fra Ruter, som blir sendt inn planforslag om til våren, er langt fra første gang noen foreslår et lokk. Faktisk er mulighetene blitt diskutert helt siden 1980.

— Med lommene fulle av erfaring så vil jeg si at det nok større sjans for det nå. Den gang var det ikke det samme politiske klimaet for å klemme til i slike saker, sier Gjerland.

Ruter knytter forslaget sitt sammen med behovet for en ny sentrumstunnel til T-banen. Gitt at finansieringen kommer i orden fra staten og kommunen, tror de Fornebubanen kan stå klar innen 2021 og tunnelen innen 2030.

— Det er skapt en forståelse for at det trengs en ny tunnel. Det er sannsynlig at pågående konseptvalgutredning kommer til samme resultat. Ny tunnel krever en ny stasjon på Majorstuen. Hvorfor ikke da løse dette på en god, helhetlig måte, spør plansjef Halvor Jutulstad i Ruter.

Selv om Fornebubanen kan bygges uten ny stasjon, er Ruters vurdering at det vil koste 400 millioner kroner mer hvis man velger den løsningen og deretter bygger ny stasjon senere.

— Det er høy kostnad for en løsning som antagelig har kort levetid, sier Jutulstad.

2. februar 1980: Slik så de første planene for et lokk over Majorstuen stasjon ut. Selvaag hadde tegnet tidstypiske terrasseblokker og sparket med det i gang debatten.
Aftenposten 25. august 1984: Hele tre store byggeprosjekter på samme tid, går det an da? Ja, det gikk an. Men Majorstuen stasjon, ikke Vaterland, ble taperen.

Historien om et lokk

På starten av 80-tallet herjet en mindre lokk-feber blant Oslos folkevalgte. Selv om folketallet i hovedstaden sank, var det mangel på nybygde boliger. Da ideen om fortetting i sentrale strøk uten å rive eksisterende bebyggelse ble lagt på bordet, ble muligheten raskt grepet.

Både Frognerstranda, de store sporområdene øst for Oslo S, Mosseveien langs Ekeberg, Grefsen stasjon og Lodalen var oppe i debatten. Men pilotprosjektet som til sist ble valgt ut, var Majorstuen stasjon.

I 1983 ble det utlyst en konkurranse om beste arkitektprosjekt. Etter tre år hadde ikke Oslo kommune greid å utpeke en vinner, og forslagene ble i stedet omarbeidet. Frp-veteran og daværende bystyremedlem Peter N. Myhre husker saken godt.

— Det jeg og andre var tydelige på den gang, var at utnyttelsesgraden måtte være høy hvis et slikt prosjekt skulle være lønnsomt. Folk fikk bakoversveis av det. Tenk: Skyskrapere på 8-10 etasjer, humrer Myhre i dag.

I 1988, hele åtte år etter at debatten først startet, vedtok bystyrets flertall av Ap og Frp, til protester fra alle de andre partiene, å utpeke en vinner. «Snart Majorstuen-lokk», kunne Aftenposten slå fast.

Aftenposten 22. oktober 1985: Slik kan det bli! Også før i tiden var modeller og prospekter et hyggelig syn.
Aftenposten 17. mars 1988

Prosjektet avlyst i 1992

— Det stoppet opp, det lot seg ikke gjøre å lage et kardemommeby-prosjekt. Hvis vi den gang hadde fått forståelse for høy utnyttelse, ville vi i dag hatt et hyggelig boområde med fornøyde familier, tror Myhre.

For allerede i 1989 var det fulll snoperasjon. «Lenge til lokk på Majorstuen», lød overskriften da. Forventet byggestart var i 1994-95. Først måtte en helhetlig reguleringsplan for området og en trafikkplan for indre by utformes.

I mellomtiden gikk det som det kanskje måtte gå.

Det store eiendomskrakket var et faktum, boligprisene på bunn. Når Selvaag og de andre utbyggerne ønsket en gradvis utbygging av lokket, ikke ett stort prosjekt, valgte byrådet i 1992 til sist å avlyse det hele.

Aftenposten 15. januar 1992: Ballen legges død. For godt. I alle fall for en stund. Ti år senere ble den nemlig plukket opp igjen. Og lagt død. Og plukket opp igjen i 2014.
Aftenposten 20. februar 2002

Vekket til livet igjen på 00-tallet

I 2002 foreslo Oslo sporveier igjen et lokk på Majorstuen, men uten at noe mer skjedde. Nå er forslaget atter oppe av skuffen.

— Vi frigjør et stort, sentralt område med utviklingspotensiale med et slikt grep. Hvor viktig er det få denne byutviklingen nå? Det må politikerne ta stilling til, sier Halvor Jutulstad i Ruter.Siden 2002 har Oslos politikere lagt en strategi for boligbygging med kraftig fortetting ved definerte knutepunkter.

— Vi skal ikke røre Marka, ikke bygge ut i fjorden. Det betyr å tette igjen i byen. Jeg hadde trodd at dette prosjektet lå steindødt. Men i politikken er alt mulig, sier byhistoriker Leif Gjerland.

Les mer om

  1. Ruter
  2. Oslo