Oslo

Oslo kommune: Alle skal få hentet avfallet innen utgangen av søndag

Direktøren i Renovasjonsetaten ble kalt inn på teppet til byrådslederen. Direktøren i Veireno blir kalt inn på teppet til direktøren i Renovasjonsetaten. Søndag skal alt søppel være hentet.

Siden 3. oktober har flere Oslobeboere reagert på at søppelet deres ikke blir hentet. Nå lover Renovasjonsetaten å ha ryddet opp innen søndag. Bildet er fra da Aftenposten ble med to renovatører på jobb tidligere denne uken. Foto: Rolf Øhman

 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Situasjonen er blitt slik at det nå innføres det byrådslederen betegner som ekstraordinære tiltak:

 • Det settes inn ekstra folk og biler for å kjøre de ordinære rutene. I tillegg skal egne biler og folk settes til å følge opp klager.
 • Flere skal ta imot klager, og det skal lages bedre oversikter for å finne ut hvor problemene er størst.
 • Det skal hentes avfall i helgene så lenge man ikke er ajour.
 • Renovasjonsetaten skal fortløpende rapportere til Rådhuset.

I tillegg vil avfallsmottakene få utvidet åpningstid.

Må rapportere ukentlig

Direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten fikk onsdag beskjed om å møte i miljøkomiteen samme kveld og på byrådslederens kontor torsdag morgen.

Byrådslederen Raymond Johansen (Ap) mener situasjonen er uakseptabel.

– Henting av søppel er en av de grunnleggende tjenesten i Oslo kommune. Det er viktig at det skjer i tråd med folks forventninger og de planene vi har for en miljøvennlig, trygg og skikkelig søppelhåndtering, sier Johansen.

Direktør Sommernes er enig. Han skal nå rapportere ukentlig til Rådhuset om fremdriften til Veireno. Fredag morgen er direktøren i Veireno innkalt til direktøren i Renovasjonsetaten.

– Som et ekstraordinært tiltak vil Veireno nå forsikre seg om at alle rutene blir sluttkjørt innen utgangen av søndag, sier Sommernes.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kalte inn direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten (t.h.) til sitt kontor torsdag morgen. Han mener situasjonen er uakseptabel. Foto: Olav Eggesvik

Forventet trøbbel i begynnelsen

– Etaten har hele tiden sagt at det var forventet med en innkjøringsperiode på 4–6 uker. Har det gått dårligere enn forventet?

– Sett fra mitt ståsted er det ikke akseptabelt at det tar ukesvis før søpla blir hentet. Det må vi gjøre noe med, samtidig som jeg ser at det kan være en innkjøringsfase. Jeg er glad for at vi har en etasjef som evner å snu seg rundt og sette i verk de tiltakene som må til, sier Johansen.

– Hva er etatsjefens syn på dette?

– Vi ønsker å lykkes med kildesorting i Oslo, og innhenting av husholdningsavfallet er en vesentlig del av det. Vi beklager den situasjonen som har oppstått for dem som er berørt, og vi forstår at politisk ledelse er utålmodig, sier Sommernes i Renovasjonsetaten.

– Har det gått dårligere eller omtrent som dere forventet?

– Vi har ca. 130.000 tømminger i uken. Klageantallet onsdag var på omtrent 4000, som er rundt tre prosent. I det store og hele er det omtrent som forventet. For dem som er direkte berørt oppleves det som uakseptabelt, og det må vi ta på det aller største alvor slik at vi raskest mulig kan komme i en normalsituasjon, sier han.

Han understreker imidlertid at han har full tillit til at Veireno gjør sitt beste for å utbedre situasjonen.

Vet ikke hvor mye tiltakene vil koste

I anbudsprosessen ble pris vektlagt med 75 prosent. Hverken byrådsleder Johansen eller direktør Sommernes kan si hva tiltakene koster for kommunen, men Sommernes sier at det er tatt høyde for at slike tiltak kunne bli nødvendig i overgangsperioden.

Fra Renovasjonsetatens kommunikasjonsavdeling får Aftenposten opplyst at det vil komme noen kostnader knyttet til overtid, men at etaten også flytter ressurser internt fra mindre kritiske oppgaver.

Veireno: – Vi har en plan

– Vi har en plan for å ordne opp og er i tett dialog med Renovasjonsetaten. Vi er fortsatt i en innkjøringsperiode, det er en og en halv uke siden vi overtok, sier administrerende direktør Johnny Enger i VT Gruppen, selskapet som eier Veireno.

– Har det gått som dere forventet i innkjøringsperioden?

– Den vesentlige store forskjellen fra tidligere oppstarter er at det ikke har vært ruteomlegging i så stor grad før. Alle rutene i Oslo er lagt om, så vi får brukt anleggene større deler av døgnet - slik også kommunen ønsket. Det gjør at erfarne renovatører må starte med blanke ark med nye ruter, ny teknologi og avvikssystemer.

Les mer om

 1. Avfall
 2. Raymond Johansen
 3. Oslopolitikken

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Etter over 32.000 klager: Byrådet vurderer nytt anbud på søppelhentingen

 2. OSLO
  Publisert:

  Søppelsjefen i Oslo går av på dagen

 3. OSLO
  Publisert:

  Søppel-rapport frikjenner politikerne, legger skylden på Renovasjonsetaten

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  En måned før konkursen skrev renovasjonssjefen: «Vi er etter mitt syn i ferd med å lykkes!»

 5. OSLO
  Publisert:

  Ni kritiske punkter ble listet opp sommeren før Veireno overtok søppelhåndteringen i Oslo. Nå kommer dommen fra Deloitte.

 6. OSLO
  Publisert:

  Byrådsleder Raymond Johansen klaget på søppelhentingen hos seg selv