Oslo

Ruter-kontraktsforslag åpner for å bøtelegge «brudd på bestemmelser om mediehåndtering» med 500.000 kroner

Kontraktsutkastet dreier seg om anbudsdokumenter for bussruter i sørlige deler av Oslo. Her er bybusser parkert på Klemetsrud i 2018.

Busselskaper som leies inn av Ruter, kan komme til å måtte passe seg for å være løsmunnet. De kan vanke store bøter fra det offentlige kollektivselskapet.

  • Marianne Stensland
    Journalist

I et kontraktsforslag om busstjenester åpner Ruter for å straffe busselskaper som uttaler seg til mediene, skriver nettavisen VårtOslo, som har fått tilgang til utkastet.

Dersom punktet om «Standardisert gebyr for brudd på bestemmelsene om markedsføring» opprettholdes, fremgår det av kontraktsforslaget at busselskaper som «bryter bestemmelsene om markedsføring og/eller mediehåndtering», kan ilegges en bot på 500.000 kroner, står det i dokumentet.

Til sammenligning foreslås det i kontraktforslaget å bøtelegge innstilte avganger med 15.000 kroner.

Ikke til hinder for at tillitsvalgte kan uttale seg

I et svar til avisen skriver Ruters pressevakt Øystein Dahl Johansen at den endelige versjonen av kontrakten vil bli publisert i begynnelsen av februar.

Hensikten med formuleringen er at Ruter skal være «avsender av informasjon» som berører selskapets reisevilkår.

I et kontraktsforslag fra Ruter åpnes det for å straffe busselskaper som uttaler seg til mediene hardt.

– Da følger det naturlig at det er Ruter som er avsender av informasjon knyttet til kundetilbud, avvikssituasjoner, lanseringer av kollektivtilbud og miljøambisjoner, skriver Johansen.

Han forsikrer at kontraktforslaget ikke har til hensikt å hindre tillitsvalgte i å uttale seg.

– Arbeidsforhold, ansattes forhold til arbeidsgiver, arbeidstagers syn på samferdselspolitikk og så videre berøres ikke av dette. Operatører, ansatte og tillitsvalgte står selvfølgelig helt fritt til å uttale seg, skriver pressevakten i svaret til VårtOslo.

Les også

Statskog nekter å si hvem som har kjøpt norske fjell og skoger

– Står seg ekstra dårlig fra et offentlig eid selskap

I Ruters forslag til kontrakt vises det til at den høye boten kan komme som følge av brudd på bestemmelser spesifisert i et vedlegg som ikke er tilgjengelig.

– Med forbehold om at jeg ikke har sett vedlegget, synes jeg denne bestemmelsen høres omfattende ut, sier Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, til Aftenposten.

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund og jobber blant annet med åpenhet og innsyn i forvaltningen.

– Utgangspunktet er at man ikke kan avtale noe som griper inn i ytringsfriheten. Begrensninger i denne bør være veldig godt begrunnet, sier hun.

Foss mener at så høye bøter kan virke svært begrensende.

– Jeg vil på det sterkeste advare mot at denne klausulen blir stående. Det er greit og forståelig at de trenger å styre endel informasjon sentralt, men en så vid bestemmelse som i tillegg skal straffesanksjoneres, kan fort gripe inn i både ytringsfriheten til den enkelte og i samfunnets rett til informasjon. Og den står seg ekstra dårlig fra et offentlig eid selskap, sier Foss.

Les også

Ruter vil ta ansvar for masseevakuering i Oslo

Oslos nye byråd høsten 2019. Fra.v.: Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap, Hanna Marcussen (MDG) byråd for byutvikling, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) byråd for miljø og samferdsel og byrådets nestleder, byrådsleder Raymond Johansen (Ap), Robert Steen (Ap) byråd for helse-, eldre og innbyggertjenester, Omar Samy Gamal (SV) byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet og Inga Marte Thorkildsen (SV) byråd for oppvekst og kunnskap.

Lovet mer åpenhet

Ruter eies av Oslo kommune og det nye storfylket Viken. Byrådsleder Raymond Johansen lovet mer åpenhet da det rødgrønne byrådet bestående av Ap, SV og MDG tiltrådte høsten 2015.

I byrådserklæringen fra den gang sto det at det er et underskudd på lokal offentlighet om Oslo, og det er for lite debatt om beslutningene som tas av bydelsutvalg og bystyre.

– For byrådet er det derfor viktig å styrke bydelene som politisk arena, gjøre informasjon om politiske prosesser mer åpent og allment tilgjengelig, og selv løfte politiske debatter ut til befolkningen, siterer VårtOslo fra erklæringen.

Les også

  1. Hauglie nekter å offentliggjøre dokumenter fra møtet med Nav-sjefen

  2. Jusekspert: Statsministeren kan ha uttalt seg «villedende» om Stortingets rett til innsyn

  3. Stortingets innsynsrett i Nav-saken | Eriksen og Ikdahl

Les mer om

  1. Ruter
  2. Oslo kommune
  3. Samferdsel