Sivilombudsmannen sier nei til å stoppe rivingen av Y-blokken

Sivilombudsmannen sier nei til å behandle klagen på vedtaket om å rive Y-blokken. Dermed går det mot riving.

Elever ved Munch videre skole arrangerte onsdag en elevaksjon til støtte for bevaring av Y-blokken utenfor Stortinget.
  • Arve Henriksen

Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Støtteaksjon for å bevare Y-blokken hadde sammen klaget på vedtaket om å rive Y-blokken inn for Sivilombudsmannen.

I brevet henviser de fire aktørene til at det er gjort flere feil i planprosessen, og at alternativer ikke er blitt tilstrekkelig utredet slik bygningsloven krever.

Nå har Sivilombudsmannen konkludert. I sitt vedtaket heter det at det er flere forhold ved saken som tilsier at den kan være bedre egnet for behandling i domstolene. Dermed har ombudsmannen ikke funnet tilstrekkelig grunn til å behandle klagen.

Y-blokken fra 1969 står fortsatt, nesten seks år etter at Regjeringen først besluttet å rive den. Det er fortsatt ikke satt en dato for riving.
Les også

Redd Y-blokken, statsminister! | Elton, Claussen og Hembre

– Var som ventet

Fortidsminneforeningens generalsekretær Ola Fjeldheim sier resultatet var litt som ventet.

– Nå er alle de formelle klager brukt opp, så nå må vi vurdere hva vi skal gjøre videre. Dette viser nok en gang at arbeidet som ble gjort i forkant av den statlige planen, er mangelfullt, sier han

– Tror du Statsbygg nå vil fremskynde rivingen for å unngå ytterligere utsettelser?

– De har vært tydelige på at de venter på utfallet av det formelle løpet. Nå er det formelle løpet over. Så da tror jeg nok de er klare. Da er det bare frem med lenkene.

Det er fortsatt uvisst når Y-blokken vil bli revet

– Så dette vil føre til lenkeaksjoner?

– Fortidsminneforeningen vil ikke organisere noe slikt, men aksjonsgruppen er stappfull av folk som er klare til å lenke seg fast. Jeg er ganske sikker på at det blir lenkeaksjoner.

I november i fjor behandlet fylkesmannen i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland, klager på rivingsvedtaket fra Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund og Oslo arkitektforening. Klagerne mente rivevedtaket er i strid med FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Fylkesmannen kom frem til at hun ikke hadde hjemmel til å ta klagene til følge, men ba regjeringen foreta en ny vurdering av de tunge innvendingene som var kommet mot rivingen. Kort tid etter kom konklusjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Vedtaket om å rive Y-blokken blir ikke omgjort.

Les også

Vedtak om riving av Y-blokken blir stående

Vil gjerne til retten

Mange hadde møtt frem under elevaksjonen til støtte for bevaring av Y-blokken utenfor Stortinget onsdag.

President Giske Løkken i Norske arkitekters landsforbund (NAL) lover at de ikke vil gi seg.

– Vi hadde selvsagt håpet at Sivilombudsmannen ville ta stilling til denne saken. De sier nå at dette bør prøves rettslig, det samme svaret som Monica Mæland (daværende kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre. Red.anm.) ga da vi møtte henne før jul. Og det gjør vi gjerne.

– Så retten er neste skritt?

– Utfordringen er å finne ut hvem som skal være part i saken, uten å bli stilt økonomisk ansvarlig. Vi har lenge sagt at har man litt anstendighet, så lar man denne saken prøves rettslig, uten å stille et økonomisk krav til motparten, sier Løkken.

Onsdag arrangere elever ved Munch videregående skole en egen elevaksjon for bevaring av Y-blokken utenfor Stortinget.

Les også

Redd Y-blokken! | Siri Hoem

Kan bli aksjoner

Kjersti Hembre i Støtteaksjon for å bevare Y-blokken sier de tar svaret fra Sivilombudsmannen til etterretning.

– Vi skal nå diskutere dette med vår felles advokat for å se på hvordan vi kan ta saken videre.

– Vil dere ta initiativ til lenkeaksjoner når rivingen starter?

– Vi jobber med ulike arrangementer, blant annet skal vi arrangere en konsert. Samtidig følger vi nøye med, og det er mange som har sagt de ønsker å være med på å gå til slike skritt hvis det blir nødvendig. Men i første omgang konsentrerer vi oss om å ha dialog med vår advokat, sier Hembre.

Elever ved Munch videre skole arrangerte onsdag en elevaksjon til støtte for bevaring av Y-blokken utenfor Stortinget.

Venter på rivningsdato

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg har ikke rukket å lese vedtaket fra Sivilombudsmannen.

– Det viktigste nå er at vi sammen med vårt departement tar stilling til videre fremdrift. Det er også slik at det ligger en klagesak fra Plan- og bygningsetaten hos fylkesmannen som vi vil sluttføre denne før det skjer noe. Så skal vi avklare fremdriften.

– Har dere satt en foreløpig dato for riving. Vil det skje før sommeren?

– Nei, det har vi ikke, men muligheten er der, sier Aschim.