Raymond Johansen lover at næringslivet skal få større plass i gatene når byen blir bilfri

Byetatene i Oslo har fått klar beskjed om å være lydhøre for innspill fra aktører som vil skape ny aktivitet i sentrumsgatene.

Raymond Johansen blir å høre på Aftenpostens byutviklingskonferanse på Folketeatret onsdag kveld.
  • Arve Henriksen

Vil Oslo uten biltrafikk bli en død handelsby?

– Jeg vil tro at det samme vil skje i Oslo som delvis skjer i Drammen. Det blir mindre og mindre forretninger og flere og flere kafeer og restauranter. Det er omtrent det som blir igjen, og det blir ikke så interessant å gå på handletur i sentrum når det ikke er noe å handle. Byen vil langsomt slukne.

Slik innleder 79 år gamle Børre Rikardsen fra Vestfold en videoenquete som vil bli vist under Aftenpostens byutviklingskonferanse på Folketeateret onsdag kveld.

79 år gamle Børre Rikardsen fra Vestfold er ingen tilhenger av en bilfri by.

Byrådsleder Raymond Johansen deler ikke den samme frykten.

– Når det skjer store endringer i et samfunn, er det ofte de potensielle problemene som får størst oppmerksomhet, og det skal vi selvfølgelig alltid ta på alvor. Samtidig, de fleste er veldig positive når de besøker bilfrie områder i andre store byer, som København, Roma, Brussel eller Athen. Når bygatene kan planlegges rundt mennesker og ikke biler, gir det oss store muligheter, sier Johansen.

I et intervju med Aftenposten nylig uttalte hotellkongen Petter Stordalen at alle som investerer i Oslo sentrum, også må ta ansvar litt utenom sin egen trapp.

Byrådslederen mener næringslivet allerede gjør mye bra for på skape ny aktivitet i Oslo sentrum. Derfor er det også viktig at kommunen er på ja-siden.

– Når bilene blir borte, får næringslivet tilgang på noen av de mest attraktive områdene i en by. Da er det viktig at vi gir tillatelse til å kunne utvide serveringsområdene ute i gatene. Dette gir muligheten for ekstra store inntekter for næringslivet og igjen ekstra mye byliv.

Lager showroom

Johansen er også opptatt av at byens næringsliv er i endring, uten at dette skyldes at bilene blir borte.

– Vi ser at netthandel har fått en enorm økning, som også vil endre måten vi handler på. Nå er det flere som har startet med egne showroom som er formet som et opplevelsessted, men hvor man forventer at selve handelen foregår på nett. Samtidig ser vi at yngre mennesker ønsker å bruke mer penger på å være ute for å møte andre mennesker enn det min generasjon har gjort.

Les også

De nye selvkjørende bussene går i rute fra mandag

Er næringslivet dyktige nok til å utvikle nye byrom?

– Det er i alle fall viktig at man er bevisst på at det kan etableres kafeer og andre ting i første etasje. Det skaper liv. I Barcode var det veldig lite aktivitet i første etasje, lite butikker og restauranter. Dette har nå endret seg og det er blitt et området med mye liv.

– En av næringsaktørene mener de støter på en jungel av byråkrati når de vil ta i bruk områdene utenfor sine virksomheter.

– Det er viktig at vi må samarbeide med strøksforeningene og næringslivet. Derfor er min klare bestilling til alle våre etater at de skal være lydhøre. Det er sikkert noen som mener vi ikke er det. Du finner helt sikkert de som mener kommunen er for tungrodd, byråkratisk og lite smidig, men da er det reglene som kan være tolket for snevert.

Kvadraturen i endring

Byrådsleder Raymond Johansen mener kommunens kjøp av Myntgata 2-kvartalet vil bety økt folkeliv i området. Blant annet jobbes det nå med planer for å bygge en videregående skole for 840 elever på tomten. I mellomtiden har Oslo kommune fått grønt lys fra PBE til å etablere en leke- og aktivitetsplass på tomten.

– Handelsstandsforeningen etterlyser et «sentrumskontor» hvor kommunen sammen med handel og gårdeiere kan jobbe praktisk med løsninger for byen.

– Dette har jeg hørt flere har snakket om, og dette er ikke noe jeg har noe imot. Likevel må dette ses opp imot at vi allerede har en bymiljøetat.

– Når bilene blir borte, blir det stille i gatene. Hvordan unngå at dette blir skumle områder å ferdes i?

– Se på kvadraturen. I hele min levetid har dette aldri vært et sted med et enormt stort folkeliv. Her har det vært mye biler og prostitusjon. Nå er bilene i ferd med å bli borte og mange begynner å etablere seg på nytt her. Samtidig har Oslo kommune kjøpt Myntgata 2, nettopp for å kunne skape nytt liv, sier Johansen.

Les også

Vedtok bilfri by i Wien, da startet stormen

I løpet av sommeren vil flere av gatene i Kvadraturen bli gjort om til kulturgater med ulike aktiviteter. Johansen understreker at alt kan ikke utvikles på en gang.

– Jeg får sitere Tage Erlander: «Vår oppgave som politikere er å bygge dansegulvene slik at enkeltmenneskene kan få danse sitt eget liv.» Næringslivet har en stor egeninteresse med å tiltrekke seg mest mulig folk ned til sentrum. Og når vi legger til rette for en god kollektivdekning, er jeg overbevist om at mange fortsatt vil dra til sentrum for å oppleve de aktivitetene som vil bli skapt.