Nye retningslinjer i Oslo: Skolene skal opprette «hjertetelefoner» for elevene

Mange har vært bekymret for sårbare elever når skolene er stengt. Nå bes alle skoler i Oslo om å opprette en telefon der elever kan ringe og be om hjelp – eller bare snakke.

Sammen med utdanningsdirektør Marte Gerhardsen fikk Inga Marte Thorkildsen ideen til hjertetelefonen fra Ekeberg skole, som på egen hånd opprettet telefonnumre elevene kan ringe.
  • Frøydis Braathen

Da det i forrige uke ble bestemt at alle skoler skal stenge frem til 26. mars, var det flere som uttrykte bekymring for elever som ikke har det bra hjemme. For mange er skolen et trygt holdepunkt i tilværelsen. Nå er det ikke der lenger.

Tirsdag ettermiddag sender skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og utdanningsdirektør Marte Gerhardsen ut nye retningslinjer til skolene. Der ber de skolene om tre ting:

  • Opprett «hjertetelefoner» for elevene.
  • Ha jevnlig kontakt med alle elever.
  • Følg opp elever som lærere er bekymret for, tett.

– Ring hvis de har noe på hjertet

Hjertetelefonen skal være et kontaktpunkt for elever som trenger å snakke med noen. Den kan bemannes av for eksempel sosiallærere og miljøterapeuter. Skolene bør være tilgjengelige på både telefon og e-post og til faste tider, oppfordrer Thorkildsen.

– Elevene kan ringe telefonen hvis de har noe på hjertet. Det er ingen krav til hva de kan ringe om, dette skal være et lavterskeltilbud, sier Thorkildsen.

Sammen med utdanningsdirektør Marte Gerhardsen fikk hun ideen til hjertetelefonen fra Ekeberg skole, som på egen hånd opprettet telefonnumre elevene kan ringe. Det samme har enkelte andre skoler gjort.

Les også

Nå har 600.000 elever hjemmeskole. Her er fem råd for å få det til.

– Bør fange opp signaler fra elevene

Thorkildsen tror at endel elever kan ha behov for å snakke med noen andre trygge voksne enn mamma og pappa, enten det dreier seg om bekymringer om koronasituasjonen, ting hjemme som ikke er lett å håndtere, eller andre ting de har på hjertet.

– Mange elever vil nok etter hvert savne læreren sin og kanskje ha behov for å snakke. Blant elevene er det også noen som ikke har det bra hjemme.

– De som svarer på hjertetelefonen, bør prøve å fange opp signaler fra elever som ringer. Det er ikke alle som vil fortelle direkte at de ikke har det bra. Hvis det handler om alvorlige situasjoner, må de på hjertetelefonen vurdere om de skal henvise saken videre i hjelpeapparatet, sier Thorkildsen.

Lærerne skal ringe hver elev direkte

I de nye retningslinjene fra skolemyndighetene bes skolene også om å ha kontakt med alle elever jevnlig, for eksempel på telefon, minimum to ganger i uken. Det bør være en fast kontaktperson som eleven kjenner.

– Det er viktig at kontakten mellom elev og lærer opprettholdes, og ikke bare via oppgaver som skal sendes inn. Alle elever har behov for å merke at læreren bryr seg. Lærerne bør snakke med elevene om hvordan det går, både faglig, sosialt og emosjonelt. Det er en viktig del av skolenes oppgave i krisetider, sier Thorkildsen.

Ifølge et tredje punkt i retningslinjene skal skolene særlig følge opp sårbare elever.

– Skolene må gjøre en vurdering av hvilke elever de skal følge ekstra opp nå i denne tiden, via telefoner, chat og mail. Det er også viktig at foreldre selv gir beskjed til skolen hvis de er i en situasjon som er krevende, oppfordrer Thorkildsen.