Oslo

Slik vil Østmarksulven oppføre seg

Ulvespor fra to ulv på isen på Sør Elvåga i Oslo. Bildet er tatt på formiddagen, julaften 2012.

Ulveforskere mener ulveparet i Østmarka vil holde seg i området til de dør.

  • Espen Hofoss

Les også:

Les også

Ulv! Ulv? Ja takk!

— Østmarka er nok et paradis sett med ulvens øyne, sier ulveforsker Petter Wabakken.

Han har akkurat begynt å kartlegge ulveparet som har etablert seg rett utenfor bykjernen. Senest forrige helg fikk naturoppsynet inn meldinger fra folk som hadde sett ulvespor ved Børtervann i Enebakk.

— Når et slikt par først etablerer et revir, er de stasjonære i området. De patruljerer området regelmessig, og markerer territoriet for å fortelle fremmed ulv at de risikerer å bli drept hvis de kommer inn, forteller Wabakken.

Kan bli en flokk

Om paret får hvalper blir klart i slutten av april eller begynnelsen av mai. Ifølge Wabakken vil folk nær Østmarka merke mer til ulven hvis det kommer et hvalpekull.

— Voksne, erfarne ulver er i utgangspunktet veldig forsiktige. De vet hvordan de skal unngå mennesker. Hvis det kommer hvalper, får du unge, naive, dumdristige ungulver som vil orientere seg i området – spesielt når de nærmer seg ettårsalderen og gjør seg klare til å forlate foreldrene. Det betyr ikke at det er farligere for folk, sier Wabakken.

"Pumper ut" ulveunger

Selv om det kommer hvalper, blir det ikke noen stor opphopning av ulv i Østmarka. Hvalper som vokser opp vil normalt forlate flokken i løpet av året. Resten reiser før de fyller to år.

— Man kan heller si at det pumpes ut ulvunger som legger på vandring i ulike retninger.

- Er det ikke stressende for ulv å bo så tett på mennesker?

— Nei. Ulven er smart og tilpasningsdyktig, og kan leve tett på mennesker. De lærer seg i hvilke hus det bor mennesker, og hvor det er farlig. I områder der det er motstand mot ulv, ser vi at den tilpasser seg og blir nattaktiv. I Italia og Toscana er det 500 ulver. Det bor ulv i landbruksområder i Spania der du knapt finner ett eneste tre. Østmarka er villmark i sammenligning, mener Wabakken.

— Norge og Sverige har verdens tetteste elgbestand. Det har kanskje aldri vært så mye ulvemat der ute som nå. Det har vært ulv øst for Øyeren i 17 år. Personlig er jeg overrasket over at ikke ulven har slått seg ned i Østmarka før nå.

- Jeg er rimelig sikker på at ulveparet kommer til å bruke hele skogområdet i Østmarka – fra Øyeren i øst, til bebyggelsen mot Oslo i vest. I nord begrenses reviret av Lørenskog og bebyggelsen i Groruddalen. Det er bare et par mil i luftlinje. Vanligvis er et ulveområde mye større, sier forsker Wabakken. Nøyaktig hvor stort reviret er, vil først bli kartlagt nærmere sommeren.