E18 ved Skøyen er forsinket. Veivesenet forstår at folk er frustrerte.

Planen var å gjenåpne et nytt kjørefelt ved Bygdøylokket på torsdag, men nå er det utsatt. Veivesenet sier at det ikke er mulig å sette inn flere folk på prosjektet.

Politiet må styre trafikken i rundkjøringen for unngå full stans.

– 24. august planlegger vi å åpne begge kjørefeltene i Bygdøylokkets østgående retning (mot Oslo sentrum).

Det sa byggeleder Øyvind Sæther i Statens vegvesen til Aftenposten for en uke siden. Men dette har ikke skjedd.

– Vi jobber for fullt på Sjølyst- og Bygdøylokket. Det er forståelig at flere trafikanter er frustrerte. Det har vært mye kø på stedet de siste dagene, sier Ingunn Foss fredag ettermiddag.

Hun er prosjektdirektør i Statens vegvesen.

I snart to måneder har det vært svært redusert kapasitet på E18 ved Skøyen og Bygdøylokket på grunn av anleggsarbeid. Køene har bare vokst etter ferien.

I en pressemelding skriver Veivesenet at det er til tider ekstremt mye trafikk på E18. Dette fører til kø, kork og kaos. Det er ikke plass til alle som vil kjøre privatbil. Det betyr at du som kjører bil må vurdere om reisen er nødvendig? Om du kan reise på et annet tidspunkt? Om du kan du bruke kollektivtransport, gå eller sykle?

Må vente til månedsskiftet

Statens vegvesen har ikke eksakt dato for når det igjen blir to kjørefelt i hver retning, men Foss lover at det blir i månedsskiftet august/september. Da vil kapasiteten på veien bli vesentlig bedre.

– Vi jobber fortløpende for å gjenåpne to felt i hver retning raskest mulig. Vi hadde mål om å gjøre det ved skolestart, men nå er det utsatt til månedsskiftet august/september, sier Foss.

Hun legger til at selv om det blir to kjørefelt i hver retning, så vil det være redusert fartsgrense på stedet. Dette fordi det fremdeles vil være anleggsarbeider i området.

Ingunn Foss

Prosjektdirektør Statens vegvesen

– Hvorfor har det oppstått forsinkelser?

– Den er Hoffselva som har vært den største utfordringen. Den går i kulvert (rør) under E18. Vi holder på å bytte ut de gamle rørene med større rør som er i bedre stand til å takle ekstremvær. Derfor har vi gravd opp E18 stykke for stykke. Denne operasjonen har tatt noe lengre tid enn antatt fordi det er litt andre masser i grunnen enn det vi hadde trodd, svarer Foss.

– Det er viktig for meg å presisere at det er nødvendig og viktig vei- og tunnelvedlikehold vi gjør på E18. Å sitte i kø er det ingen som liker. Men det er altså slik at veinettet må vedlikeholdes og vedlikeholdsarbeid påvirker ofte trafikkavviklingen, legger hun til.

Slik så det ut på Skøyen fredag ettermiddag.

– Hjelper ikke med flere folk

Forrige uke ble det også kjent at Veivesenet har hentet inn flere folk for å jobbe med dette prosjektet. I sommerferien var det ikke lett å få tak i flere folk på grunn av ferieavvikling. Nå sier Foss at de har nok mannskaper.

– Det er trangt på stedet der det jobbes. Og så er arbeidene i en fase der alt ikke kan gjøres samtidig. Derfor hjelper det ikke å ha flere folk. Det er ikke mannskaper det står på, sier Foss.

Hele prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av oktober.

På grunn av den voksende trafikkmengden etter ferien, har Statens vegvesen bedt politiet dirigere trafikken ved rundkjøringen på Skøyen. Dette for å skape bedre flyt i trafikken.

– Politiet kan overstyre vikepliktsskiltene og dirigere trafikken, slik at man får bedre trafikkflyt. Og så kan de prioritere bussene som kjører der, sier Foss.

Det er trangt om plassen i Sjølystlokket.

Skoleveien er blitt farligere

På grunn av de enorme køene ved Skøyen, har en del bilister funnet alternative ruter som går gjennom boligområder.

– Nå er det ekstremt mye trafikk på lokalveiene. Mandag tok det 20 minutter å kjøre en strekning som normalt tar tre minutter. Akkurat nå står trafikken bom stille i østgående retning på E18, sier Per Øyvind Hansen ved 15.40-tiden fredag.

Han er leder i Bestum vel.

– Det er mange barn som går til skolen via Bestumveien og Ullernfaret som nå har altfor mye trafikk. Bestumveien er veldig trang. Derfor kjører en del bilister på fortauet der. Det skaper farlige situasjoner, sier Hansen.

Statens vegvesen vurderer å gjøre tiltak der.

– Vi vurderer nå å sette inn trafikkdirigenter på skoleveiene i området. Vi vil samtidig oppfordre folk til å ikke bruke lokalveiene som gjennomfartsårer, er den klare beskjeden fra Foss.

Busser og biler i kø på avkjøring til Skøyen

Dette skal gjøres

Oppgraderingen omfatter kjørebanen, betongkonstruksjonene, vann- og avløpsledninger og tekniske installasjoner. I tillegg skal eksisterende rør for Hoffselva skiftes ut og erstattes av en betongkulvertbetongkulvertEn kulvert er et større gjennomløp for bekker, gang- eller sykkelveier under veier eller toglinjer. Kulvert bygges av betong, stein eller stålrør. Kilde: SNL.no. Disse rørene ligger under Sjølystlokket.

Kjørehøyden under Bygdøylokket skal heves slik at høyere kjøretøyer kan passere under.

Arbeidene er en del av det omfattende tunneloppgraderings-prosjektet i Oslo, som har pågått i flere år.

Det er også planlagt å skifte ut dagens belysning og enkelte skilt.