Oslo

Vestkanten trenger flest sosialboliger

Halvparten av Oslos 10.000 kommunale boliger ligger i indre øst. Nå skal kommunale boliger i vest prioriteres.

Disse fem leilighetene rett ved Kunstnernes Hus ble kjøpt i fjor, og er blant de få kommunale boligene i bydel Frogner.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

En fersk kartlegging viser at det er behov for 2253 nye sosialboliger i Oslo. Nordre Aker topper listen, etterfulgt av Frogner. Ser man på Oslo vest under ett (Frogner, Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker), utgjør behovet mer enn en tredjedel av hovedstadens totale behov.

— Det er ingen tvil om at det både er dyrere og vanskeligere, men vi har et stort behov for å skaffe egnede boliger i vest og er nødt til å prioritere dette høyt fremover, sier sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H).

Rus og psykiatri

I dag har Oslo 10.135 kommunale boliger. Nesten halvparten, 4935, ligger i Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka (se fakta).

Les saken:

Les også

617 nye kommunale boliger - bare 61 ligger på vestkanten

Når bydelene nylig meldte inn behov for perioden 2015-2016, viser det seg at det er behov for 2253 nye boliger.

1456 er ordinære kommunale boliger, 380 er boliger tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne og 417 er boliger til personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri.

Frogner har størst behov for ordinære kommunale boliger, mens Nordre Aker har størst behov samlet sett. Grorud og Søndre Nordstrand melder om størst behov i de to siste kategoriene.

Kritisert for OBOS-kjøp

Byrådet har fått kritikk for at konsentrasjonen av sosialboliger er sterk i indre øst, men Søreide viser til et vedtak i bystyret i 2001 som sier at hver bydel skal sørge for seg.

— Hovedprinsippet er at hver enkelt bydel skal skaffe innbyggerne bolig dersom de har krav på det. Før dette var utfordringen at man kunne skaffe boliger andre steder i byen, noe som bidro til en konsentrasjon i indre øst fordi det var billigere her. Jeg mener at prinsippet om bydelenes ansvar bidrar til spredning. Konsentrasjonen i indre øst kunne sånn sett vært enda sterkere enn i dag.

WEBKommunaleBoliger-coUdOhFjMw.jpg

I mai presenterte byrådet det de beskriver som en historisk avtale. Byrådet vil bruke 1,35 milliarder på å kjøpe 617 utleieboliger av OBOS. Samtidig vil de selge unna sosialboliger rundt Tøyen senter (se fakta). Ingen av OBOS-boligene ligger i Frogner, Vestre Aker eller Ullern og byrådet har fått kritikk for at kjøpet bidrar til en fortsatt opphopning i Oslo øst.

— Det må kunne kalles en spredning når OBOS-kjøpet fordeler seg på ni bydeler. Vi skal heller ikke øke konsentrasjonen i indre øst, da vi selger like mange boliger som vi kjøper, sier Søreide.

- Dere kunne solgt unna i indre øst og heller kjøpt andre steder i byen for å rette opp den skjevfordelingen som er dag?

— Det var en samlet portefølje og et poeng for OBOS å selge leilighetene samlet. Hadde boligene vært spredt i absolutt hele byen, ville det vært enda mer ideelt, men dette er også en god løsning. Og det er ikke sånn at vi ikke har gjort andre ting. Jeg var nylig og så på 15 boliger som vi har kjøpt på Skillebekk i Frogner bydel.

«Folk bor der de bor»

Søreide er ikke tilhenger av å fordele den kommunale boligmassen jevnt utover ved å for eksempel gi mennesker fra indre øst tilbud om sosialbolig på Vinderen.

- Folk bor der de bor. Har du vokst opp på Majorstuen, eller i bydel Grorud, så har du sannsynligvis lyst til å fortsette å bo der. Man kan ikke gjøre dette helt matematisk.

Likevel er det politisk enighet om å gjøre unntak for Gamle Oslo ved at bydelen kan tildele bolig til inntil 200 husstander i andre bydeler, bortsett fra i Grünerløkka og Sagene.

Søreide avviser ikke muligheten for å gjøre noe mer av dette i fremtiden.

— Vi vurderer grep for å bedre spredningen. Den type tilvisning kan være unntak som er nødvendige. Vi skal sørge for at også de vestlige bydelene tar en noe større del av belastningen.

Byrådet bruker 1,35 milliarder på OBOS-kjøpet, men har i tillegg satt av 1,6 milliarder til boligkjøp frem mot 2017 som inkluderer verdien av boligene som skal selges i indre øst.

- Dette har de lovet før

Tone Tellevik Dahl (Ap) er ikke overrasket over at vestkanten melder inn størst behov for nye sosialboliger.

— Dette har vi visst i mange år. Derfor har bystyret vært veldig tydelige på at byrådet må prioritere å fremskaffe leiligheter i disse bydelene. Vi vet at det er dyrere å kjøpe boliger i vest enn i øst, men det kan ikke hindre oss i å sørge for at disse bydelene får det handlingsrommet de trenger, sier lederen av bystyrets helse- og sosialkomité.

Tellevik Dahl begynte har fulgt problematikken tett siden hun ble valgt inn som leder av bydelsutvalget på Sagene i 1999. Hun mener byrådet har manglet vilje til å investere i sosialboliger i Oslo vest og vet ikke om hun skal tro på løftene denne gang.

— Dessverre så har de lovet dette før. Jeg håper fortsatt, men er blitt skuffet mange ganger. Vi var egentlig begeistret for OBOS-kjøpet inntil vi så at skjevfordelingen opprettholdes. Det tar lang tid å rette opp skjevhetene, og jeg forventer at byrådet nå bruker litt mer muskler og energi på å gi de vestlige bydelene de boligene de selv mener de trenger.

Les også

Stadig flere kommunale boliger på vestkanten