Oslo

Ett år siden okkupantene ble kastet ut av Brakkebygrenda

Eieren hadde store planer for tomten, men fortsatt har det ikke skjedd noen ting.

På den store tomten er det i dag tomt. Alt som sto der, ble jevnet med jorden ved utkastelsen. Så ble den gruslagt. Foto: Christian Sørgjerd

 • Sol Sigurjonsdottir

Det er ett år siden okkupantene ble kastet ut av det de selv kalte «Brakkebygrenda» i Gamlebyen. Boligprosjektet i St. Hallvardsgate 27 holdt stand på tomten fra 1999 til 2008, og fra 2010 og frem til de ble kastet ut i juni i fjor.

Utkastelsen var initiert av Oslo kommune.

Tomten har stått ubrukt fra eiers side i over 30 år, til tross for iherdige forsøk fra kommunens side på å få bygget noe der. Tidligere sto det et verneverdig bygg fra 1800-tallet på tomten. Huset brant ned, og senere forfalt også ruinene.

 • Se Oslobys tidslinje: Problemtomten fra 1846 frem til i dag
  Flere ganger har det sett ut til å komme en løsning, men hver gang har eieren vært som sunket i jorden, har Aftenposten tidligere dokumentert.

Eiendommen er regulert til barnehage, og det kan innpasses bolig i en del av bebyggelsen i andre etasje. I august ble det nevnt at tomten kan ende som parkeringsplass.

Planene ble den gang kalt «et hån mot Gamle Oslo» av bystyrerepresentant Harald Nissen (MDG). Planene ble også kritisert flere andre partier.

Ville bygge høyhus på tomten

Nyeste kapittel i historien om Brakkebygrenda er at eieren, selskapet St. Halvards gate 27 AS, ønsker å bygge et stort boligkompleks på tomten.

I høst sendte arkitektfirmaet Alt.arkitektur AS, på oppdrag fra eier, inn søknad om omregulering av tomten. De ønsket å bygge en stor bygård med boliger og forretninger i første etasje. Det ble også planlagt parkeringsanlegg under bakken med innkjøring fra St. Hallvards gate øst på eiendommen.

Det forslaget likte hverken Plan— og bygningsetaten (PBE) eller Byantikvaren. De er kritiske til høyhus på tomten og boliger.

Bare restene ligger igjen etter tidligere beboere. Men skriften på veggen er tydelig nok: «Aldri tilgi». Foto: Christian Sørgjerd

PBE ønsker fortsatt at det skal bygges barnehage på tomten og anbefaler at «det oppføres volumer som spiller sammen med den historiske bebyggelsen rundt planområdet, og som gjenspeiler løkkebebyggelsen som sto på planområdet før» . — Forslagsstiller sitt forslag viser en massiv og høy boligblokk bygget inntil St. Halvards gate 25, som etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke forholder seg til den historiske konteksten den er den del av, skriver PBE i sine saksdokumenter.

Byantikvaren peker på at forslaget om boligblokk er i konflikt med kulturminneinteressene i nærområdet. De fraråder forslaget, men motsetter seg ikke omregulering til boligformål på tomten.

- Det er normalt at det tar lang tid

Alt.arkitektur AS ønsker ikke å uttale seg om saken. Osloby har ikke fått noen kommentar fra selskapet St. Halvards gate 27 AS eller styreleder Chow Ho, som også er største eier i selskapet.

Line Ravlo-Løsvik er eiers advokat. Hun forteller at saken går sin gang, og ønsker ikke å kommentere prosessen videre.

— Grunneier er opptatt av å ha en ryddig prosess, og følge de lover og regler som gjelder. Denne typen prosesser tar lang tid, det er helt normalt. Det er en pågående prosess for hvordan tomten skal utnyttes, sier Ravlo-Løsvik.

 1. Les også

  Brakkebygrenda kan bli til parkeringsplasser

 2. Les også

  Ble bortvist fra sitt eget hjem av politiet. Ikke gyldig, mener retten.

 3. Les også

  Knust til pinneved

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  25, 17, 14 eller 8 etasjer? Der står striden om nye Majorstuen stasjon.

 2. OSLO
  Publisert:

  Skal det bygges 30 etasjer her? Nå brygger det opp til ny høyhuskrangel i Oslo

 3. OSLO
  Publisert:

  Foreslår 76 meters høyhus i Oslo. Normalt tillates bare 30 meter i området.

 4. OSLO
  Publisert:

  Om få år kan denne kolossen stå midt på Grønland – om Bondelaget får viljen sin

 5. OSLO
  Publisert:

  Vil sette en stopper for planene om å reise Oslos høyeste bygg

 6. OSLO
  Publisert:

  Oslo kommune planlegger å firedoble antallet boliger på Skøyen