Oslo

Slik skal de få fart på boligbyggingen i Oslo

Flere mindre leiligheter i Oslo vil få ned boligprisene, mener utbyggerne i ny rapport. Nå åpner også byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for å lempe på dagens restriksjoner.

Flere av leilighetene som bygges sentralt i Oslo, som her i Kværnerbyen, kan bli mindre toroms-leiligheter enn i dag, dersom byrådet går med på det.
  • Olav Eggesvik
    Journalist

Boligvekstutvalget (se faktaboks), med kommunen, private utbyggere og eksperter, har levert totalt 59 forslag for å få fart på boligbyggingen i Oslo.

Utvalget er ikke enige om alle forslagene som nå havner hos byrådet, men et tiltak som trekkes frem som svært viktig av utbyggerne er å få bygge flere mindre leiligheter.

Nå åpner både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) for at det skal bli mulig.

Kort forklart setter den såkalte leilighetsnormen en begrensning på hvor mange mindre leiligheter som kan bygges i bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Sagene og Grünerløkka.

  • Vil du fordype deg i temaet? Her kan du lese hele rapporten fra boligvekstutvalget

Vil ha opptil halvparten som mindre leiligheter

De kommunale instansene i utvalget, støttet av instituttlederen for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Forbrukerombudet, ønsket å beholde dagens norm.

Et flertall, inkludert utvalgets leder Kari Gjesteby, foreslår å endre normen for en periode på fem år.

I dag kan maks 35 prosent av leilighetene som bygges i et prosjekt være mellom 35–50 kvadratmeter.

Flertallet av utvalget foreslår å øke andelen til maks 50 prosent. De foreslår også at minimum 40 prosent av boligene må være over 75 kvadratmeter.

Byrådslederen åpner for flere mindre leiligheter

Om dette blir vedtatt, kan konsekvensen bli at det bygges flere små leiligheter sentralt i Oslo.

Bystyret må vedta en eventuell endring av leilighetsnormen. Både byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) bekrefter at de er åpne for at det i en periode kan bygges flere mindre leiligheter i indre by.

De legger heller ikke skjul på at det er uenigheter innad i partiene og i byrådet.

– Jeg har sagt før at jeg er åpen for å endre det. Det er en diskusjon vi må gjennom i byrådet. Der er det ulike oppfatninger om det, som går på tvers av partiene, sier Johansen.

– Jeg er også åpen for at det kan gjøres, og at det kanskje kan tidsbegrenses. Men det bør være en grundig diskusjon, og der vil det være sterke meninger og sterke hensyn i begge retninger, sier Marcussen.

Et av argumentene for å ha større leiligheter, er at man ønsker at også barnefamilier skal kunne bo sentralt i byen.

Fra venstre: Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), leder av boligvekstutvalget Kari Gjesteby og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) med rapporten de nå har fått overlevert. Byrådet og bystyret skal ta stilling til 59 forslag for å få mer fart i byggingen av nye boliger i Oslo.

Utbygger: – Det viktigste å få endret er leilighetsnormen

Baard Schumann, styreleder i Boligprodusentene og administrerende direktør i Selvaag Bolig, satt i Boligvekstutvalget.

– De store tingene, som virkelig vil monne for å få boligvekst tok kommunens representanter dissens på. Det viktigste å få endret er leilighetsnormen, sier han.

Han viser til den voldsomme boligprisveksten i Oslo det siste året, og at det har vært ekstrem etterspørsel etter de toromsleiligheter.

– Skal man få opp farten, så kan man med vårt forslag få 140 leiligheter der det nå bygges 100. Skjer det på alle prosjekter vil dette monne på.

Han mener det også er viktig å bygge høyere og tettere i et større område rundt kollektivknutepunkter.

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom mener kravet om større leiligheter gjør at det tar for lang tid å bygge i Oslo.

– Det som etterspørres er mindre leiligheter i sentrale strøk med kort vei til buss og bane. Når man blir pålagt å bygge større leiligheter som det ikke er like stor etterspørsel etter, er det til hinder for gjennomføring av prosjekter. Det er nesten ingen utbyggere som starter uten å ha solgt 60 prosent, sier han.

Se noen av sakene boligvekstutvalget har diskutert i oversikten under. Artikkelen fortsetter under oversikten.

OBOS: Mindre krav til sollys skal gi flere leiligheter

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS og representant for Norsk boligbyggelags landsforbund, mener det viktigste for å få flere boliger er endringer av utearealsnormen, samtidig trekker også han frem endringene av leilighetsnormen som de foreslår.

I utvalget mente representantene for boligbyggerne at dagens regler krever for mye uteareal for hver leilighet, og foreslo at det ikke skal stilles like strenge krav til solforhold.

– Justerer man på dette kan det gi inntil 25 prosent høyere utnyttelse på tomtene, mener Siraj.

Må ta stilling til 59 konkrete forslag

Av de 59 forslagene, ble 13 overlevert i mai. Byrådet skal rapportere hva som er gjort for hvert enkelt punkt etter 6 og 12 måneder.

Forslagene går i stor grad ut på prosessen mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten. Det er blant annet et forslag om å sette en tidsfrist for to år i boligreguleringssaker, åpne for hurtigbehandling av prioriterte utbyggingssaker og å øke antall saksbehandlere i Plan- og bygningsetaten og byrådsavdelingen.

Et annet forslag går ut på å gi Plan- og bygningsetaten mulighet til å ta mindre beslutninger i noen saker, uten at det må gjennom bystyret.

Både Marcussen og Johansen sier de er forberedt på at det vil bli diskusjoner.

Utvalgsleder Gjesteby synes ikke det er viktig at utvalget er enige i alle punktene.

– Det som er viktig er at byrådet får mange tanker og forslag de kan jobbe videre med, og at det er et samspill mellom kommunen, myndighetene og utbyggerne.

Vil ha flere førstegangskjøpere inn i markedet

Byrådslederen mener de sender et signal til markedet med rapporten de nå har fått overlevert.

– Den store frustrasjonen er at vi ikke sitter på veldig mange av virkemidlene. Pengepolitikken, de lave rentene, at bankene designer avdrag og en rentepolitikk som gjør det mulig å kjøpe opp leiligheter.

– Jeg tror både vi og regjeringen ønsker å gjøre noe med at boliger i dag er et spekulasjonsobjekt og en pengeplassering, som beviselig er til hinder for å få ned prisene, sier Johansen.

Marcussen sier hun ønsker at flere førstegangskjøpere skal komme seg inn på boligmarkedet i Oslo.

– Det er ofte førstegangskjøperne som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det er en utfordring, fordi vi ønsker at Oslo skal være en mangfoldig by også i fremtiden, sier Marcussen.