Oslo

Planlegger ny bydel over Majorstuen stasjon

Med lokk over T-baneskinnene åpner det seg rom for en helt ny bydel med 1500 boliger, butikker og offentlige plasser.

Slik kan en oppgang på motsatt side av Kirkeveien foran Majorstuhuset seg ut.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Majorstukrysset er ikke for amatører. Opp mot 5000 fotgjengere krysser over Kirkeveien i løpet av en ettermiddagstime, viser tellinger Ruter har gjort. De slåss om plassen med syklister, trikker, busser og biler.

Krysset Valkyriegaten–Kirkeveien er et av de mest ulykkesbelastede i Oslo. Men dersom det bygges lokk på T-baneskinnene og stasjonsområdet på Majorstuen, vil hele krysset endres.

Mer by oppå T-baneskinnene

Til våren sender Ruter inn planforslag for Fornebubanen og nye Majorstuen stasjon.

På det gamle sporområdet er det planlagt 1500 boliger, barnehager, butikker og plasser fordelt på bygninger som strekker seg bakover over T-baneskinnene .

En illustrasjon av hvordan stasjonsområdet kan bli, med boliger på mellom seks og åtte etasjer, og kanskje høyere enkeltbygg.

— Jeg tror det vil gjøre Majorstuen mer bymessig, med flere beboere og flere tilbud, sier de Ellen de Vibe, direktør i Plan- og bygningsetaten.De fleste nye byggene på lokket vil være mellom seks og åtte etasjer. Men Plan- og bygningsetaten åpner for noen unntak.

- Vi har sagt at det kan tillates høyere bygg, men ikke høyere enn KPMG-bygges, sier de Vibe.

Offentlige plasser, barnehage og kanskje også Frognerbekken opp i dagen er noe av det Plan- og bygningsetaten vurderer.

I tillegg utreder etaten grønt lokk over sporet helt opp til Frøen stasjon, slik at man kan spasere fra det grønne Blindern-området over dagens T-banespor.

Les også

KOMMENTAR: Majorstuen – veikrysset Gud glemte

Et enklere kryss med færre folk og biler

Utbyggingen skal gjøre det enklere å ferdes i selve Majorstu-krysset. Tanken er at den nye stasjonen stasjon får oppganger også på den andre siden av Kirkeveien. Da blir det færre folk som krysser veien foran Majorstuhuset.

Kanskje blir det også færre biler, hvis det lages en tverrforbindelse over det gamle sporområdet mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien.

— Det er viktig å knytte gatenettet på nordsiden og sørsiden sammen, men det er for tidlig å si noe konkret om det, sier de Vibe.

Halvor Jutulstad, plansjef i Ruter, tror den nye stasjonen vil gi flere oppturer for kollektivpassasjerene. Ruters vurdering er at Majorstuen blir den viktigste av byttestasjonen i Oslo. Selv om de forskjellige T-banelinjene og Fornebubanen skal fordele seg over spor i to etasjer, lover Jutulstad enkelt bytte.

— Med oppgang på begge sider av Kirkeveien blir det et mer kompakt knutepunkt med kortere gangavstander, sier Jutulstad.

Byen bygges om 8 år?

Ruters konsulenter har antydet i at det vil koste 2,5 -3 milliarder kroner for ny Majorstuen stasjon i to etasjer, men det foreligger ikke et kvalifisert kostnadsanslag. Sporveien, som er heleid av Oslo kommune, eier Majorstutomten. Når tomtene over stasjonen selges, går inntektene til Sporveiene.

— Tomten er verdifull, og vil gi viktige inntekter til kollektivtrafikken, forsikrer Jutulstad i Ruter.

— Vi mener at dette kan bli et fantastisk sted å bo og jobbe, med korte avstander til kino, byliv og kort vei til Frognerseteren, sier Jutulstad.

Planprogram for lokket over skinnene er godkjent, men det er fortsatt tidlig i prosessen. Reguleringsforslaget sendes ut på høring først neste år. Antagelig kan politikerne rekke å behandle planene mot slutten av neste år.

Planlagt byggestart for den nye stasjonen er 2017 eller 2018. Fornebubanen kan stå ferdig i 2021. Det betyr at byggingen på lokket tidligst kan komme i gang i 2022.


Les også

  1. Strid om 65 meter høyt hus på Majorstuen

  2. Kringsjå studentby skal få sportslig image

  3. Oslo 2070: Syklistene har fått 64 kilometer med sykkelvei oppe i luften.

  4. I Oslos nyeste bydel skal syklistene komme først

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo
  3. Ruter