Oslo

Bydelsbudsjettene kuttes – sjefene har lønnsfest

Samtidig som bydelene i Oslo opplever dramatiske budsjettkutt, gir bydelssjefene seg selv et kraftig lønnshopp.

Tillitsvalgt i Abildsø barnehage, Anita Curran, mener toppledernes lønnsøkning heller burde vært brukt på å forbedre bydelens barnehager. Her i aktivitet sammen med barnehagens femåringer. Foto: Torunn Brånå

 • Mathias Vedeler

— Jeg synes det er skammelig. Det er egoisme, sier Anita Curran, leder for Utdanningsforbundet i Østensjø bydel.

Aften besøker henne i Abildsø barnehage der hun er tillitsvalgt. Alle barna er nettopp blitt kledd på, og det er som alltid mye å gjøre for både unger og voksne.

Men selv om aktivitetsnivået i barnehagen er høyt, kan ikke det samme sies om lønnsveksten til de ansatte. Den står nemlig i sterk kontrast til lønnshoppet som lederne i bydelen har fått i år.

Nesten 100000 mer

Mens de pedagogiske lederne i Østensjøs barnehager har gått opp ett lønnstrinn i årets forhandlinger, har avdelingssjefene – som er stillingen rett under bydelsdirektøren – gitt seg selv hele fem lønnstrinn mer.

Les også

Får nesten 50.000 mer hver

Totalt har de fem avdelingssjefene gått opp 93000 kroner hver og tjener nå 793000 kroner i året. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 13 prosent, noe som er 8,5 prosentpoeng og 72000 kroner mer enn det Anita Curran fikk.For Curran, som mener at førskolelærerne gjør en minst like viktig jobb som bydelens toppsjefer, føles dette veldig urettferdig.

— Det gir dårlige signaler til resten av de ansatte i bydelen. Vi har mangler nesten 1000 førskolelærere i Oslo, og vi kunne heller brukt pengene på å rekruttere flere gjennom å øke lønnen til disse, sier hun.

Mange bydeler

Lederne i bydel Østensjø er imidlertid langt fra alene om å gi seg selv kraftige lønnstillegg. Aften har spurt flere bydeler i Oslo om samme informasjon, og av de som har svart, kommer det frem at svært mange toppledere har hatt en lukrativ lønnsvekst de siste årene (se faktaboks).

I Stovner fikk også stillingen "Enhetsleder for hjemmetjenester og forvaltning" i samme periode hele 182000 kroner mer i lønn – en vekst på formidable 32 prosent på tre år.

Lønnsveksten er også betydelig høyere enn gjennomsnittet i kommunen. I bydel Alna har toppledernes lønn vokst med 10 prosent fra i fjor til i år. Til sammenligning har den gjennomsnittlige økningen for alle ansatte i kommunen de siste to årene ligget på pluss-minus 4 prosent. Tallet for 2012 er ennå ikke tilgjengelig.

Kuttes med millioner

Bydelsledernes lønnsvekst kommer samtidig som bydelene kuttes til beinet i byrådets budsjettforslag for neste år. Totalt ønsker byrådet å kutte bydelsbudsjettene med 316 millioner kroner i 2013. Også i 2012 fikk de rammene sine kraftig redusert.

Flere har uttrykt stor uro over denne pengemangelen, og en rekke bydelsdirektører har uttalt at de blir nødt til å skjære ned på tilbudet til byens beboere for å få budsjettet til å gå opp.

Sett i lys av den stramme økonomien mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes at lønnsøkningen til topplederne er "høl i huet".

— Jeg snakker nesten ukentlig med fortvilte ansatte i hjemmetjenesten og eldrehjemmene og fortvilte pårørende som ikke kan forstå at det skal være så trangt økonomisk. Da er det helt usmakelig at de som gjennomfører kuttene, bevilger seg selv skyhøye tillegg. De pengene burde man heller bruke på å bedre eldreomsorgen, sier han.

— I en slik situasjon er det mildt sagt politisk tonedøvt når man bevilger seg selv svære lønnstillegg, legger han til.

Politikeren får støtte fra førskolelærer Anita Curran.

— I disse tider hvor vi hele tiden må spare i barnehagene, passer det seg ikke at de gir seg selv så stor lønnsforhøyelse, sier hun.

- Har fått mer ansvar

Bydelene mener at mye av toppledernes lønnsøkning skyldes at lederne har fått mer ansvar.

Bydelsdirektør i Østensjø bydel, Tove Stien, forteller at den kraftige lønnsveksten som hennes toppledere har opplevd i år, skyldes at de ønsket å komme opp på samme lønnsnivå som lederne i andre bydeler.

På spørsmål om hvordan de kan forsvare økningen samtidig som bydelen kuttes med flere millioner kroner i budsjettforslaget for neste år, svarer Stien:

— Potten som de sentrale forhandlingsparter i Oslo kommune har avsatt under hovedlønnsoppgjøret til lokale lønnsforhandlinger, skal kun brukes til lønn. Det er således uten betydning hvilke kutt som foretas i budsjettforslagene på driftsrammen.

Bydelsdirektør i Stovner bydel, Maria Brattebakke, legger vekt på at det er blitt færre lederstillinger med større ansvar, og at det derfor er naturlig at de får mer lønn. Hun forteller at stillingen som har fått 182000 kroner mer i lønn på bare tre år, tidligere var bemannet med to personer.

— Det er en stilling som omfatter hele pleie- og omsorgstjenesten i bydelen som nå er slått sammen til én leder, sier hun.

Bydelsdirektør i bydel Alna, Tore Olsen Pran, sier det er viktig at bydelene har konkurransedyktig lederlønn.

— Vi er ute i et marked der vi både må beholde og rekruttere ledere. Samtidig bør ikke offentlig sektor være lønnsdrivende. Jeg opplever ikke at vi ligger høyt i forhold til det generelle lederlønnsnivået i Oslo, sier han.

Også han legger vekt på at lederne i bydelen er blitt færre med mer ansvar, og opplyser at "enhetslederne" i bydelen er blitt redusert med nesten 30 prosent.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Toppledere i det offentlige tjener mer enn i privat sektor

 2. OSLO
  Publisert:

  Hvilken bydel bruker mest på barn i Oslo? Vest er ikke alltid best.

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Mannlige ledere tjener mer enn kvinnelige - og forskjellen øker

 4. OSLO
  Publisert:

  Jubler for mer sykkelvei og svømmehaller, men frykter kulturminner går tapt

 5. KULTUR
  Publisert:

  Disse ti Schibsted-toppene tjente 68 millioner i fjor – mens mediehusene kuttet ansatte

 6. OSLO
  Publisert:

  Hun var redd for å sende sine egne barn i barnehagen. Nå hjelper hun andre innvandrermødre med barnehageplass.