Antibiotikabruken skyter i været etter russetiden

Gjennom året bruker i snitt 3 prosent av 19-åringer antibiotika per måned. I mai stiger tallet til 7 prosent, viser en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet.
  • Det kan se ut som at når festen er over, innser de plutselig at de må bli friske til eksamen.

I løpet av året bruker i snitt 3 prosent av 19-åringer antibiotika per måned. I mai stiger tallet til 7 prosent, viser en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet. Denne sesongvariasjonen skiller seg fra bruken i resten av befolkningen, og den er høyere enn i nærliggende aldersgrupper. Det er derfor grunn til å knytte den økte antibiotikabruken til russefeiringen, heter det i rapporten.

Vi har sjekket helsen til tre russ før festen begynte. 18. mai skal de sjekkes igjen:

Les også

Er russetiden helsefarlig?

Øker etter 17. mai

Undersøkelsen er basert på tall fra Reseptregisteret for 2005 til 2011, men også nyere tall viser samme tendens. Antall 19-åringer som er syke og bruker antibiotika øker jevnt mellom 1. og 17. mai, før det skyter i været etter 17. mai.

Tidsskrift for Den norske legeforening skrev først om disse studiene.

— Det kan se ut som at når festen er over, innser de plutselig at de må bli friske til eksamen, sier Hege Salvesen Blix, ved avdeling for legemiddelepidemiologi ved Folkehelseinstituttet.

Denne studien har bare sett på resepter og har ingen tilleggsopplysninger om kliniske symptomer, men antibiotikaen som brukes er den typen som oftest brukes til luftveisinfeksjoner. Det er også betydelig økt bruk av lindrende legemidler for hals og øyeinfeksjoner.

— Det er ikke rart at de blir syke: De fester hardt, er ute i kalde mainetter og er tett sammen i store grupper, legger hun til.

  • Russejentene er forberedt på sykdom, leverskade og urinveisinfeksjon:

Noen av årets russelåter provoserer:

Les også

- Russetiden er banal

Ikke sikkert de trenger antibiotika

— På den andre siden – luftveisinfeksjoner går ofte raskt over av seg selv . De er ofte virusbetinget, og da skal man ikke behandles med antibiotika. Jeg vil karakterisere mye av antibiotikabruken hos nittenåringer i mai som misbruk av antibiotika, mener Blix.

Det er også landsforskjeller. Veksten i antibiotikabruken er størst i det sentrale østlandsområdet, mens den er minst i Nord-Norge. Det er også lite i Agder. Dette kan ha noe med festekulturen å gjøre.

Om Aftenpostens eksperiment med helsesjekk av russ sier hun at de sikkert får vondt i halsen, men legger til at utsagnet er basert på erfaring fra en mor som har hatt russ.

Elevene om årets russelåter:

Les også

– Jeg tror ikke sangene er skrevet for at vi skal tenke over budskapet

Påvirker beslutningsprosessen

Folkehelseinstituttet har også sett i pasientregisteret om 19-åringene skader seg mer i mai enn andre unge, noe de gjør. 19-åringene har også flere skader i mai enn resten av året. De vanligste skadene var i håndledd og hånd, ankel og fot og hodeskader.

Kari Randen, daglig leder i Av og til.

— Alkohol påvirker beslutningsprosessene våre og kan føre til at vi tar større sjanser enn vi ville gjort i edru tilstand, forteller Kari Randen, daglig leder i alkovett-organisasjonen Av og til.Dette kan forklare hvorfor skader øker i russetiden, men hun legger til at det ikke bare er i påvirket tilstand at man kan merke negativ effekt av alkoholen. Alkohol reduserer de hvite blodcellenes evne til å eliminere infeksjoner. Forskning viser at kroppen er mer utsatt for sykdom et helt døgn etter alkoholinntak, forklarer Randen. I tillegg svekkes effekten av trening, og mange legger på seg i russetiden. Alkohol kan også utløse og forsterke ulike allergiske reaksjoner.

- Generelt sett er det slik at alkohol påvirker nesten alle kroppens organer negativt, sier hun.

Det farligste er likevel om man aldri blir ferdig med russetiden.

— Russetiden går for mange over i en lang sommerferie. De som går videre til høyere utdanning opplever også noen ganger at russetiden nærmest sklir over i fadderuken på ulike læresteder. Plutselig har de hatt et ganske høyt alkoholforbruk i mange måneder i strekk.

Hvordan tror du russetiden påvirker resultatene i helsesjekken?

— Det vil ikke forbause meg om man ser effekt på utholdenhet. Men det avhenger for eksempel om de drikker dagen før. Det er viktig å huske at det er forskjell fra person til person, sier Randen.