Oslo

Endringer i Oslo-byrådet

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gjør endringer i Oslo-byrådet. Rina Mariann Hansen (Ap) og Omar Samy Gamal (SV) bytter plass.

Byrådet i hovedstaden. Foto: Heiko Junge

  • Kjetil Magne Sørenes
  • Kristian Havnes Klemetzen
    Journalist

Mindretallsbyrådet i hovedstaden melder om endringer i byrådskabalen:

Byrådsleder Raymond Johansen har torsdag 11. juni gjort endringer i byrådet i Oslo, og etablert en ny byrådsavdeling: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

  • Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester med virkning fra i dag.
  • Byråd Omar Samy Gamal (SV) er utnevnt til byråd for kultur, idrett og frivillighet med virkning fra i dag.
  • Byråd Arild Hermstad (MDG) er utnevnt til byråd for byutvikling i Hanna Marcussens (MDG) foreldrepermisjon med virkning fra mandag 15. juni til mandag 8. mars 2021.

Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) er utnevnt til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Foto: Vidar Ruud

– Rina Mariann Hansen har oppnådd svært gode resultater som byråd, blant annet fått til et rekordløft for idretten i Oslo. Jeg er sikker på at hun vil kunne levere et like stort løft for Oslos arbeidsliv. Vi har over 50.000 arbeidsledige nå, og vi skal gjøre det vi kan for å få flest mulig tilbake i jobb raskest mulig. Vi skal også vri passive kontantytelser til aktive arbeidsrettede tiltak for de som er uføre, men likevel fortsatt har arbeidsevne, sier Raymond Johansen.

Byråd Omar Samy Gamal (SV) er utnevnt til byråd for kultur, idrett og frivillighet. Foto: Heiko Junge

– Byrådet har de siste årene bygget mange nye kultur- og idrettsarenaer. Men vi vet at deltakelse fortsatt henger sammen med kjønn, etnisitet, bosted, alder og tilknytning til arbeidslivet. Vår ambisjon er at kulturen, idretten og frivilligheten skal bygge sterkere broer mellom generasjoner og på tvers av sosiale klasser, og det vet jeg at Gamal vil levere på, sier Raymond Johansen.