Oslo

Kraftig vannlekkasje på Grünerløkka

På minutter var flere garasjer fylt opp med slam da en hovedvannledning brast ved 04-tiden lørdag morgen.

Her sprakk vannledningen. Mange eiendommer fikk kjellerne fylt opp med slam.
  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) var på stedet med ti biler.

Sammen med Oslos Vann- og avløpsetatet fikk de stengt av vannet og begynt jobben med å pumpe ut vann og slam fra Trondheimsveien 2.

Brigadesjef Knut Halvorsen ledet skadestedsarbeidet.

Vannet har trengt inn i flere garasjer i området ved Schous plass.

– I de delene av kjellerene vi har kommet til har det ikke stått biler. Det ser ut som om vi har hatt flaks, sier brigadesjef Knut Halvorsen i OBRE.

Flere kvartaler var lørdag morgen sperret av. Vann- og avløpsetaten advarer mot at beboerne i området kan få brunt vann i springen.

– Vann og avløp har nå klart å stanse lekkasjene, men det har lekket ut store mengder vann. Vi har ikke full oversikt ennå over hvor mange eiendommer det gjelder, for vi kommer rett og slett ikke til på grunn av alt vannet, sier operasjonsleder Rune Ullsand til NTB.

Det er også usikkert når alle hus vil få tilbake vannet lørdag.

Les mer om

  1. Vann og avløp
  2. Brann