Slottsplassen renner bort

Det er ikke godt å si hvor asfalten begynner og hvor grusen slutter foran Det kongelige slott. Nå legges det en plan for å løse grusproblemet permanent.

Er Slottsplassen en konge verdig? Mange mener at brosten ville vært et bedre alternativ.

Hver gang det renner kraftig, blir den kongelige grusen nærmest vasket bort. Denne uken har det blant annet vært nedbørsrekord, noe som natulig nok har satt sine preg på slottsplassen — igjen.

Mange planer har vært lagt for grusplassen, som har vært i medienes søkelys siden 90-tallet.

Vil løse problemet permanent

— Det har alltid vært grus på plassen, men under andre verdenskrig ble plassen asfaltert. Trolig ble grusen lagt oppe på asfalten rett etter krigen, forteller slottsforvalter Ragnar Osnes.

- Vi arbeider med en permanent løsning for grusproblemet og vannproblemet. Men hva dette går ut på må vi komme tilbake til. Vi håper det kan skje i august, forteller Osnes.

Den kongelige grusen renner ned til Karl Johans gate

Etter sterke regnfall blir grusen kostet opp. Men hvor ofte dette skal gjøres er både et sikkerhetsspørsmål og et resurssprøsmål.

— Har alltid vært et problem

Carl-Erik Grimstad er statsviter og jobbet som soussjef ved Det kongelige slott i perioden 1990-1993. I boken "Bak fasaden" skriver han blant annet om utfordringene med Slottsplassen.

- Slottsplassen alltid har vært et problem. Når man legger grus i en bakke, så sier det seg selv at det kan ikke gå bra, forteller han.

Vil bli dyrt med brosten

Grimstad kan huske utallige initiativ for å plassen brostensbelagt. Årsaken til at det er grus, og ikke brosten, på plassen er at området ble anlagt som en militær ekserserplass.

Nå er det ikke mulig å se hvor grusen slutter og asfalten begynner på Slottsplassen.

— Men plassen har aldri vært brukt til dette, derfor burde det blitt lagt brosten her for lenge siden. Det var også snakk om brosten under Kong Olavs tid. Han motsatte seg det, fordi han mente Oslo kommune ikke burde bruke så mye penger på det. Det er rådyrt å brostenslegge en sånn plass, og å asfaltere er ikke aktuelt, sier Grimestad.

Nytt tak

For tiden pågår det rehabilitering av slottstaket, noe som utføres av Statsbygg. Arbeidene startet opp i mai 2011 og er planlagt å vare fram til utgangen av 2012. Kostnadsrammen for prosjektet er 116,7 millioner kroner.

Hva mener du bør gjøres med Slottsplassen? Diskuter under artikkelen.